Ретинирани трети молари с необичайна локализация и съпътстващи фоликуларни кисти

  • Силвия Цветкова
  • Росен Цолов
  • Георги Йорданов
  • Катя Дойкова
Keywords: фоликуларна киста, ретиниран трети молар, мандибула

Abstract

Ретиниран зъб е този, който напълно или частично не е поникнал и е „задържан“ в пробива си, като е останал в костта в неправилна позиция, разположен срещу друг зъб, кост или мека тъкан, така че по-нататъшния му пробив е малко вероятен. Това състояние е най-често срещано при третите молари, като се счита, че може да се открие в около 73% от младите възрастни в Европа. Фоликуларната киста е втората най-разпространена одонтогенна киста и представлява около 20-24% от всички одонтогенни кисти на челюстите. Обикновено тези кисти остават безсимптомни и рядко достигат големи размери и изместване на свързания зъб.

В нашата статия представяме четири случая с ретинирани трети молари с нетипична локализация и съпътстващи големи фоликуларни кисти. Представен е и кратък преглед на литературата с подобни находки, както и различните подходи при лечението на тези случаи.

References

Matsuyama J, Kinoshita-Kawano S, Hayashi-Sakai S, et al. Severe impaction of the primary mandibular second molar accompanied by displacement of the permanent second premolar. Case Rep Dent. 2015; 582462. DOI: https://doi.org/10.1155/2015/582462

Grover PS, Lorton L. The incidence of unerupted permanent teeth and related clinical cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1985; 59:420–5. DOI: https://doi.org/10.1016/0030-4220(85)90070-2

Ajith SD, Shetty S, Hussain H, et al. Management of multiple impacted teeth: A case report and review. J Int Oral Health. 2014; 6:93–8.

Eliasson S, Heimdahl A, Nordenram A. Pathological changes related to long-term impaction of third molars. Int J Oral Maxillofac Surg. 1989; 18(4):210–212. DOI: https://doi.org/10.1016/S0901-5027(89)80055-4

Rakprasitkul S. Pathologic changes in the pericoronal tissues of unerupted third molars. Quintessence Int. 2001 Sep;32(8):633-8.

Regezi JA, Sciubba J, Jordan RCK. Textbook: Oral & Maxillofacial Pathology: Clinical-Pathologic Correlations. 5th edition. WB Saunders Co., Philadelphia, PA, 2008, p. 242-3.

Rajendran R, Sivapathasundharam B. Shafer's Textbook of Oral Pathology. 6th ed. Noida, India: Elsevier; 2009. p. 254-8.

White SC, Pharoah MJ. Oral Radiology: Principles and Interpretation. 6th ed. India: Elsevier; 2011. p. 346-50.

Cakarer S, Selvi F, Isler SC, et al. Decompression, enucleation, and implant placement in the management of a large dentigerous cyst. J Craniofac Surg 2011;22:922-4. DOI: https://doi.org/10.1097/SCS.0b013e31820fe233

Goel A, Patil P, Bansal R, et al. Dentigerous cyst involving mandibular third molar: Conservative treatment with radiologic follow-up and review of literature. Clin Cancer Investig J 2013; 2:233-6. DOI: https://doi.org/10.4103/2278-0513.119266

Published
2020-07-19
How to Cite
1.
Цветкова С, Цолов Р, Йорданов Г, Дойкова К. Ретинирани трети молари с необичайна локализация и съпътстващи фоликуларни кисти. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2020Jul.19 [cited 2023Mar.26];11(2):9-12. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/112
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)