Генетична диагностика на бета-таласемия в България – какво научихме от нашите пациенти

  • Силвия Андонова
  • Ирена Брадинова
  • Алексей Савов
Keywords: бета-таласемия, генетика, пренатална и постнатална диагностика

Abstract

Бета-таласемията e наследствено автозомно-рецесивно състояние. Дължи се на нарушена структура и функция на хемоглобина и има висока честота в района на Средиземноморието, включително и България. Заболяването е добре познато на специалистите, но диагнозата може да бъде предизвикателство при някои пациенти поради широкия спектър на клинична изява и големия брой подлежащи генетични варианти с уникално съчетание между тях.

В настоящото проучване са включени 572 семейства от нашата страна, като майорна β-таласемия е доказана при 195 от индексните пациенти (57 хомозиготи и 138 двойни/съставни хетерозиготи), а минорна β-таласемия – при 609 изследвани индивиди. Дородова диагностика е извършена при 107 семейства със 131 изследвани фетуса – от тях 27 са засегнати, 65 са носители и 39 са неносители. Предимплантационна генетична диагностика има при 8 семейства с изследвани 48 ембриона – 11 са определени като засегнати, 24 – са носители и 14 – неносители.

Идентифицирани са общо 35 различни патологични генетични варианта в НВВ гена. Най-честите сред тях са IVS1-110, bo39, IVS1-6, IVS2-745, IVS1-1 и Fsh5; открити са и мутации, асоциирани с HbS, Hb Knossos, HbG-Coushatta, HbO-Arabia. Представяме и 4 клинични случаи с нетипична клиника или с пропуски в оценката на носителския статус при членове на семействата. Показана е важната роля на генетичното охарактеризиране на мутационния статус в семейството за поставяне на точна диагноза, ефективна профилактика чрез пренатална и предимплантационна диагностика и провеждане на медико-генетична консултация.

Необходими са сравнително малко усилия и предоставянето на системна информация към гражданското общество и здравните специалисти за постигане на оптимален ефект в лечението и профилактиката на това заболяване, особено когато се касае за планиране или проследяване на бременност.

References

Jaing TH, Chang TY, Chen SH, et al. Molecular genetics of β-thalassemia: A narrative review. Medicine (Baltimore). 2021 Nov 12;100(45):e27522.
De Sanctis V, Kattamis C, Canatan D, et al. β-Thalassemia Distribution in the Old World: an Ancient Disease Seen from a Historical Standpoint. Mediterr J Hematol Infect Dis. 2017 Feb 20;9(1):e2017018.
Angastiniotis M, Cannon L, Antoniou E, et al. Hemoglobin disorders in Europe: a systematic effort of identifying and addressing unmet needs and challenges by the Thalassemia International Federation. Thalass Rep. 2021, 11(1), 9803.
Galanello R, Origa R. Beta-thalassemia. Orphanet J Rare Dis. 2010 May 21;5:11.
Moleirinho A, Seixas S, Lopes AM, et al. Evolutionary constraints in the β-globin cluster: the signature of purifying selection at the δ-globin (HBD) locus and its role in developmental gene regulation. Genome Biol Evol. 2013;5(3):559-71.
Sanchez-Villalobos M, Blanquer M, Moraleda JM, et al. New Insights Into Pathophysiology of β-Thalassemia. Front Med (Lausanne). 2022 Apr 12;9:880752.
Galanello R, Perseu L, Satta S, et al. Phenotype-Genotype Correlation in β-Thalassemia. Thalass Rep. 2011, 1(s2), e6.
Kalaydjieva L, Eigel A, Horst J. The molecular basis of beta thalassaemia in Bulgaria. J Med Genet. 1989 Oct;26(10):614-8.
Huisman TH. Beta-thalassemia in four Mediterranean countries; an editorial commentary. Hemoglobin. 1990;14(1):35-9.
Kremensky I, Todorova A, Jordanova A, et al. Spectrum of mutations of the most common genetic disorders in Bulgaria, Journal for Quality of Life Research (J.Q.L.R- E.C. Qua. L.). 2003; 1 (2), 172-185.
Nasouhipur H, Banihashemi A, Youssefi Kamangar R, et al. Hb Knossos: HBB:c.82G>T Associated with HBB:c.315+1G>A Beta Zero Mutation Causes Thalassemia Intermedia. Indian J Hematol Blood Transfus. 2014 Sep;30(Suppl 1):243-5.
Moassas F, Nweder MS, Murad H. Hb Knossos (HBB: c.82G > T), β-globin CD 5 (-CT) (HBB: c.17_18delCT) and δ-globin CD 59 (-a) (HBD: c.179delA) mutations in a Syrian patient with β-thalassemia intermedia. BMC Pediatr. 2019 Feb 18;19(1):61.
Globin Gene Server - http://globin.bx.psu.edu
The Human Gene Mutation Database - HGMD, https://www.hgmd.cf.ac.uk/
Varsome - https://varsome.com/
ClinVar - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/
Published
2023-09-13
How to Cite
1.
Андонова С, Брадинова И, Савов А. Генетична диагностика на бета-таласемия в България – какво научихме от нашите пациенти. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2023Sep.13 [cited 2024Jun.12];14(1):32-8. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/178
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)