Проследяване на рецидив на epulis gigantocellularis – клиничен случай

  • Росен Цолов
  • Георги Йорданов
  • Илия Пеев
Keywords: гигантоклетъчен епулис, рецидив

Abstract

Представяне на случай на рецидив на epulis gigantocellularis. Оплакванията на пациента са кървене, болезненост и неудобство при хранене и говор. Установена е екзофитна формация, която е ексцизирана без екстракция на ангажираните зъби. Последва рецидив, след проведената ексцизия и екстракции на зъбите в съседство оперативното поле е спокойно.

References

Угринов Р. Лицево-челюстна и Орална хирургия, София, 2006
Кавлаков П. Реактивно-пролиферативен гранулом на гингивата – “Епулис” (автореферат), 1981
Полихронов Н. Клиника на стоматологичната и лицево-челюстната хирургия, 2000
Пеева Ю. Информираност и мотивация за ортодонтско лечение през погледа на ортодонтите, децата и родителите. София: Leading technologies in dentistry’ company, 2017
Peeva Yu. A clinical protocol for orthodontic treatment of a patient with Turner syndrome. Fourth Eastern European conference for rare diseases and orphan drugs “Together for integrating approach to rare diseases”, 2009, pp 156.
Peeva Yu. Oral Health Prevention and the Current Healthcare System in Bulgaria. EC Dental Science, 2019, 18(3): 372-376.
Попова В, Баталов А, Пеева Ю и кол. Прогностично значение на серумните нива и съотношението между RANKL и OPG при пациенти с остър коронарен синдром и възпалителни ставни заболявания.
Geneva-Popova M, Semova M, Peeva Yu et al. The role of magnetic resonance imaging to differentiate degenerative and inflammatory rheumatic diseases. Scientific papers of Bulgarian Association of Scientists, 2017, pp. 172-176.
Peeva Y. An Orthodontic Considerations and Surgical Approach for Three Impacted Canines–A Case Report, EC Dental Science 11, 77-81.
Popova V, Batalov A, Vazhev Z, Peshev J, Geneva-Popova M, Ronchev Y, Peeva Yu, Kraev K, Ivanova M, Ivanov A. Clinical cases of worsening or newly developed pustulose psoriasis in patients treated with adalimumab and leflunomide. Osteoporosis International, 2017, Volume: 28 Supplement:1, pp: S270-S271.
Peeva Yu. Personal recommendations and tips to orthodontic patients: A Systematic Review. Journal of Oral Medicine, iMedPub Journals, 2017, 1: 1(8), ISSN 0022-3247.
Published
2019-07-30
How to Cite
1.
Цолов Р, Йорданов Г, Пеев И. Проследяване на рецидив на epulis gigantocellularis – клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2019Jul.30 [cited 2024Jul.22];10(2):37-9. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/76
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)