Унаследени дисплазии на емайла

  • Нина Мусурлиева
Keywords: унаследената несъвършена емайлогенеза, лечение, редки болести

Abstract

Унаследената несъвършена емайлогенеза може да бъде самостоятелно засягане на емайла или симптом на общо унаследено заболяване. Наблюдава се и в двете съзъбия. Клиничната манифестация на това рядко заболяване варира при различните пациенти, в зависимост от фенотипа – хипоплазия, хипоминерализация или хипоматурация. Лечението на емайловата дисплазия представлява предизвикателство за денталните специалисти и изисква интердисциплинарен и комплексен подход за възстановяване на естетиката и функцията. Тези пациенти се нуждаят от продължаващи през целия живот грижи.

References

Матеева Х. Пропедевтика и профилактика в детската стоматология. София 1995.
Witkop CJ, Sauk JJ. Heritable defects of enamel. In: Stewart R, Prescott G, editor. Oral Facial Genetics. St Louis: CV Mosby Company; 1976. pp. 151
Backman B, Holm AK. Amelogenesis imperfecta: prevalence and incidence in a northern Swedish county. Community Dent Oral Epidemiol. 1986;14:43–47.
Crawford P, Aldred M, Zupan A. Amelogenesis imperfecta. Orphanet J Rare Dis 2007; 2:17.
Price JA, Bowden DW, Wright JT, Pettenati MJ, Hart TC. Identification of a mutation in DLX3 associated with tricho-dento-osseous (TDO) syndrome. Hum Mol Genet. 1998;7:563–569.
Price JA, Wright JT, Walker SJ, Crawford PJ, Aldred MJ, Hart TC. Tricho-dento-osseous syndrome and amelogenesis imperfecta with taurodontism are genetically distinct conditions. Clin Genet. 1999;56:35–40.
Bouvier D, Duprez JP, Bois D. Rehabilitation of young patients with amelogenesis imperfecta: a report of two cases. ASDC J Dent Child. 1996;63:443–447.
Wright JT. The diagnosis and treatment of dentinogenesis imperfecta and Amelogenesis imperfecta. Hellenic Dent J. 1992;2:17–24.
Coffield KD, Phillips C, Brady M, Roberts MW, Strauss RP, Wright JT. The psychosocial impact of developmental dental defects in people with hereditary Amelogenesis imperfecta. J Am Dent Assoc. 2005;136(5):620–630.
Published
2019-07-30
How to Cite
1.
Мусурлиева Н. Унаследени дисплазии на емайла. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2019Jul.30 [cited 2024Jul.16];10(2):25-7. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/73
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)