Сдружение "Българска Асоциация за Промоция на Образование и Наука"
ул. "Братя Свещарови" 4
4000 Пловдив
За списание "Редки болести и лекарства сираци"

Електронна поща: info@raredis.org

Главен редактор

Румен Стефанов

Научен секретар

Георги Искров