Стандартите като необходимост за постиганена семантична унифицираност на медицинската информация в областта на редките болести

  • Цонка Митева-Катранджиева
Keywords: стандарти, медицинска информация, медицинска информационна система, унифицираност, редки болести

Abstract

Здравните информационни системи, интегриращи информация, свързана с различни здравни дейности за пациента, подобряват качеството и ефиктивността на здравните услуги. Стандартите за медицинска информация присъстват на всяко ниво в здравеопазните системи. Тяхното използване играе важна роля в устойчивото развитие на здравеопазването чрез насърчаване на безопасност, качество и техническа съвместимост.

Цел на публикацията е представяне на необходимостта от внедряването на стандарти за унифициране на медицинска информация. Осъществено е проучване на достъпната литература като са подбрани публикации, които разглеждат въпросите, свързани с наличието и употребата на стандарти за медицинска информация в областта на редките болести.

Едно от най-големите предизвикателства при идентифицирането на стандарти за данните е да се съгласуват изискванията на различните изследователи и ползватели на данните. Съществува очебийна липса на конкретизирани стандарти за представяне на медицинска информация. Препоръчително е налагането на общи стандарти, които ще позволят размяна на данни, както сравнения между региони, в различно време и за различни популации.

References

Какво е стандарт?, София: Български институт за стандартизация, 2006 [cited 2017], http://www.bds-bg.org/bg/button_23.html.
Михова П., И. Пенджуров, Обзор на стандартите в медицинската и здравна информатика, Годишник на Департамент "Здравеопазване и социална работа", София: НБУ, 2014.
Винарова Ж., П. Михова, Информационни системи в медицината, София: НБУ, 2008.
Parkin D. M., The evolution of the population-based cancer registry, Nature Reviews, 2006, 6:603-613.
Rubinstein Y. R., S. C. Groft, K. Brown, R. A. Christensen, E. Collier, A. Farber, et al., Creating a global rare disease patient registry linked to a rare diseases biorepository database: Rare Disease-HUB (RD-HUB), 2010.
Pryor D. B., R. M. Califf, F. E. Harrell, M. A. Hlatky, K. L. Lee, D. B. Mark, et al., Clinical Data Bases Accomplishments and Unrealized Potential, Medical Care, 1985, 23(5):623-647.
Lai H. C., Growth status in children with cystic fibrosis based on the National Cystic Fibrosis Patient Registry data: evaluation of various criteria used to identify malnutrition. , J Pediatr, 1998, 132(3):478-485.
Gulmezoglu A. M., T. Pang, R. Horton, K. Dickersin, WHO facilitates international collaboration in setting standards for clinical trial registration, Lancet, 2005, 365:1829-1831.
Godleex F., An international standard for disclosure of clinical trial information, BMJ, 2006, 332:1107-1108.
Gillen J. E., T. Tse, N. C. Ide, A. T. McCray, Design, implementation and management of a web-based data entry system for ClinicalTrials.gov, Medinfo, 2004, 11:1466-1470.
Zarin D. A., A. Keselman, Registering a Clinical Trial in ClinicalTrials.gov, Chest, 2007, 131:909-912.
Drazen J. M., A. J. Wood, Trial registration report card, N Engl J Med, 2005, 353:2809-2811.
Simes R. J., Publication bias: the case for an international registry of clinical trials, J Clin Oncol, 1986, 4:1529-1541.
Bott O. J., The Electronic Health Record: Standardization and Implementation, 2 OpenECG Workshop 2004, Berlin, Germany Berlin, Germany 2004, p. 57-60.
Iskrov G., R. Stefanov, Prospects of risk-sharing agreements for innovative therapies in a context of deficit spending in Bulgaria, Front Public Health, 2015 (22):1-4.
Richesson R. L., J. Krischer, Data Standards in Clinical Research: Gaps, Overlaps, Challenges and Future Directions, Journal of the American Medical Informatics Association, 2007, 14(6):687-696.
International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use. ICH Harmonised Tripartite Guideline E3: structure and content of clinical study reports, [cited 2017], http://www.ich.org.
Andrews J. E., R. L. Richesson, J. Krischer, Variation of SNOMED CT Coding of Clinical Research Concepts among Coding Experts, Journal of the American Medical Informatics Association, 2007, 14(4):497-506.
Published
2017-06-15
How to Cite
1.
Митева-Катранджиева Ц. Стандартите като необходимост за постиганена семантична унифицираност на медицинската информация в областта на редките болести. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2017Jun.15 [cited 2024Jun.17];8(2):13-7. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/28
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)