Управленска структура, категории заетост и професионална квалификация на човешките ресурси в организациите за оценка на здравни технологии

  • Ралица Райчева
  • Румен Стефанов
Keywords: оценка на здравни технологии, управление, категории заетост, квалификация на персонала, работна среда

Abstract

Цел: Сравнение и критичен анализ на управленската структура, категориите заетост и професионална квалификация на човешките ресурси в организациите за оценка на здравни технологии (ОЗТ).

Материал и методи: Извършено е международно уеб-базирано проучване на ОЗТ организации с разнообразен профил.

Резултати: Общо бяха попълнени 111 въпросници (35.58% възвращаемост) от 39 държави на 5 континента. Управлението на организацията в 45.71±4.86% (n=48) се извършва от мениджър, директор или президент. Същинската работа по изработването на ОЗТ се извършва комбинирано – като част от оперативната дейност на организацията, но и с външна експертиза (n=46, 44.23±4.48%). Наетата от организацията работна сила най-често попада в категорията заетост – постоянен персонал на пълен работен ден (n=96, 93.20±2.48%). Най-разпространената професионална квалификация на заетите лица в областта на ОЗТ е икономика на здравеопазването (n=73, 70.87±4.48%), следвана от специалисти по обществено здраве (n=66, 64.08±4.73%), епидемиология (n=62, 60.19±4.82%), проучвания на здравни услуги (n=62, 60.19±4.82%), биостатистика (n=59, 57.28±4.87%) и лекари с различни клинични специалности (n=58, 56.31±4.89%).

Заключение: Независимо дали дейността ще се извършва вътре или извън ОЗТ структурата, организацията на човешките ресурси е компонент, който допринася за цялостната ефективност в процеса на изграждане на ОЗТ капацитет.

References

Donabedian A. Explorations in quality assessment and monitoring: Vol 1: The definition of quality and approaches to its assessment. Ann Arbor, MI: Health Administration Press; 1980.

EUnetHTA Work Package 8. EUnetHTA Handbook on Health Technology Assessment Capacity Building. Barcelona (Spain): Catalan Agency for Health Technology Assessment and Research. Catalan Health Service. Department of Health Autonomous Government of Catalonia; 2008.

Agence d'Evaluation des Technologies et des Modes d'Intervention en Sante (AETMIS), International Society of Technology Assessment in Health Care (ISTAHC). Health Technology Assessment: Decision-Making for Health, 2001

Moharra M, Kubesch N, Estrada MD, Parada A, Cortes M, Espallargues M on behalf of Work Package 8, European Network for Health Technology Assessment and Research (EUnetHTA project). Survey report on HTA organisations. Barcelona (Spain): Catalan Agency for Health Technology Assessment and Research. Catalan Health Service. Department of Health. Autonomous Government of Catalonia; May 2008;

Stephens JM, Handke B, Doshi JA, et al. International survey of methods used in health technology assessment (HTA): Does practice meet the principles proposed for good research? J Comp Eff Res. 2012;2:29-44 DOI: https://doi.org/10.2147/CER.S22984

Hailey D. Elements of effectiveness for health technology assessment programs. HTA Initiative #9. Edmonton (Canada): Alberta Heritage Foundation for Medical Research (AHFMR); 2003

Martelli F, La Torre G, Di Ghionno E, Neroni M, Cicchetti A, Von Bremen K et al. Health technology assessment agencies: An international overview of organizational aspects. Int J Technol Assess Health Care 2007; 23 (4): 414-424. DOI: https://doi.org/10.1017/S026646230707064X

Lavis JN, Paulsen EJ, Oxman AD, Moynihan R. Evidence-informed health policy 2 – Survey of organizations that support the use of research evidence. Implementation Sci. 2008;3:54. DOI: https://doi.org/10.1186/1748-5908-3-54

Gagnon MP, Desmartis M, Poder T, Witteman W. Effects and repercussions of local/hospital-based health technology assessment (HTA): a systematic review Syst Rev, 3 (2014), p. 129

Douw K, Vondeling H, Bakketeig LS, Gabbay J, Wurgler Hansen N, Kristensen FB. A European Survey on education and training in health technology assessment. Int J Technol Assess Health Care. 2002; 18 (4):808-19 DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462302000612

Goodman CS. HTA 101: Introduction to Health Technology Assessment. Bethesda, MD: National Library of Medicine (US); 2014

Lehoux P, Tailliez S, Denis JL, Hivon M. Redefining HTA in Canada: diversification of products and contextualization of findings International Journal of Technology Assessment in Health Care, 20 (3) (2004), pp. 325–336

Published
2020-01-04
How to Cite
1.
Райчева Р, Стефанов Р. Управленска структура, категории заетост и професионална квалификация на човешките ресурси в организациите за оценка на здравни технологии. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2020Jan.4 [cited 2024Jul.22];10(4):22-0. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/99
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>