Орално здраве при хемофилия

  • Виктория Мандова
Keywords: хемофилия, дентален статус, орално здраве

Abstract

Въведение: В ежедневната практика на лекарите по дентална медицина присъстват пациенти с нарушения в кръвосъсирването, от които най-често срещаната коагулопатия е хемофилията.

Цел: Да се систематизират и анализират данните от публикации, които изследват оралния статус и причините, които биха могли да доведат до орални хеморагии при пациенти с хемофилия.

Материал и методи: Проведено е търсене в базата данни с научна литература Pubmed на всички налични публикации до декември 2018 г., които изследват оралния статус при деца и възрастни и причините, които биха могли да доведат до орални хеморагии при пациенти с хемофилия.

Резултати: Установява се, че пациентите с хемофилия не се различават значимо или имат по-добър орален статус от контролните групи. В сравнение със здрави контроли, пациентите проявяват по-голямо кървене на гингивата в покой и при дентални инвазивни манипулации, като за превенция на усложненията в денталната практика е необходимо да се въведат специализирани протоколи за работа.

Заключение: Хемофилията представлява сериозно предизвикателство в световен мащаб, защото рутинното дентално лечение може да доведе до животозастрашаващи състояния. Затова денталните лекари трябва да обръщат специално внимание и да бъдат запознати с потенциалните рискове от кървене. Последните постижения в контрола на хемофилията позволяват на все повече пациенти да бъдат извършени хирургични и рутинни дентални манипулации в амбулаторна практика.

References

Досиета Хемофилия А, D66, Комисия по редки болести към МЗ. Уебсайт на Национален Център по Обществено Здраве и Анализи. [Online] http://ncpha.government.bg/files/komisia_rare_diseases/Dosieta_RD/D66_0_HeamophiliaA.pdf.
Лисичков, Т. Хемофилия. Българска Асоциация по Хемофилия . [Online] http://hemo-bg.org/index.php/site/article/33/bg#p3.
Farrkh A, Garrison E, Closmann JJ. Dental surgical management of the patient with hemophilia. Gen Dent. 2016 Jul-Aug;64(4):14-7.
Salem K, Eshghi P. Dental health and oral health-related quality of life in children with congenital bleeding disorders. Haemophilia. 2013 Jan;19(1):65-70.
Mielnik-Błaszczak M. Evaluation of dentition status and oral hygiene in Polish children and adolescents with congenital haemorrhagic diatheses. Int J Paediatr Dent. 1999 Jun;9(2):99-103.
Jangra B, Goswami M. Assessment of Dental Caries Experience and Periodontal Health Status among Children with Haemophilia in New Delhi, India - A Case Control Study. Oral Health Prev Dent. 017;15(2):131-137.
Žaliūnienė R, Aleksejūnienė J, Brukienė V et al. Do hemophiliacs have a higher risk for dental caries than the general population? Medicina Kaunas). 2015;51(1):46-56.
Ziebolz D, Stühmer C, Hornecker E, et al. Oral health in adult patients with congenital coagulation disorders--a case control study. Haemophilia. 2011 May;17(3):527-31.
Bennetts NA, Mergelmeyer JE, Reimer EJ et al. Initial Manifestation of Acquired Hemophilia A After a Routine Tooth Extraction. A Case Report and Literature Review. J Oral Maxillofac Surg. 2017 Aug 12. pii: S0278-2391(17)31064-9.
Cocero N, Pucci F, Messina M et al. Autologous plasma rich in growth factors in the prevention of severe bleeding after teeth extractions in patients with bleeding disorders: a controlled comparison with fibrin glue. Blood Transfus. 2015 Apr;13(2):287-94.
Hsieh JT, Klein K, Batstone M. Ten-year study of postoperative complications following dental extractions in patients with inherited bleeding disorders. Int J Oral Maxillofac Surg. 2017 Sep;46(9):1147-1150.
Национална пациентска организация, Сдружение "Българска асоциация по хемофилия".[Online] http://www.npo.bg/.
Naveen Kumar J, Anil Kumar R, Varadarajan R et al. Specialty dentistry for the hemophiliac: Is there a protocol in place?. Indian J Dent Res 2007;18:48-54.
Gómez-Moreno G, Cañete-Sánchez ME, Guardia J et al. Orthodontic management in patients with haemophilia. About two clinical cases. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2010 May 1;15(3):e463-6.
Abrisham M, Tabrizizadeh M, Ghateh A. Knowledge of Oral Hygiene among Hemophilic Patients Referred to Iranian Hemophilia Society. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2009 Spring;3(2):60-3.
Shastry SP, Kaul R, Baroudi K et al. Hemophilia A: Dental considerations and management. J Int Soc Prev Community Dent. 2014 Dec;4(Suppl 3):S147-52.
Karagun BS, Sasmaz I, Antmen B et al. Devastative tongue bleeding due to self-bite after dental extraction in a haemophilia A patient with inhibitor. Haemophilia. 2014 Mar;20(2):e177-9.
Published
2018-12-21
How to Cite
1.
Мандова В. Орално здраве при хемофилия. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2018Dec.21 [cited 2022May23];9(4):14-8. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/62
Section
Статии