Обхват и цели на структурите за оценка на здравни технологии

  • Ралица Райчева
  • Румен Стефанов
Keywords: оценка на здравни технологии, обхват на дейностите, цели на организацията, устав на организацията, стратегически план

Abstract

Цел: Това проучване има за цел да идентифицира и критично анализира обхвата и целите на организациите за оценка на здравни технологии (ОЗТ).

Материал и методи: Извършено е международно уеб-базирано проучване на ОЗТ организации с разнообразен профил.

Резултати: Общо бяха попълнени 111 въпросници (35.58% възвращаемост) от 39 държави на 5 континента. Според сферата на въздействие на резултатите от дейността им, ОЗТ организациите оперират на следните нива – международно (n=61, 54.95±8.76%), национално (n=92, 82.88±9.74%), местно, регионално (n=73, 65.77±9.24%) и друго (n=6, 6.31±3.40%). Устав, който да определя дейността, реда и функционирането на организацията, е приет от 60.55±4.68% (n=60). От приоритетните за организацията сфери на дейност с най-голям относителен дял е оценката на здравни технологии 81.65±13.32% (n=89), последвана от дейности, свързани с политиката на здравеопазване 50.46±11.14% (n=55) и извършване на изследователска дейност 43.12±10.43% (n=47).

Заключение: Процесите на адаптация и приспособяване преминават и през тенденцията за изохронно изработване на доклади, научни изследвания в областта на здравните услуги и оценки на качеството в рамките на ОЗТ структурата. Развитието на дейността на агенциите в тези насоки отразява увереността, че знанията, необходими за управление на здравната система, базирани на научнообоснован подход, се простират отвъд обхвата на класическите ОЗТ доклади.

References

Thiene D, Torre GL, D’Ancona F, Giambi C. HTA for pneumococcal vaccines. Survey on the availability of Health Technology Assessment in the field of pneumococcal vaccines and availability of information to perform one. Collaboration between VENICE II project and ECDC Funded partially by ECDC (GRANT 2008/006). VENICE II Research Team: VENICE National Gatekeepers and Contact Points

Moharra M, Kubesch N, Estrada MD, Parada A, Cortes M, Espallargues M on behalf of Work Package 8, European Network for Health Technology Assessment and Research (EUnetHTA project). Survey report on HTA organisations. Barcelona (Spain): Catalan Agency for Health Technology Assessment and Research. Catalan Health Service. Department of Health. Autonomous Government of Catalonia; May 2008;

Stephens JM, Handke B, Doshi JA, et al. International survey of methods used in health technology assessment (HTA): Does practice meet the principles proposed for good research? J Comp Eff Res. 2012;2:29-44 DOI: https://doi.org/10.2147/CER.S22984

Sorenson C. Ensuring value for money in health care: the role of health technology assessment in the European Union. London, European Observatory for Health Systems and Policies, 2008.

The Lewin Group: Report Three: Health technology assessment and access to innovative medical technology. Advanced Medical Technology Association, 2003

Chantler C. Health-care technology assessment: a clinical perspective. Int J Technol Assess Health Care 2004;20:87-91 DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462304000844

Schwarzer R, Siebert U. Methods, procedures, and contextual characteristics of health technology assessment and health policy decision making: comparison of health technology assessment agencies in Germany, United Kingdom, France, and Sweden International Journal of Technology Assessment in Health Care, 25 (2009), pp. 305–314

Neumann PJ, Drummond MF, Jönsson B, et al. Are key principles for improved health technology assessment supported and used by health technology assessment organizations? Int J Technol Assess Health Care. 2010 Jan;26(1):71-8 DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462309990833

Catananti C, Cicchetti A, Marchetti M. Hospital-based health technology assessment: The experience of Agostino Gemelli University Hospital’s HTA Unit. Ital J Public Health. 2005;3:23-28.

Velasco Garrido M, Kristensen FB, Nielsen CP, Busse R, eds. Health Technology Assessment and Health Policy-Making in Europe – current status, challenges and potential. Copenhagen: World Health Organisation; 2008. Available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/90426/E91922.pdf (accessed August 18, 2015).

Elston J, Stein K. A rapid needs assessment of the provision of health technology assessment in the south-west peninsula. Journal of Public Health, 2007;29(2):157–164. DOI: https://doi.org/10.1093/pubmed/fdm001

Gagnon MP, Gagnon J, St-Pierre M, Gauvin FP, Piron F, Rhainds M, Coulombe M, Lepage-Savary D, Desmartis M, Tantchou Dipankui M, Légaré F. Involving patients in HTA activities at local level: a study protocol based on the collaboration between researchers and knowledge users. BMC Health Serv Res 2012, 12:14. DOI: https://doi.org/10.1186/1472-6963-12-14

Garrido VM, Kristensen FB, Nielsen CP, Busse R, editors. Health Technology Assessment and Health Policy Making in Europe – current status, challenges and potential.Copenhagen: World Health Organisation; 2008.

