Анализ на разходите за провеждане на интравенозна бифосфонатна терапия при пациенти с онкологични заболявания

  • Ралица Райчева
  • Мери Христамян
Keywords: преки разходи, бифосфонати, пациенти с онкологични заболявания, употреба на медикаменти, нежелани реакции

Abstract

Цел: Ретроспективен анализ на преките разходи за провеждане на интравенозна бифосфонатна (БФ) терапия за периода 2012 – 2016 г.

Материали и методи: Данните за анализираните единици на наблюдение са извлечени от регистрите на аптечните бази на болничните заведения в област Пловдив, в които се прилага БФ терапия. В допълнение са анализирани и годишните разходи за золедронова киселина, достъпни от регистъра на НЗОК. Всички разходи са количествено определени на базата на национални ставки, определени от законодателя.

Резултати: Преките разходи за лекарствена терапия за страната спадат 32 пъти от 2018 г. до 2012 г. – от 8 983 283.42 лв. до 276 722.51 лв. Тази тенденция се наблюдава и при данните от болничните аптеки, при които спадът е 99 пъти от 2012 г. до 2016 г. – от 2 334 138.90 лв. до 23 542.65 лв, но тук влияние оказва не само спада в цената на терапията, но и близо 4 пъти по-малкия брой на заплатените опаковки – от 4004 бр. за 2012 до 1402 бр. за 2016 г. Средният брой на вливките за една година е сравнително малък: 2012 г. и 2013 г. – медиана 5 бр. (минимум 1 бр. – максимум 14 бр.); 2014 г. – медиана 5 бр. (минимум 1 бр. – максимум 16 бр.); 2015 г. и 2016 г. – 3 бр. (минимум 1 бр. – максимум 14 бр.).

Заключение: Важна последица от болестта е, че индивидите не могат да изпълняват обичайните си ежедневни дейности и така освен, че се разходва бюджета на НЗОК се търпят и производствени загуби.

References

World Health Organization. WHO guide to identifying the economic consequences of disease and injury. World Health Organization, 2009.
Националната здравна стратегия (2014-2020). Министерство на здравеопазването. Интернет страница. https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/08/ nacionalna-zdravna-strategia_2014-2020.pdf. Посетена на 29.10.2018.
Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти (НСЦРЛП) Интернет страница. http://portal.ncpr.bg/registers/pages/register/list-medicament.xhtml Посетена на 03.11.2018.
Национална здравноосигурителна каза (НЗОК). Интернет страница. https://www.nhif.bg/page/218. Посетена на 03.11.2018.
Министерство на здравеопазването (МЗ). Интернет страница. https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2018/02/14/reshenie-rd-ns-04-10-1-29-01-2018-izmdop-nrd-2017.pdf Посетена на 04.11.2018.
Национална здравноосигурителна каза (НЗОК). Интернет страница. https://www.nhif.bg/page/1565. Посетена на 05.11.2018.
Fallowfield L, Patrick DL, Von Moos R, Cleeland CS, Zhou Y, Balakumaran A, et al. The impact of skeletal-related events on pain interference in patients with advanced breast cancer and bone metastases. In: Poster presented at the San Antonio Breast Cancer Symposium, San Antonio, TX, USA. P5-16-03; 2014.
von Moos R, Body JJ, Egerdie B, Stopeck A, Brown JE, Fallowfield L, et al. Pain and analgesic use associated with skeletal-related events in patients with advanced cancer and bone metastases. Support Care Cancer 2016;24:1327e37
von Moos R, Body JJ, Egerdie B, Stopeck A, Brown JE, Fallowfield L, et al. Pain and analgesic use associated with skeletal-related events in patients with advanced cancer and bone metastases. Support Care Cancer 2016;24:1327e37.
Green CR, Hart-Johnson T, Loeffler DR. Cancer-related chronic pain: examining quality of life in diverse cancer survivors. Cancer 2011;117:1994e2003
Ferreira VT, Dibai-Filho AV, Kelly de Oliveira A, Gomes CA, Melo ES, Maria de Almeida A. Assessing the impact of pain on the life of breast cancer survivors using the Brief Pain Inventory. J Phys Ther Sci 2015;27:1361e3.
Twomey F, O’Brien T, O’Reilly M, Bogan C, Fleming J. An observational research study to evaluate the impact of breakthrough cancer pain on the daily lives and functional status of patients. Ir Med J 2015;108:174e6.
Ferreira VT, Dibai-Filho AV, Kelly de Oliveira A, Gomes CA, Melo ES, Maria de Almeida A. Assessing the impact of pain on the life of breast cancer survivors using the Brief Pain Inventory. J Phys Ther Sci 2015;27:1361e3.
Khan L, Uy C, Nguyen J, Chow E, Zhang L, Zeng L, et al. Selfreported rates of sleep disturbance in patients with symptomatic bone metastases attending an outpatient radiotherapy clinic. J Palliat Med 2011;14:708e14.
Onen SH, Onen F, Courpron P, Dubray C. How pain and analgesics disturb sleep. Clin J Pain 2005;21:422e31.
R. von Moos, L. Costa, C.I. Ripamonti, D. Niepel, D. Santini Improving quality of life in patients with advanced cancer: targeting metastatic bone pain Eur J Cancer, 71 (2017), pp. 80-94.
Gater A, Abetz-Webb L, Battersby C, Parasuraman B, McIntosh S, Nathan F, Piault EC (2011) Pain in castration-resistant prostate cancer with bone metastases: a qualitative study. Health Qual Life Outcomes 9:88;
Brucker PS, Yost K, Cashy J, Webster K, Cella D (2005) General population and cancer patient norms for the Functional Assessment of Cancer Therapy-General (FACT-G). Eval Health Prof 28:192–211
Miksad R. A., Lai K.-C., Dodson T. B., et al. Quality of life implications of bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw. The Oncologist. 2011;16(1):121–132.
Published
2019-03-28
How to Cite
1.
Райчева Р, Христамян М. Анализ на разходите за провеждане на интравенозна бифосфонатна терапия при пациенти с онкологични заболявания. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2019Mar.28 [cited 2024May21];10(1):12-9. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/65
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)