Естезионевробластом с чернодробна метастатична болест

  • Габриела Райчева
  • Веселин Попов
  • Живко Калинов
  • Мариана Вълчева
Keywords: естезионевробластом, олфакторен невробластом, лечение

Abstract

Въведение: Естезионевробластома или олфакторен невробластом е много рядък злокачествен тумор на невроепитела. Среща се предимно във възрастта 11-20 години или 51-60 години, засяга по-често мъже. Характеризира се с бавен, но интензивен растеж, чести рецидиви, рядко дава далечни метастази. Поради раритета на патологията липсва консенсус за лечение и се налага интердисциплинарен подход.

Клиничен случай: Касае се за бяла жена на 30 години. През 2016 г. по повод на ринорея и главоболие е направен ЯМР на главен мозък – данни за туморна формация в носна кухина. След биопсия се верифицира хистологично нискодиференциран естезионевробластом. Проведено оперативно лечение (септември 2016 г.) с последващо лъчелечение в областта на засегнатите структури (носна кухина, ляв максиларен синус, етмоидални клетки, сфеноидален синус и фронтален синус) до ООД 60 Гр. На пореден контролен ЯМР от ноември 2017 г. се описва рецидивна формация в областта на носната преграда дорзално. След ексцизия е насочена за лъчелечение до толеранс на тъканите. За остатъчната формация на първичния тумор е реализирана стереотактична роботизирана радиохирургия с Кибернож. На КТ през май 2018 г. се доказват множествени чернодробни метастази. Извършена е ТАБ и лезиите се верифицират като свързани с основното заболяване. Преценена от ОКОК за започване на системно ПХТ лечение по протокол Cisplatin/ Etoposide (4-6 курса), предстоят рестадиращи изследвания с ПЕТ-КТ.

Заключение: Алгоритъмът на терапевтичното поведение при естезионевробластома се базира на ретроспективни проучвания като липсва съвременен терапевтичен стандарт. С доказана ефективност са радикалната оперативна интервенция с последваща дефинитивна лъчетерапия. Системната химиотерапия има роля в случаите, когато туморът се разпространява извън носна кухина и дава далечни метастази. Платина-базираните режими са средство на избор като първа линия на лечение, особено при високодиференцираните тумори.

References

Wenig BM, Prasad ML, Dulguerov P. Neuroectodermal tumors. In: Barnes L, Eveson JW, Reichart P, and Sidransky D, WHO Classification of Tumors. 2005.
Carey RM, Godovchik J, Workman AD, Kuan EC, Parasher AK, Chen J, et al. Patient, disease, and treatment factors associated with overall survival in esthesioneuroblastoma. Int Forum Allergy Rhinol. 2017 Dec. 7 (12):1186-1194.
Zhang M, Zhou L, Wang DH, Huang WT, Wang SY. Diagnosis and management of esthesioneuroblastoma. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2010. 72(2):113-8.
Kane AJ, Sughrue ME, Rutkowski MJ, Aranda D, Mills SA, Buencamino R, et al. Posttreatment prognosis of patients with esthesioneuroblastoma. J Neurosurg. 2010 Aug. 113(2):340-51.
Rostomily RC, Elias M, Deng M, Elias P, Born DE, Muballe D, et al. Clinical utility of somatostatin receptor scintigraphic imaging (octreoscan) in esthesioneuroblastoma: a case study and survey of somatostatin receptor subtype expression. Head Neck. 2006 Apr. 28(4):305-12.
Somenek Michael, MD; Engelhard Herbert H, III, MD, PhD, FACS, FAANS, et al. Esthesioneuroblastoma Workup, 2018, Jan 02, Medscape.
Hyams VJ, Batsakis JG, Michaels L. Olfactory neuroblastoma. In: Tumors of the Upper Respiratory Tract and Ear, Atlas of Tumor Pathology. Vol 25. Washington DC: Armed Forces Institute Press; 1988:. 240-8.
Kadish S, Goodman M, Wang CC. Olfactory neuroblastoma. A clinical analysis of 17 cases. Cancer. 1976 Mar. 37(3):1571-6.
Dulguerov P, Calcaterra T. Esthesioneuroblastoma: the UCLA experience 1970-1990. Laryngoscope. 1992 Aug. 102(8):843-9.
Dulguerov P, Allal AS, Calcaterra TC. Esthesioneuroblastoma: a metaanalysis and review. Lancet Oncol. 2001 Nov. 2(11):683-90.
McElroy EA Jr, Buckner JC, Lewis JE. Chemotherapy for advanced esthesioneuroblastoma: the Mayo Clinic experience. Neurosurgery. 1998 May. 42(5):1023-7; discussion 1027-8.
Published
2018-10-24
How to Cite
1.
Райчева Г, Попов В, Калинов Ж, Вълчева М. Естезионевробластом с чернодробна метастатична болест. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2018Oct.24 [cited 2024Jun.12];9(3):10-2. Available from: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/56
Section
Статии