Клиничен случай с централен хиповентилационен синдром, дължащ се на мутация на PHOX2B гена

  • Малина Станчева
  • Радка Масларска
  • Ралица Георгиева
  • Ха Транг
  • Имен Бужемла
  • Лиза Вера
  • Карла Бургад
  • Нели Льо Морван
  • Илин Капри
Keywords: централен хиповентилационен синдром, PHOX2B ген

Abstract

Централният хиповентилационен синдром (или болест на Ondine–Hirschprung) е рядко, автозомно доминантно заболяване, което се дължи на мутации на PHOX2B гена. Характеризира се с нарушен автономен контрол на дишането и намалена чувствителност към хиперкапния и хипоксия.

Авторите представят момче на 4 години и 3 месеца, проследявано от раждането. В ранния неонатален период са наблюдавани дихателни паузи и апнеи, мускулна хипотония, гърчов синдром. Магнитно-резонансна томография на глава визуализира перивентрикулна и интравентрикулна хеморагия, перивентрикулна левкомалация. Допълнително се установяват респираторен дистрес синдром, двустранна нефрокалциноза, вторичен дефект тип форамен овале с ляво-десен шънт, значителна синусова аритмия с чести синусови паузи, изолирани аурикуларни екстрасистоли, гастроезофагеалин рефлукс, лицев дизморфизъм. ДНК анализ на PHOХ2B гена установява данни за хетерозиготна мутация в екзон 3, дупликация 18p6, засягаща рамката на четене, която води до експанзия на 6 аланинови остатъка (26 аланина) в С-терминалния край на PHOX2B гена.

Проведена е комплексна животоспасяваща терапия в неонаталния период. При изписването от болницата до 3-годишна възраст е оставен в дома на спонтанно дишане през трахеостома и подпомагане с режим sIMV50%/50% през нощта. След отстраняване на трахеостомата продължава да провежда неинвазивна апаратна вентилация по време на сън.

References

Mellins RB, Balfour HH Jr, Turino GM, et al. Failure of automatic control of ventilation (Ondine’s curse). Report of an infant born with this syndrome and review of the literature. Medicine (Baltimore) 1970;49:487–504.
Amiel J, Laudier B, Attié-Bitach T, et al. Polyalanine expansion and frameshift mutations of the paired-like homeobox gene PHOX2B in congenital central hypoventilation syndrome. Nat Genet. 2003 Apr;33(4):459-61.
Yokoyama M, Nishi Y, Yoshii J, et al. Identification and cloning of neuroblastoma-specific and nerve tissue-specific genes through compiled expression profiles. DNA Res. 1996 Oct 31;3(5):311-20.
Matera I, Bachetti T, Puppo F, et al. PHOX2B mutations and polyalanine expansions correlate with the severity of the respiratory phenotype and associated symptoms in both congenital and late onset central hypoventilation syndrome. J Med Genet 2004;41:373–380.
Faure C, Viarme F, Cargill G, et al. Abnormal esophageal motility in children with congenital central hypoventilation syndrome. Gastroenterology. 2002 May;122(5):1258-63.
Gronli JO, Santucci BA, Leurgans SE, et al. Congenital central hypoventilation syndrome: PHOX2B genotype determines risk for sudden death. Pediatr Pulmonol. 2008 Jan;43(1):77-86.
Todd ES, Weinberg SM, Berry-Kravis EM, et al. Facial phenotype in children and young adults with PHOX2B determined PHOX2B determined congenital central hypoventilation syndrome: quantitative pattern of dysmorphology. Pediatr Res 2006;59:39–45.
Weese-Mayer DE, Berry-Kravis EM, Ceccherini I,; ATS Congenital Central Hypoventilation Syndrome Subcommittee. An official ATS clinical policy statement: Congenital central hypoventilation syndrome: genetic basis, diagnosis, and management. Am J Respir Crit Care Med. 2010 Mar 15;181(6):626-44.
Published
2021-04-29
How to Cite
1.
Станчева М, Масларска Р, Георгиева Р, Транг Х, Бужемла И, Вера Л, Бургад К, Льо Морван Н, Капри И. Клиничен случай с централен хиповентилационен синдром, дължащ се на мутация на PHOX2B гена. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2021Apr.29 [cited 2024Jun.17];12(1):5-. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/134
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)