Случай на оперативно лечение на карцином на езика, със запазване на лингвалната артерия

  • Росен Цолов
  • Георги Йорданов
Keywords: хирургичната терапия, хемиглосектомия, плоскоклетъчен карцином на езика

Abstract

Хирургичната терапия е основният вариант за лечение на рак на езика, докато лъчетерапията и химиотерапията са допълнителни съпътстващи терапии. В настоящата статия представяме случай на пациент, който постъпва за лечение със съмнение за карцином на езика. Латерална повърхност на езика от дясната страна при прегледа се установи наличие на лезия с размери 3,5х2,5 см. След направено хистологично изследване, пациентът е диагностициран с инвазивен високо диференциран вроговяващ плоскоклетъчен карцином на езика. Извършена е хемиглосектомия, със запазване на артерия лингвалис, без шийна лимфна дисекция. Постоперативно на пациента е назначено лъчелечение от 30 грея сумарно.

References

Ganly I, Goldstein D, Carlson DL, et al. Long-term regional control and survival in patients with “low-risk,” early stage oral tongue cancer managed by partial glossectomy and neck dissection without postoperative radiation: the importance of tumor thickness. Cancer. 2013;119:1168–76. DOI: https://doi.org/10.1002/cncr.27872

Liu J, Wu H, Zhu Z, et al. Free anterolateral thigh myocutaneous flap for reconstruction of soft tissue defects following en block resection of tongue cancer. Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2010;24:82–6.

Tesseroli MA, Calabrese L, Carvalho AL, et al. Discontinuous vs. in-continuity neck dissection in carcinoma of the oral cavity: experience of two oncologic hospitals. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2006;26:350–5.

Baas M, Duraku LS, Corten EM, et al. A systematic review on the sensory reinnervation of free flaps for tongue reconstruction: does improved sensibility imply functional benefits? J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2015;68:1025–35. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bjps.2015.04.020

Bokhari WA, Wang SJ. Tongue reconstruction: recent advances. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2007;15:202–7. DOI: https://doi.org/10.1097/MOO.0b013e3281fbd406

Chepeha DB, Teknos TN, Shargorodsky J, et al. Rectangle tongue template for reconstruction of the hemiglossectomy defect. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2008;134:993–8. DOI: https://doi.org/10.1001/archotol.134.9.993

Hsiao HT, Leu YS, Liu CJ, et al. Radial forearm versus anterolateral thigh flap reconstruction after hemiglossectomy: functional assessment of swallowing and speech. J Reconstr Microsurg. 2008;24:85–8. DOI: https://doi.org/10.1055/s-2008-1076097

Engel H, Huang JJ, Lin CY, et al. A strategic approach for tongue reconstruction to achieve predictable and improved functional and aesthetic outcomes. Plast Reconstr Surg. 2010;126:1967–77. DOI: https://doi.org/10.1097/PRS.0b013e3181f44742

Elfring T, Boliek CA, Winget M, et al. The relationship between lingual and hypoglossal nerve function and quality of life in head and neck cancer. J Oral Rehabil. 2014;41:133–40. DOI: https://doi.org/10.1111/joor.12116

Published
2020-10-16
How to Cite
1.
Цолов Р, Йорданов Г. Случай на оперативно лечение на карцином на езика, със запазване на лингвалната артерия. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2020Oct.16 [cited 2023Dec.4];11(3):15-8. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/117
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)