Достъп до дентална помощ по време на пандемия от коронавирус – препоръки за хора с хемофилия

  • Виктория Мандова
Keywords: дентално лечение, хемофилия, COVID-19, коронавирус

Abstract

Въведение: На 31 декември 2019 г. Световната здравна организация съобщава за пневмония, чийто етиологичен причинител – коронавирус (SARS-CoV-2), впоследствие заразява хиляди лица, а милиарди са поставени под социална изолация. Както при всяко инфекциозно заболяване, засягащо общественото здраве, се повишава заинтересоваността сред хората, които имат придружаващи заболявания или нарушения в коагулацията, като хемофилия и други редки заболявания.

Цел: Да се систематизират и анализират данните от литературните източници, които изследват насоките за прием на пациенти с хемофилия в денталната практика по време на пандемия от коронавирус (COVID-19).

Материал и методи: Проведено е систематично търсене в литературните данни за насоки и инструкции за работа в дентална практика при извънредно положение на пандемия от COVID-19, насочени към хора с хемофилия.

Резултати: По време на извънредно положение на пандемия всички посещения се планират предварително, като медицинският триаж се определя от денталния лекар. На базата на стандартен протокол всеки пациент се оценя за грипоподобни симптоми, контакти със заразени лица и посещения в държави с местно предаване на COVID-19. В случай, че пациентът не е имал такива, дентален преглед и последващо лечение могат да бъдат осъществени, като се вземат предвид мерките за превенция и контрол на вътреболничните инфекции.

Дискусия: На този етап не е открита повишена чувствителност към инфекция с коронавирус у пациенти с хемофилия. При попадане на микробни аерозоли в горните дихателни пътища, при пациенти с придружаващи заболявания (диабет, хипертония и др.), тогава биха могли да доведат до по-тежко протичане на инфекцията. Разпространението по аерозолен и капков път на SARS се потвърждава, но по време на дентални процедури не е напълно изяснено.

Заключение: Пандемията от COVID-19 не трябва да бъде причина за тревожност у хората, живеещи с редки болести, техните семейства и национални организации. Мерките за намаляване излагането на риск на лица от COVID-19 се промотират активно както на популационно ниво, така и за всички хора с хемофилия.

References

World Health Organization (WHO). Coronavirus disease 2019. (COVID-19) Situation report. [обновен 8 април 2020 г., цитиран 12 април 2020г.] Достъпен на: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen
Министерство на здравеопазването. Информация за коронавирус COVID-19 /за граждани и медицински специалисти/. Основни стъпки и поведение при идентифициране на пациенти със съмнение за COVID-19, [обновен 25 март 2020 г., цитиран 22 април 2020г.] Достъпен на: http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/covid19instruction-1_dobavjane_za_med_sp.pdf
Медицински университет – Пловдив. МУ – Пловдив в условията на COVID-19. Информационни материали. Към преподавателите и студентите – медици, стажант лекари, медицински сестри и друг обслужващ медицински персонал, [обновен 31 март 2020 г., цитиран 22 април 2020г.] Достъпен на: https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2020/03/31-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-2020.pdf
НАРЕДБА № 3 от 8.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции. VIII. Специфични изисквания към профилактиката и контрола на ВБИ в денталната практика Чл.1. Приложение. I.т.1.
Български зъболекарски съюз (БЗС). Писмо на Български зъболекарски съюз Изх.№ 270/ 20.03.2020 за събиране на информация за всички дентални лекари, които продължават да работят в условия на пандемия с COVID-19.
Български зъболекарски съюз (БЗС). Писма и препоръки към лекарите по дентална медицина относно COVID-19. 17 март 2020г. Препоръки/инструкции от кризисния щаб на българския зъболекарски съюз по време на извънредно положение във връзка с COVID-19. [обновен 17 март 2020 г., цитиран 22 април 2020г.] Достъпен на: https://bzs.bg/%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%bc%d0%b0-%d0%b8d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82/
Наредба № 12 от 30 декември 2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“ гл.II р.2 Медицински триаж
Мандова В. 2019. Наръчник за оказване на грижи за хора с нарушения в коагулацията.
American Dental Association (ADA). News. ADA develops guidance on dental emergency nonemergency care [обновен 31март 2020 г., цитиран 22 април 2020г.] Достъпен на: https://www.ada.org/en/publications/ada-news/2020-archive/march/ada-develops-guidance-on-dental-emergency-nonemergency-care
Заповед № РД-01- 150/25.03.2020 г. Приложение № 1. Дефиниция за случай на COVID-19. За целите на надзора на COVID-19.
Заповед РД-01-122/11.03.2020г. т. II.2.
Liang T. 2020. Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment Compiled According to Clinical Experience. The First Aliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine.
Български зъболекарски съюз (БЗС). Препоръки на Ордена на лекарите и лекарите по дентална медицина на Ломбардия за предпазване на лекарите по дентална медицина и техния персонал от COVID-19. [обновен 13 март 2020 г., цитиран 22 април 2020г.]. Достъпен на: https://bzs.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. т.9
Министерство на здравеопазването. Указания на европейския център за превенция и контрол на заболяванията за носене и сваляне на лични предпазни средства в лечебни заведения. [обновен 25 март 2020 г., цитиран 22 април 2020г.] Достъпен на: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/ukazaniq-ecdc-predpazni-oblekla.pdf
World Federation of Haemophilia (WFH). Medical News. Specific Risks of COVID-19 to the Bleeding Disorders Community . [обновен 2 април 2020 г., цитиран 13 април 2020г.] Достъпен на: https://news.wfh.org/specific-risks-of-covid-19-to-the-bleeding-disorders-community/
Стоилова Й. Инфекции в денталната практика: Оценка на риска и превенция. Бюлетин на Булнозо, 2011, 8(1–2):34‐41.
Паунов Ц, Константинов Р, Коларова М и съавт. Контрол на инфекциите, свързани с медицинското обслужване. 2017. (презентация) Достъпна на: https://bzs.bg/wp-content/uploads/2018/07/20170202.pdf
Published
2020-06-01
How to Cite
1.
Мандова В. Достъп до дентална помощ по време на пандемия от коронавирус – препоръки за хора с хемофилия. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2020Jun.1 [cited 2023Jun.10];11(1):16-0. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/109
Section
Статии