Иновация, добавени ползи и ценообразуване при оценката на здравни технологии

  • Георги Искров
  • Румен Стефанов

Abstract

Оценката на иновацията, оттам и оценката на стойността на новите лекарствени терапии многократно са били обект на коментар в „Редки болести и лекарства сираци”. Това, разбира се, е ключов момент от оценката на здравните технологии, който често бива използван от индустрията, за да оправдае високата цена на съответния лекарствен продукт. Иновацията сама по себе си е широко понятие. Говорейки за стойност и оценка на здравните технологии обаче, важно измерение на иновацията на дадена терапия са нейните добавени ползи. Не ползи, а добавени ползи. Това вече е свързващото звено с ценообразуването, оттам и разходите за лечение с въпросната здравна технология. Защо?

References

Искров Г, Стефанов Р. Нови методи за оценка на здравните технологии в отговор на предизвикателствата на иновативните терапии. Редки болести и лекарства сираци 2019;10(4):3-4.
Искров Г, Стефанов Р. Имат ли принудителните лицензии място в дебата за достъпа до иновативни терапии? Редки болести и лекарства сираци 2019;10(2):3-4.
Искров Г, Стефанов Р. За стойността на иновативните терапии и цената на препрофилирането на лекарствени продукти Редки болести и лекарства сираци 2019;10(1):3-4.
Wieseler B, McGauran N, Kaiser T. New Drugs: Where Did We Go Wrong and What Can We Do Better? BMJ. 2019 Jul 10;366:l4340.
Davis C, Naci H, Gurpinar E, Poplavska E, Pinto A, Aggarwal A. Availability of Evidence of Benefits on Overall Survival and Quality of Life of Cancer Drugs Approved by European Medicines Agency: Retrospective Cohort Study of Drug Approvals 2009-13. BMJ. 2017 Oct 4;359:j4530.
Published
2020-06-01
How to Cite
1.
Искров Г, Стефанов Р. Иновация, добавени ползи и ценообразуване при оценката на здравни технологии. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2020Jun.1 [cited 2024Jul.22];11(1):3-. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/106
Section
Редакционна статия