Повторно облъчване на пациент с параганглиом в сфеноидален синус с КиберНож

  • Веселин Попов
  • Габриела Райчева
  • Иглика Михайлова
Keywords: параганглиом, повторно облъчване, реирадиация, стереотактична радиохуриргия, КиберНож

Abstract

Въведение: Параганглиомът е рядка невроендокринна неоплазма. Липсва сигурен диагностичен тест за определяне степента на малигненост. Най-често се засяга възрастовата група между 30-50 години. При около 50% от пациентите с рецидив се установяват и далечни метастази, като 5-годишната преживяемост е около 40-45%.

Материал и методи: Касае се за жена на 50 години с диагностициран параганглиом в синус сфеноидалис през 2013 г. Извършена е пансинустомия с последваща радиохирургия с КиберНож в Турция. В следващите 5 години са проведени контролни компютърни томографии (КТ) и ядрено магнитни резонанси (ЯМР) – данни за лека редукция в размерите на формацията, без обективни оплаквания. По повод новопоявило се главоболие и замаяност (12.2018 г.) е направен нов КТ – данни за експанзия на формацията извън левия сфеноидален синус с костна деструкция на стената на синуса, сфеноидалната кост по съседство и върха на лявата пирамида. Обхванати са сунис кавернозус и нервус тригеминус. Без вторични церебрални лезии.

Резултати: Изчисли се остатъчната доза в критичните органи след предходното облъчване (2013г) и се реализира реирадиация с КиберНож в описаната формация. Приложиха се 2 фракции по 7Gy. Оплакванията изчезнаха за няколко дни и общото състояние се подобри. Проследяването показва стабилна болест.

Дискусия: Роботизираната стереотактична радиохирургия с КиберНож позволява лечение на малки формации в близост до критични органи, с максимална протекция на здравата тъкан. При индикации е възможна реирадиация – важна терапевтична възможност за пациенти с очаквана продължителност на живот.

References

Offergeld C, Brase C, Yaremchuk S et al. Head and neck paragangliomas: clinical and molecular genetic classification. Clinics (Sao Paulo) 2012,67(1):19-28 DOI: https://doi.org/10.6061/clinics/2012(Sup01)05

Lieberson R, J Adler, S Soltys et al. Stereotactic radiosurgery as the primary treatment for new and recurrent paragangliomas: is open surgical resection still the treatment of choice? World Neurosurgery 2012,77 (5-6);745-61 DOI: https://doi.org/10.1016/j.wneu.2011.03.026

Lassen-Ramshad Y, Ozyar E, Alanyali S et al. Paraganglioma of the head and neck region, treated with radiation therapy, a Rare Cancer Network study. Head & Neck 2019,41(6):1770-76 DOI: https://doi.org/10.1002/hed.25611

Gigliotti M, Hasan S, Liang Y. A 10-year experience of linear accelerator-based stereotactic radiosurgery/radiotherapy(SRS/SRT) for paraganglioma: A single institution experience and review of the literature. Journal of radiosurgery and SBRT 2018,5(3):183-90

Tosun I, Atalar B, Sahin B et al. Robotic radiosurgery of head and neck paragangliomas: a single institution experience. Asia-Pacific journal of clinical oncology 2018,14(2):e3-e7 DOI: https://doi.org/10.1111/ajco.12695

Kupferman M, Hanna E. Paragangliomas of the head and neck. Current Oncology Reports 2008,10(2):156-61 DOI: https://doi.org/10.1007/s11912-008-0024-9

Fetcko K, Lukas R, Watson G et al. Survival and complications of stereotactic radiosurgery: A systematic review of stereotactic radiosurgery for newly diagnosed and recurrent high-grade gliomas. Medicine (Baltimor) 2017,96(43):e8293 DOI: https://doi.org/10.1097/MD.0000000000008293

Kollert M, Minovi A, Mangold R et al. Paraganglioma of the head and neck--tumor control, functional results and quality of life. Laryngorhinootologie 2006,85(9):649-56

Gonzales-Orus R, Aristegui M, Da Costa J et al. Head and neck paragangliomas: Experience in 126 patients with 162 tumours. Acta Otorrinolaringologica espanola 2015,66(6):332-41 DOI: https://doi.org/10.1016/j.otoeng.2014.11.004

Patel N, Link M, Driscoll C et al. Hearing outcomes after stereotactic radiosurgery for jugular paraganglioma. Otology & Neurotology 2018,39(1):99-105 DOI: https://doi.org/10.1097/MAO.0000000000001636

Published
2019-10-08
How to Cite
1.
Попов В, Райчева Г, Михайлова И. Повторно облъчване на пациент с параганглиом в сфеноидален синус с КиберНож. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2019Oct.8 [cited 2024Jul.16];10(3):14-6. Available from: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/80
Section
Статии