NESCAV синдром: клиничен случай

  • Славяна Янева Стайкова
  • Мая Атанасоска
  • Спасимир Шишиньов
  • Любомир Балабански
  • Даниела Мирчева
  • Ирена Брадинова
  • Радослава Въжарова
Keywords: NESCAV синдром, KIF1A ген, цялостно геномно секвениране, изоставане в развитието, оптична атрофия

Abstract

Въведение: NESCAV синдром (невродегенерация и спастичност със или без церебеларна атрофия или кортикално зрително увреждане) е автозомно-доминантно невродегенеративно разстройство, характеризиращо се с изоставане в развитието, прогресивна спастичност и поведенчески аномалии. Допълнително при заболяването може да се наблюдава оптична атрофия, аксонална периферна невропатия, гърчове, дисавтономия, атаксия и дистония.

Материал и методи: Представен е клиничен случай – момиче на три години с двустранна атрофия на зрителните нерви и изоставане в развитието с неуточнена етиология. За целта на изследването ДНК беше изолирана от кръвна проба. Извършено беше цялостно геномно секвениране (WGS) и таргетен биоинформатичен анализ на 3313 гена, асоциирани с очни и неврологични заболявания. Допълнително при пациентката беше извършен скрининг за наличие на варианти с очаквана загуба на функция (pLoF) в целия геном.

Резултати: При пациентката беше установен един патогенен вариант в хетерозиготно състояние в гена KIF1A (NM_001244008.2:c.760C>T, p.Arg254Trp, rs879253888), асоцииран с NESCAV синдром, който обяснява клиничния фенотип.

Дискусия: NESCAV синдром се проявява фенотипно при наличие на един патогенен алел на гена KIF1A в хетерозиготно състояние, независимо от пола на индивида. Клиничният фенотип при пациентката, както и фактът, че и двамата родители нямат изява на заболяването, предполагат, че патогенният вариант е възникнал de novo. Изясняването на генетичната диагноза на пациента дава възможност за коректна медико-генетична консултация на семейството и планиране на подходящи мерки за терапия на заболяването.

References

Riviere JB, Ramalingam S, Lavastre V, et al. KIF1A, an axonal transporter of synaptic vesicles, is mutated in hereditary sensory and autonomic neuropathy type 2. Am J Hum Genet. 2011;89(2):219-30.
Tomaselli PJ, Rossor AM, Horga A, et al. A de novo dominant mutation in KIF1A associated with axonal neuropathy, spasticity and autism spectrum disorder. J Peripher Nerv Syst. 2017;22(4):460-3.
Okamoto N, Miya F, Tsunoda T, et al. KIF1A mutation in a patient with progressive neurodegeneration. J Hum Genet. 2014;59(11):639-41.
Langlois S, Tarailo-Graovac M, Sayson B, et al. De novo dominant variants affecting the motor domain of KIF1A are a cause of PEHO syndrome. Eur J Hum Genet. 2016;24(6):949-53.
Nemani T, Steel D, Kaliakatsos M, et al. KIF1A-related disorders in children: A wide spectrum of central and peripheral nervous system involvement. J Peripher Nerv Syst. 2020;25(2):117-24.
Richards S, Aziz N, Bale S, et al. Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology. Genet Med. 2015;17(5):405-24.
Boyle L, Rao L, Kaur S, et al. Genotype and defects in microtubule-based motility correlate with clinical severity in KIF1A-associated neurological disorder. HGG Adv. 2021;2(2).
Ohba C, Haginoya K, Osaka H, et al. De novo KIF1A mutations cause intellectual deficit, cerebellar atrophy, lower limb spasticity and visual disturbance. J Hum Genet. 2015;60(12):739-42.
Hamdan FF, Gauthier J, Araki Y, et al. Excess of de novo deleterious mutations in genes associated with glutamatergic systems in nonsyndromic intellectual disability. Am J Hum Genet. 2011;88(3):306-16.
Esmaeeli Nieh S, Madou MR, Sirajuddin M, et al. De novo mutations in KIF1A cause progressive encephalopathy and brain atrophy. Ann Clin Transl Neurol. 2015;2(6):623-35.
Hotchkiss L, Donkervoort S, Leach ME, et al. Novel De Novo Mutations in KIF1A as a Cause of Hereditary Spastic Paraplegia With Progressive Central Nervous System Involvement. J Child Neurol. 2016;31(9):1114-9.
Van Beusichem AE, Nicolai J, Verhoeven J, et al. Mobility Characteristics of Children with Spastic Paraplegia Due to a Mutation in the KIF1A Gene. Neuropediatrics. 2020;51(2):146-53.
Published
2024-02-09
How to Cite
1.
Янева Стайкова С, Атанасоска М, Шишиньов С, Балабански Л, Мирчева Д, Брадинова И, Въжарова Р. NESCAV синдром: клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2024Feb.9 [cited 2024Feb.29];14(3-4):3-. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/187
Section
Статии