Сравнителен анализ между дентинова дисплазия тип I и дентинова дисплазия тип II

  • Цонка Митева-Катранджиева
Keywords: дентинова дисплазия, радикуларна дентинова дисплазия, коронална дисплазия на дентина, редки болести

Abstract

Дентинова дисплазия тип I и дентинова дисплазия тип II са редки генетични заболявания, които засягат зъбите. Те се характеризират с абнормно развитие на дентина. Цел на настоящата публикация е открояване на различията между двата типа дентинова дисплазия, което може да подпомогне по-лесното диагностициране на двете заболявания от общопрактикуващите дентални лекари, които не се сблъскват често с тези болести поради ниското им разпространение. Като клинична симптоматика двата типа дентинова дисплазия имат някои прилики, но задълбочен клиничен анализ, подпомогнат от диагностични лабораторни изследвания, правят възможна диференциалната диагноза между двете заболявания в ежедневната обща дентална практика и невинаги е необходимо назначаване на допълнителна консултация със специалист.

References

Witkop CJ Jr. Amelogenesis imperfecta, dentinogenesis imperfecta and dentition dysplasia revisited: problems in classification. J Oral Pathol. 1988;17:547-53.
Kim JW, Simmer JP. Hereditary dentin defects. J Dent Res. 2007; 86:392-399.
Hegde M, Hegde ND. Dentin dysplasia – A case report. Endontol. 2004; 16:16-18.
Seymen F, Akinci T. Dentinal Dysplasia Type I: Report of a case. Eur J Paediatr Dent. 2000; 1:Abstract 71.
Leccisotti S, Eramo S, Palatella P, et al. Dentin dysplasia type I. Report of a case and ultrastructural study. Minerva Stomatol. 1998; 47:545-51.
Brenneise CV, Conway KR. Dentin dysplasia, type II: report of 2 new families and review of the literature. Oral Surg. 1999; 87:752-755.
Wang SK, Chan HC, Rajderkar S, Milkovich RN, Uston KA, Kim JW, Simmer JP, Hu JC. Enamel malformations associated with a defined dentin sialophosphoprotein mutation in two families. Eur J Oral Sci. 2011:119:158-167.
Beattie ML, Kim JW, Gong SG, et al. Phenotypic variation in dentinogenesis imperfecta/dentin dysplasia linked to 4q21. J Dent Res. 2006; 85:329-333.
MacDougall M. Dental structural diseases mapping to human chromosome 4q21. Connect Tissue Res. 2003; 1:285-291.
McKnight DA, Hart PS, Hart TC, et al. A comprehensive analysis of normal variation and disease-causing mutations in the human DSPP gene. Hum Mutat. 2008; 29:1392-1404.
McKnight DA, Simmer JP, Hart PS, Hart TC, Fisher LW. Overlapping DSPP mutations cause dentin dysplasia and dentinogenesis imperfect. J Dent Res. 2008; 87:1108-1111.
Lee SK, Hu JC, Lee KE, Simmer JP, Kim JW. A dentin sialophosphoprotein mutation that partially disrupts a splice acceptor site causes type II dentin dysplasia. J Endod. 2008; 34:1470-1473.
Brenneise CV, Dwornick RM, Benneise EE. Clinical radiographic and histological manifestations of dentin dysplasia, type I: report of a case. J Am Dent Assoc. 1989; 119:721-23.
Petrone JA, Noble ER. Dentin dysplasia type I: a clinical report. J Am Dent Assoc. 1981; 103:891-93.
Dentin Dysplasia Type I - NORD (National Organization for Rare Disorders), https://rarediseases.org/rare-diseases/dentin-dysplasia-type-i.
Dentin Dysplasia Type II - NORD (National Organization for Rare Disorders), https://rarediseases.org/rare-diseases/dentin-dysplasia-type-ii.
Akhlaghi N, Eshghi AR, Mohamadpour M. Dental Management of a Child with Dentinogenesis Imperfecta: A Case Report J Dent (Tehran) 2016 Mar; 13(2): 133–138.
Souza A, Kobayashi T, Neto N. Dental manifestations of patient
Published
2017-12-15
How to Cite
1.
Митева-Катранджиева Ц. Сравнителен анализ между дентинова дисплазия тип I и дентинова дисплазия тип II. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2017Dec.15 [cited 2024Jul.22];8(4):19-2. Available from: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/19
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)