Хемостатичен ефект на транексамовата киселина в денталната практика

  • Виктория Мандова
Keywords: транексамова киселина, кръвоизлив, хемофилия, дентални хирургични процедури

Abstract

Въведение: Голяма част от денталните процедури са свързани с постоперативно кървене, което обикновено е слабо и не представлява сериозна опасност за пациента. За пациенти с нарушения в коагулацията има повишен риск от кървене. При тях дори минимални инвазивни манипулации може да предизвикат продължително кървене и да бъдат животозастрашаващи.
Цел: Да се анализират данни от публикации, изследващи ефикасността и безопасността на локалното приложение на транексамовата киселина за контролиране на оперативното и постоперативно кървене в денталната практика при пациенти с нарушения в коагулацията.
Материал и методи: Проведено е систематично търсене в базата данни с научна литература Pubmed на всички налични публикации до юни 2018 г., които описват транексамовата киселина като хемостатично средство, използвано при дентално лечение на пациенти с нарушения в коагулацията.
Резултати: Установява се, че при пациенти на антикоагуланти след механична каузална терапия или орални хирургични интервенции, промиване на оперативното поле с транексамова киселина, последвано от промивки на устната кухина по време на първата седмица след процедурата е безопасно и може да намали риска от кървене. 5% разтвор на транексамова киселина е локално хемостатично средство на избор с предимства като нисък риск от развитие на антитела и контаминиране на кръвните продукти, както и ниска цена.
Заключение: Наличните данни потвърждават, че транексамовата киселина има приложение в денталната практика, в комбинация с или без промяна на факторзаместващата терапия. Клинични насоки за приложението на транексамовата киселина могат да бъдат въведени едва след разделяне на денталните процедурите на нискорискови и високорискови, обосноваващи различните категории риск от кървоизлив.

References

Sindet-Pedersen S, Ramström G, Bernvil S et al. Hemostatic effect of tranexamic acid mouthwash in anticoagulant-treated patients undergoing oral surgery. N Engl J Med. 1989 Mar 30;320(13):840-3

Dakir A, Ramalingam B, Ebenezer V et al. Efficacy of Tranexamic Acid in Reducing Blood Loss during Maxillofacial Trauma Surgery–A Pilot Study. J Clin Diagn Res. 2014 May;8(5):ZC06-8.

Guerriero C, Cairns J, Perel P et al. Cost-effectiveness analysis of administering tranexamic acid tobleeding trauma patients using evidence from the CRASH-2 trial. PLoS One. 2011;6(5):e18987.

Регистър на пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание. 2017. MEDOCAPRON.

Sindet-Pedersen S. Distribution of tranexamic acid to plasma and saliva after oral administration and mouth rinsing: A pharmacokinetic study. J Clin Pharmacol 1987;27:1005-

Изпълнителна агенция по лекарствата. 2016. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Medocapron. http://www.bda.bg/images/stories/documents/new_registered/new_reg_may2016/3.pdf.

Изпълнителна агенция по лекарствата. Листовка информация за пациента, Медокапрон 100 mg/ml, инжекционен разтвор, Транексамова киселина. 30.08.2016

van Diermen DE, Aartman IH, Baart JA et al. Dental management of patients using antithrombotic drugs: critical appraisal of existing guidelines. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009;107(5):616-24.

Biedermann JS, Rademacher WMH, Hazendonk HCAM et al. Predictors of oral cavity bleeding and clinical outcome after dental procedures in patients on vitamin K antagonists. A cohort study.Thromb Haemost. 2017 Jun 27;117(7):1432-1439.

Guidelines for the Management of Hemophilia. World Federation of Hemophilia, 2012.

Stubbs M, Lloyd J. A protocol for the dental management of von Willebrand’s disease, haemophilia A and haemophilia B. Aust Dent J. 2001 Mar;46(1):37-40.

Ramström G, Sindet-Pedersen S, Hall G et al. Prevention of postsurgical bleeding in oral surgery using tranexamic acid without dose modification of oral anticoagulants. J Oral Maxillofac Surg. 1993 Nov;51(11):1211-6.

de Vasconcellos SJ, de Santana Santos T, Reinheimer DM, et al. Topical application of tranexamic acid in anticoagulated patients undergoing minor oral surgery: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. J Craniomaxillofac Surg. 2017 Jan;45(1):20-26

Published
2018-09-05
How to Cite
1.
Мандова В. Хемостатичен ефект на транексамовата киселина в денталната практика. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2018Sep.5 [cited 2024Jun.17];9(2):4-. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/5
Section
Статии