Миокардит след имунизация с първа доза информационна РНК ваксина срещу COVID-19

  • Благовест Стоименов
  • Ралица Панчева
Keywords: миокардит, иРНК ваксини, SARS-CoV-2, COVID-19

Abstract

С оглед масовото приложение на иРНК ваксините в световен мащаб нарастват и случаите на пациенти, диагностицирани с миокардит. Поради изразената хетерогенност в клиничното протичане на това заболяване диагностицирането му лесно може да се пропусне. Мнозинството от регистрирани случаи са на млади мъже във възрастов диапазон между 15 и 29 години след завършен имунизационен цикъл. Представеният от нас клиничен случай е на 33-годишен мъж с анамнеза за прекаран перимиокардит преди 8 години и настъпили оплаквания след приложение на първа доза иРНК ваксина. Ранното диагностициране на миокардита дава възможност за навременно започване на кардиопротективна терапия, която да редуцира риска от развитие на внезапна сърдечна смърт, както и да подобри прогнозата при тези пациенти.

References

Richardson P, McKenna W, Bristow M, et al. Report of the 1995 World Health Organization/International Society and Federation of Cardiology Task Force on the Definition and Classification of cardiomyopathies. Circulation. 1996 Mar 1;93(5):841-2.
Leone O, Veinot JP, Angelini A, et. al Consensus statement on endomyocardial biopsy from the Association for European Cardiovascular Pathology and the Society for Cardiovascular Pathology. Cardiovasc Pathol 2012;21:245–74.
Basso C, Calabrese F, Corrado D, et al. Postmortem diagnosis of sudden cardiac death victims. Cardiovasc Res 2001;50:290–300.
Felker GM, HuW, Hare JW, et al. The spectrum of dilated cardiomyopathy. The Johns Hopkins experience in 1278 patients. Medicine 1999;78:270–83.
Towbin JA, Lowe AM, Colan SD, et. al. Incidence, causes, and outcomes of dilated cardiomyopathy in children. JAMA 2006;296:1867–76.
Bière L, Piriou N, Ernande L, et al. Imaging of myocarditis and inflammatory cardiomyopathies. Arch Cardiovasc Dis. 2019 Oct;112(10):630-41.
Kytö V, Sipilä J, Rautava P. The effects of gender and age on occurrence of clinically suspected myocarditis in adulthood. Heart 2013;99:1681–4.
Caforio AL, Pankuweit S, Arbustini E, et al. Current state of knowledge on aetiology, diagnosis, management, and therapy of myocarditis: a position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. Eur Heart J. 2013 Sep;34(33):2636-48, 2648a-2648d.
Gargano JW, Wallace M, Hadler SC, et al. Use of mRNA COVID-19 Vaccine After Reports of Myocarditis Among Vaccine Recipients: Update from the Advisory Committee on Immunization Practices - United States, June 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021 Jul 9;70(27):977-982.
Shimabukuro TT, Nguyen M, Martin D, DeStefano F. Safety monitoring in the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Vaccine 2015;33:4398–405.
Diaz GA, Parsons GT, Gering SK, et al. Myocarditis and Pericarditis After Vaccination for COVID-19. JAMA. 2021 Aug 4.
Liu PP, Mason JW. Advances in the understanding of myocarditis. Circulation 2001; 104:1076–82.
Woodruff JF. Viral myocarditis. A review. Am J Pathol 1980;101:425–84.
Published
2021-08-24
How to Cite
1.
Стоименов Б, Панчева Р. Миокардит след имунизация с първа доза информационна РНК ваксина срещу COVID-19 . Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2021Aug.24 [cited 2022May26];12(2):23-8. Available from: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/141
Section
Статии