Епидемиология на системния лупус ериматозус в България

  • Цонка Митева-Катранджиева
  • Румен Стоилов
  • Рашо Рашков
  • Анастас Баталов
  • Владимир Кадинов
  • Снежанка Горева
  • Емилия Лацова
  • Георги Искров
Keywords: системен лупус, епидемиология, болестност

Abstract

Системният лупус еритематозус (СЛЕ) е системно заболяване на съединителната тъкан, при което антитела реагират кръстосано с кожата и вътрешните органи и обуславят разнообразна клинична картина. Честотата на СЛЕ варира в изключително широк диапазон. Липсата на консенсус относно епидемиологията на това заболяване определи целта на настоящото проучване, а именно да се оцени честотата на СЛЕ в България. Проведено е ретроспективно кохортно проучване и са регистрирани 525 пациента, диагностицирани със СЛЕ. Изчислени са нестандартизирана и стандартизирана болестност. Установено е кои критерии за поставяне на диагноза доминират. Отчетен е и броят на хоспитализациите в рамките на календарната година, за която е проведено проучването, в зависимост от това дали са по повод обостряне на заболяването или поради рутинно лечение.

Честотата на СЛЕ в настоящото проучване е по-ниска от някои международни проучвания за разпространение на СЛЕ, което е доказателство за влиянието на расови, генетични и екологични фактори, както и на фактори, свързани с разлики в методологиите на проучванията.

References

Население по области, възраст, местоживеене и пол, http://www.nsi.bg

Манолова И, Иванова М, Александрова Е и съавт. Асоциативно проучване на функционален полиморфизъм в гена за трансформиращия растежен фактор beta1 при системен лупус еритематодес в българската популация. Ревматология, 2012, 20, 1, 52-58.

Рашков Р. Системен лупус ериматозус. В: Системни заболявания на съединителната тъкан /колагенози/. Шейтанов Й, Рашков Р. Изд. ЦИМ София 1999.

Рашков Р, Йонева Ц, Здравкова Я и съавт. Клинични и имунологични характеристики на болните със системен лупус и връзката им с клиничната активност по данни от регистъра на болните със СЛЕ в България. Ревматология 2014, 22, 3-4, 7-15.

Танев, Д. Патогенеза. Клинична изява и лечение на системния лупус. Medinfo 2017:4.

Rees F, Doherty M, Grainge M et al. The worldwide incidence and prevalence of systemic lupus erythematosus: a systematic review of epidemiological studies. Rheumatology (Oxford). 2017 Nov 1;56(11):1945-1961

Rees F, Doherty M, Grainge M et al. The incidence and prevalence of systemic lupus erythematosus in the UK, 1999–2012. Annals of the rheumatic diseases. 2016 Jan 1;75(1):136-41.

Lerang K, Gilboe I, Garen T et al. High incidence and prevalence of systemic lupus erythematosus in Norway. Lupus 2012;21:1362-9.

Tan EM, Cohen AS, Fries JF et al. The 1982 revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 1982;25:1271–7.

Petri M, Orbai A-M et al. 2012. Derivation and Validation of Systemic Lupus International Collaborating Clinics Classification Criteria for Systemic Lupus Erythematosus. Arthritis Rheum. 2012 Aug; 64(8):2677–2686.

Izmirly PM, Wan I, Sahl S et al. The Incidence and Prevalence of Systemic Lupus Erythematosus in New York County (Manhattan), New York: The Manhattan Lupus Surveillance Program. Arthritis Rheumatol. 2017 Oct;69(10):2006-2017.

https://fingertips.phe.org.uk/documents/APHO%20Tool%20for%20common%20PH%20Stats%20and%20CIs.xls

Scolnik M, Marin J, Valeiras SM et al. Incidence and prevalence of lupus in Buenos Aires, Argentina: a 11-year health management organisation based study. Lupus Sci Med 2014;1:e000021.

Pereira Vilar MJ, Sato EI. Estimating the incidence of systemic lupus erythematosus in a tropical region (Natal, Brazil). Lupus 2002;11:528.

Hopkinson ND, Doherty M, Powell RJ. The prevalence and incidence of systemic lupus erythematosus in Nottingham, UK, 1989–1990. Br J Rheumatol 1993;32:110–15.

Nightingale AL, Farmer RD, de Vries CS. Incidence of clinically diagnosed systemic lupus erythematosus 1992 –1998 using the UK General Practice Research Database. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2006;15:656–61.

Bomers EC, Thomas SL, Smeeth L et al. Incidence of systemic lupus erythematosus in the United Kingdom, 1990 –1999. Arthritis Rheum 2007;57:612–18.

Jonsson H, Nived O, Sturfelt G et al. Estimating the incidence of systemic lupus erythematosus in a defined population using multiple sources of retrieval. Br J Rheumatol 1990;29:185–8.

Bernatsky S, Joseph L, Pineau CA et al. A population-based assessment of systemic lupus erythematosus incidence and prevalence – results and implications of using administrative data for epidemiological studies. Rheumatology (Oxford) 2007;46:1814–18.

Cutolo M, Capelino S, Straub R. Sex hormones, the immune system and autoimmune diseases. In: Handbook of systemic autoimmune diseases, vol 9. Endocrine manifestations of systemic autoimmune diseases. Eds: Walker SE, Jara LJ. Elsevier BV 2008, 13-19.

Chiu YM, Lai CH. Nationwide population-based epidemiologic study of systemic lupus erythematosus in Taiwan. Lupus 2010;19:1250–5.

Published
2018-10-31
How to Cite
1.
Митева-Катранджиева Ц, Стоилов Р, Рашков Р, Баталов А, Кадинов В, Горева С, Лацова Е, Искров Г. Епидемиология на системния лупус ериматозус в България. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2018Oct.31 [cited 2024Jun.20];9(3):18-3. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/58
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 > >>