Рядък случай на цепка на устната – хирургично-ортодонтско лечение

  • Илия Пеев
  • Цветан Тончев
Keywords: цепка на устната, свръхбройни зъби, ретинирани канини, хирургично-ортодонтско лечение

Abstract

Тъй като в България до скоро не съществуваше уеднаквен стандарт за лечение на деца с вродени лицеви аномалии (ВЛА), се наблюдават различни по своята тежест проблеми, свързани със семейството, обществото и специалистите: ранна пренатална диагностика; превенция на изоставянето на децата с ВЛА; клиничен протокол, който да координира работата на специалистите; единствено хирургичното лечение се заплаща от НЗОК; социална стигма на пациентите с ВЛА.

Впоследствие, специалисти от различни страни на Европа, сред които и България, ратифицират Техническия доклад CEN/TR 16824:2015 „Ранни грижи при бебета, родени с цепнатина на устната и/или небцето“ на Европейския комитет по стандартизация (CEN) през 2015 г. На основата на този документ е издаден български аналог, с цел подпомагане на семействата в нужда, уеднаквяване на критериите за оценка на клиницистите и възможности за международно сътрудничество за подпомагане и постигане на устойчиви резултати.

References

Mossey P, Little J, Munger R, Dixon M, Shaw W. Cleft lip and palate. The Lancet, Vol. 374, Issue 9703, 21–27, 2009, Pages 1773-1785.
Peeva Yu. A clinical protocol for orthodontic treatment of a patient with Turner syndrome. Fourth Eastern European conference for rare diseases and orphan drugs “Together for integrating approach to rare diseases”, 2009, pp 156.
Български институт за стандартизация. Български стандартизационен документ СД CEN/TR 16824 “Ранна грижа за бебета, родени с цепнатина на устната и/или небцето”, 2015.
Berk N, Marazita M. The costs of cleft lip and palate: personal and societal implications DF Wyszynski (Ed.), Cleft lip and palate: from origin to treatment, Oxford University Press, New York, 2002, pp. 458-467.
Анастасов Ю. Честота и разпространение на лицевите аномалии. Във: Вродени лицеви аномалии. 1-во изд. Пловдив: „Полиграф Комерс”; 2006, 12-17.
Пеева Ю. Информираност и мотивация за ортодонтско лечение през погледа на ортодонтите, децата и родителите. София: Leading technologies in dentistry’ company, 2017.
Peeva Yu. Personal recommendations and tips to orthodontic patients: A Systematic Review. Journal of Oral Medicine, iMedPub Journals, 2017, 1: 1(8), ISSN 0022-3247.
Пеева Ю. Информираност и мотивация за ортодонтско лечение на деца от град Пловдив [дисертация]. Пловдив, 2015.
Peeva Yu. An orthodontic considerations and surgical approach for three impacted canines – a case report. EC Dental Science, 2017,vol.11, issue 2:77-81.
Peeva Yu. Discrepancies in orthodontic awareness among parents and their children from Plovdiv, Bulgaria. American Journal of Public Health Research, vol.4, no.1 (2016): 23-27.
Peeva Yu. Social aspects to postpone orthodontic treatment. Oral Health and Dental Management, 2018, vol.17, no.6: 1053, ISSN Print: 2247-2452, ISSN-L 2247-2452.
Peeva Yu. The gap of awareness in orthodontic treatment. OALib J, 2017, vol.4, no.1: e3367.
Peeva Yu. Oral Health Prevention and the Current Healthcare System in Bulgaria. EC Dental Science, 2019, 18(3): 372-376.
Published
2019-07-30
How to Cite
1.
Пеев И, Тончев Ц. Рядък случай на цепка на устната – хирургично-ортодонтско лечение. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2019Jul.30 [cited 2023Dec.4];10(2):18-1. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/71
Section
Статии