Редките тумори – епидемиологични и общественоздравни аспекти

  • Георги Искров
  • Румен Стефанов
Keywords: редки тумори, редки болести, епидемиология, рак, онкология

Abstract

Редките злокачествени заболявания, наричани накратко редки тумори, са все по-популярна тема от научноизследователска, клинична и общественоздравна гледна точка. Злокачествените новообразувания сами по себе си представляват основен приоритет в съвременното здравеопазване и нозологична категория с огромна социална значимост. Следвайки обаче модела на редките болести, в научните среди все повече се говори за редките тумори. Съчетавайки медико-социалната парадигма на редките заболявания с клиничния профил на онкологията, редките тумори имат потенциал да бъдат самостоятелна област за действие с изключително висока степен на добавена стойност.

Настоящата публикация има за цел да обобщи основните епидемиологични концепции по отношение на редките злокачествени заболявания и да обсъди мястото им в здравната политика.

References

Gatta G, Capocaccia R, Trama A, et al. The burden of rare cancers in Europe. Adv Exp Med Biol. 2010;686:285-303. DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-481-9485-8_17

Gatta G, van der Zwan JM, Casali PG, et al. Rare cancers are not so rare: the rare cancer burden in Europe. Eur J Cancer. 2011 Nov;47(17):2493-511. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejca.2011.08.008

Gatta G, Trama A, Capocaccia R, et al. Epidemiology of rare cancers and inequalities in oncologic outcomes. Eur J Surg Oncol. 2017 Sep 19. pii: S0748-7983(17)30685-6.

Bergerot CD, Bergerot PG, Philip EJ, et al. Assessment of distress and quality of life in rare cancers. Psychooncology. 2018 Dec;27(12):2740-2746. DOI: https://doi.org/10.1002/pon.4873

Искров Г, Стефанов Р. Епидемиология на системната мастоцитоза. Редки болести и лекарства сираци. 2018;9(1):28-34. DOI: https://doi.org/10.36865/2018.v9i1.11

Райчева Г, Попов В, Калинов Ж и съавт. Естезионевробластом с чернодробна метастатична болест. Редки болести и лекарства сираци 2018;9(3):10-12. DOI: https://doi.org/10.36865/2018.v9i3.56

RARECARENet. Доклад за участието на България в проект RARECARENet, 2016 http://www.rarecarenet.eu/rarecarenet/images/Resources/National_Conferences/RARECARENet_country_report_-_BULGARIA_-_TRANSLATED.pdf [Последно посетен на 14 декември 2018 г.]

Ressing M, Wardelmann E, Hohenberger P, et al. Strengthening health data on a rare and heterogeneous disease: sarcoma incidence and histological subtypes in Germany. BMC Public Health. 2018 Feb 12;18(1):235. DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-018-5131-4

Tamaki T, Dong Y, Ohno Y, et al. The burden of rare cancer in Japan: application of the RARECARE definition. Cancer Epidemiol. 2014 Oct;38(5):490-5. DOI: https://doi.org/10.1016/j.canep.2014.07.014

Gatta G, Capocaccia R, Botta L, et al. Burden and centralised treatment in Europe of rare tumours: results of RARECAREnet-a population-based study. Lancet Oncol. 2017 Aug;18(8):1022-1039.

Gatta G, Botta L, Rossi S, et al. Childhood cancer survival in Europe 1999–2007: results of EUROCARE-5—a population-based study. The lancet oncology. 2014 Jan 1;15(1):35-47. DOI: https://doi.org/10.1016/S1470-2045(13)70548-5

Busco S, Buzzoni C, Mallone S, et al. Italian cancer figures--Report 2015: The burden of rare cancers in Italy. Epidemiol Prev. 2016 Jan-Feb;40(1 Suppl 2):1-120.

van der Zwan JM, van Dijk BAC, Visser O, et al. Rare cancers in The Netherlands: a population-based study. Eur J Cancer Prev. 2018 Jul;27(4):384-390. DOI: https://doi.org/10.1097/CEJ.0000000000000166

УСБАЛО София. Национален раков регистър, 2018. http://www.sbaloncology.bg/index.php/bg/структура/национален-раков-регистър/42-структура/национален-раков-регистър/365-основни-дейности.html

[Последно посетен на 14 декември 2018 г.]

Тошева E, Йонков A, Буланов Д и съавт. Невроендокринни тумори с колоректална локализация-съвременни тенденции в диагностиката и лечението. Scripta Scientifica Medica. 2013;45:156-63.

Trama A, Marcos-Gragera R, Sánchez Pérez MJ, et al. Data quality in rare cancers registration: the report of the RARECARE data quality study. Tumori. 2017 Jan 21;103(1):22-32. DOI: https://doi.org/10.5301/tj.5000559

Грудева-Попова Ж, Попов В, Белева Е и съавт. Адренокортикален карцином, асоцииран с белодробна тромбоемболия – литературен обзори клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци 2016;7(4):3-6. DOI: https://doi.org/10.36865/2016.v7i4.39

Pejcic AV, Iskrov G, Raycheva R, et al. Transposition and implementation of EU rare disease policy in Eastern Europe. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2017 Nov 2;17(6):557-66. DOI: https://doi.org/10.1080/14737167.2017.1388741

Stefanov R, Miteva-Katrandjieva T, Iskrov G, et al. Epidemiological registry of neuroendocrine tumors in Bulgaria – a pilot survey. Khirurgiia. 2014(4):7-13.

Published
2018-12-21
How to Cite
1.
Искров Г, Стефанов Р. Редките тумори – епидемиологични и общественоздравни аспекти. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2018Dec.21 [cited 2024Jun.12];9(4):9-13. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/59
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>