Cicchetti A. Strategic planning in healthcare organizations: the role of health technology assessment. In: Geisler E, Krabbendam K, Schuring R, editors. Technology, healthcare and management in the hospital of the future 2003. Westport: Praeger Publishers, 2003.

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health. CADTH 2015-2016 Annual Business Plan. Webpage. Available online at: https://www.cadth.ca/sites/default/files/pdf/2015-2016_Business_Plan_e.pdf; Accessed on Oct 4 2015

EUnetHTA Strategy 2012 and beyond. Webpage. Available at: http://www.eunethta.eu/sites/5026.fedimbo.belgium.be/files/EUnetHTA%20Strategy%202012%20and%20beyond.pdf; Accessed on Oct 4 2010

Liberati A et al. EUR-ASSESS Project subgroup report on methodology. Int J Technol Assess Health Care. 1997;13:186-219. DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462300010369

Banta D. What is technology assessment? International Journal of Technology Assessment in Health Care. 2009;25 (Supplement 1): 7-9. DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462309090333

McGregor M, Brophy , JM. End-user involvement in health technology assessment (HTA) development: A way to increase impact. International Journal of Technology Assessment in Health Care 2005;21(2):263-273 DOI: https://doi.org/10.1017/S026646230505035X

Banta D. The development of health technology assessment. Health Policy 2003; 63(2), 121-132.. DOI: https://doi.org/10.1016/S0168-8510(02)00059-3

Velasco Garrido M, Gerhardus A, et al. Developing Health Technology Assessment to address health care system needs. Health Policy 2010; 94: 196-203 DOI: https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2009.10.002

Walley T. Health technology assessment in England: assessment and appraisal. Health Care. 2007;187(5): 283-285.

ten Have H. Medical Technology Assessment and Ethics: Ambivalent Relations. The Hastings Centre Report 1995;25(5): 13-19; . DOI: https://doi.org/10.2307/3562789

Saarni S, Hofmann B, et al. Ethical analysis to improve decision-making on health technologies. Bulletin of the World Health Organisation 2008; 86(8): 617-623. DOI: https://doi.org/10.2471/BLT.08.051078

Banta D, Perry S. A history of ISTAHC: A personal perspective on its first 10 years. International Journal of Technology Assessment in Health Care. 1997;13: 430-453. DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462300010692

EUR-ASSESS Steering Committee. "Health technology assessment." International Journal of Technology Assessment in Health Care 2009; 25(Supplement 1): 10. DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462309090345

EUR-ASSESS. Introduction to the EUR-ASSESS Project. International Journal of Technology Assessment in Health Care. 1997; 13:133–143. DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462300010345

Government of Australia. Review of Health Technology Assessment in Australia: December 2009.

Roehrig C, Kargus K. Health Technology Assessment in Canada and the G-7 Countries: A Comparative Analysis of the Role of HTA Agencies in the Decision Making Process. H. Canada. Ottawa 2003. Webpage. Available online at: http://www.medicine.mcgill.ca/epidemiology/courses/EPIB654/Summer2010/Policy /HTA%20Paper%20Canada.pdf Accessed on: 7 Oct 2015;

Estrada MD, Serra-Sutton V, Rajmil L. Overview of the implementation of the health technology assessment activities in a broad representation of world health organisation-collaborating centres. Barcelona: Catalan Agency for Health Technology Assessment and Research; 2002

Fulop N, Allen P, Clarke A, Black N. From Health Technology Assessment to research on the organisation and delivery of health services: addressing the balance. Health Policy 2003;63:155–65. DOI: https://doi.org/10.1016/S0168-8510(02)00062-3

Zentner A, Valasco-Garrido M, Busse R. Methods for the comparative evaluation of pharmaceuticals. GMS Health Technology Assessment, 2005, 1:Doc09.

Mears R, Taylor R. Littlejohns P, Dillon A. Review of International Health Technology Assessment (IHTA). Project report. London: National Institute for Clinical Excellence (NICE); 2000

Prieto MS. Análisis de la difusión y diseminación de las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. PhD Thesis. En la Universidade da Coruña, España, 2013. Available online at: http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=26188. Accessed on Oct 4 2015

Published
2020-01-05
How to Cite
1.
Райчева Р, Стефанов Р. Обхват и цели на структурите за оценка на здравни технологии. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2020Jan.5 [cited 2024Jun.20];10(4):14-1. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/100
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 > >>