Оперативно лечение на глиосарком: клиничен случай

  • Илко Ильов
  • Богомил Илиев
  • Петър-Преслав Петров
  • Кирил Иванов
  • Пламен Пенчев
Keywords: глиобластом, ЯМР, невронавигация, глиосарком

Abstract

Глиосаркомът (ГС) е рядък злокачествен тумор от висок клас, който е силно агресивен и в повечето случаи се характеризира с лоша прогноза. Той е необичаен подтип на глиобластом (ГБ), поради което хистологичният анализ е задължителен за поставяне на точна диагноза.

Представяме случай на 71-годишен мъж, който постъпва в клиниката на УМБАЛ „Света Марина“ със силно главоболие, продължаващо от два месеца, придружено от моменти на замаяност, дезориентация и епилептични припадъци. Чрез ЯМР на мозъка е изобразена туморна формация в широчина към твърдата мозъчна обвивка без мозъчен оток, подозрителна за менингиом. Под обща анестезия е направена краниотомия и чрез микрохирургична техника с невронавигация е постигната тотална екстирпация на туморната маса. Въпреки очакванията за менингиом, хистологично е установено, че това е ГС, който показва двуфазен тъканен модел, съдържащ глиоматозен компонент и мезенхимна диференциация. Следоперативно пациентът получи неврологично подобрение, беше без епилептични пристъпи и беше изписан на 5-ия ден. Три седмици след интервенцията пациентът е подложен на лъчетерапия, последвана от химиотерапия. Въпреки лечението, той завършва с exitus lethalis на 7-ия месец след хирургичното лечение.

Ние искаме да преставим такъв рядък и изключителен случай поради факта, че той допринася за медицинските изследвания, подхода към лечението и по-нататъшното проучване на такова изключително заболяване.

References

Louis DN, Perry A, Wesseling P, et al. The 2021 WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. Neuro Oncol. 2021 Aug 2;23(8):1231-1251.
Patel M, Nguyen HS, Doan N, et al. Glioblastoma Mimicking Meningioma: Report of 2 Cases. World Neurosurg. 2016 Nov;95:624.e9-624.e13.
Peckham ME, Osborn AG, Palmer CA, et al. Gliosarcoma: Neuroimaging and Immunohistochemical Findings. J Neuroimaging. 2019 Jan;29(1):126-132.
Grant JW, Steart PV, Aguzzi A, et al. Gliosarcoma: an immunohistochemical study. Acta Neuropathol. 1989;79(3):305-9.
Lyndon D, Lansley JA, Evanson J, et al. Dural masses: meningiomas and their mimics. Insights Imaging. 2019 Feb 6;10(1):11.
Din NU, Ishtiaq H, Rahim S, et al. Gliosarcoma in patients under 20 years of age. A clinicopathologic study of 11 cases and detailed review of the literature. BMC Pediatr. 2021 Feb 26;21(1):101.
Slentz DH, Bellur S, Taheri MR, et al. Orbital malignant meningioma: a unique presentation of a rare entity. Orbit. 2018 Dec;37(6):457-462.
Watts J, Box G, Galvin A, et al. Magnetic resonance imaging of meningiomas: a pictorial review. Insights Imaging. 2014 Feb;5(1):113-22.
Cho SY, Park C, Na D, et al. High prevalence of TP53 mutations is associated with poor survival and an EMT signature in gliosarcoma patients. Exp Mol Med. 2017 Apr 14;49(4):e317.
Zaki MM, Mashouf LA, Woodward E, et al. Genomic landscape of gliosarcoma: distinguishing features and targetable alterations. Sci Rep. 2021 Sep 9;11(1):18009.
Published
2024-03-20
How to Cite
1.
Ильов И, Илиев Б, Петров П-П, Иванов К, Пенчев П. Оперативно лечение на глиосарком: клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2024Mar.20 [cited 2024Jun.12];15(1):12-5. Available from: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/193
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)