Патологична фрактура на мандибулата като усложнение след екстракция на долен трети молар при пациент с остеонекроза

  • Силвия Цветкова
  • Катя Дойкова
Keywords: фрактура на долната челюст, екстракция на ретиниран зъб, остеонекроза

Abstract

Представяме случай на пациент, приет за спешно лечение в Клиниката по лицево-челюстна хирургия на УМБАЛ “Св. Георги” в Пловдив, при когото се подозира фрактура на долната челюст. Пациентът е имал предишна нефректомия по повод карцином на бъбрека през 2016 г. През 2017 г. са открити костни метастази и е започнато лечение със Zometa. През 2018 г. на пациента е поставена диагноза остеонекроза на челюстта. Пациентът съобщава, че е лекуван в друга клиника по лицево-челюстна хирургия за екстракция на ретиниран мъдрец. Няколко дни след отстраняването на конците по време на хранене, в областта на ъгъла на долната челюст в зоната на екстракцията се чува силен пукащ шум. Извършена е ортопантомограма и компютърна томография, които разкриват патологична фрактура.

References

Boffano P, Roccia F, Gallesio C, Berrone S. Pathological mandibular fractures: a review of the literature of the last two decades. Dent Traumatol 2013;29:185–96. DOI: https://doi.org/10.1111/edt.12028

Bouloux GF, Steed MB, Perciaccante VJ. Complications of Third Molar Surgery. Oral Maxillofac Surg Clin North Am 2007;19:117–28. DOI: https://doi.org/10.1016/j.coms.2006.11.013

Dunstan SP, Sugar AW. Fractures after removal of wiadom teeth. Br J Oral Maxillofac Surg 1997;35;396-7. DOI: https://doi.org/10.1016/S0266-4356(97)90714-2

Wagner KW, Otten JE, Schoen R, Schmelzeisen R. Pathological mandibular fractures following third molar removal. Int J Oral Maxillofac Surg 2005;34;722-6. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijom.2005.03.003

Blondeau F, Daniel NG. Extraction of impacted mandibular third molars: postoperative complications and their risk factors. J Can Dent Assoc 2007;73:325.

Tsolov R, Firkova E, Chenchev I, Yordanov G, Paecheva S. Bisphosphonate–related osteonecrosis of the jaw a 3-years retrospective study of frequency and risk factors. J of IMAB. 2019 Jul-Sep;25(3):2617- 2621. DOI: https://doi.org/10.5272/jimab.2019253.2617

Tzolov R, Firkova E, Yordanov G. Comparative analysis of the healing process after conservative and surgical treatment of Medicamentally Induced Osteonecrosis of the Jaws. Bulgarian Medical Journal. 2019; 13(2):21-26.

Tsolov R, Firkova E, Iordanov G. Advanced stage 3 medication-related osteonecrosis of the mandible in a cancer patient on denosumab therapy (a case report). BioCell. 2019; 43(5):240-244.

Published
2020-07-19
How to Cite
1.
Цветкова С, Дойкова К. Патологична фрактура на мандибулата като усложнение след екстракция на долен трети молар при пациент с остеонекроза. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2020Jul.19 [cited 2023Mar.26];11(2):5-. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/111
Section
Статии