Случай на лечение на фрактура на долна челюст след опит за самоубийство с огнестрелно оръжие

  • Росен Цолов
  • Георги Йорданов
Keywords: фрактура на долна челюст, мандибуларни наранявания, пластинкова остеосинтеза, фиксация

Abstract

Мандибуларните огнестрелни наранявания са естетически и функционално опустошителни, причинявайки счупени фрактури и разрушаване на съседна тъкан в зависимост от габарита на оръжието. В настоящата статия представяме случай пациент на 46 години, който постъпва по спешност, след опит за самоубийство с преправен газов пистолет. Пациентът е произвел изстрел в областта на брадата на долната челюст Направената обзорна рентгенография на череп – анфас профил се установи фрактура на ментум мандибуле с фрагментиране. Интраорално бе поставена и интермаксиларна фиксация, чрез поставянето на стандартни шини по Василев и мека фиксация. На 3-тия ден след операцията е направена контролна графия да се прецени стабилността на фиксацията и стабилизацията.

References

Rana M, Warraich R, Rashad A, et al. Management of comminuted but continuous mandible defects after gunshot injuries. Injury. 2014;45(1):206-11. DOI: https://doi.org/10.1016/j.injury.2012.09.021

Walker RV, Frame JW. Civilian maxillo-facial gunshot injuries. Int J Oral Surg. 1984;13(4):263-77. DOI: https://doi.org/10.1016/S0300-9785(84)80033-2

Cunningham LL, Haug RH, Ford J. Firearm injuries to the maxillofacial region: an overview of current thoughts regarding demographics, pathophysiology, and management. J Oral Maxillofac Surg. 2003;61(8):932-42. DOI: https://doi.org/10.1016/S0278-2391(03)00293-3

Hollier L, Grantcharova EP, Kattash M. Facial gunshot wounds: a 4-year experience. J Oral Maxillofac Surg. 2001;59(3):277-82. DOI: https://doi.org/10.1053/joms.2001.20989

Coletti DP, Caccamese JF. Diagnosis and management of mandible fractures. In: Fonseca RJ, editor. Oral and maxillofacial surgery. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 2004. chapter 10; p. 139-61.

Bak M, Jacobson AS, Buchbinder D, et al. Contemporary reconstruction of the mandible. Oral Oncol. 2010;46(2):71-6. DOI: https://doi.org/10.1016/j.oraloncology.2009.11.006

Kademani D, Keller E. Iliac crest grafting for mandibular reconstruction. Atlas Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2006;14(2):161-70. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cxom.2006.05.005

Goh BT, Lee S, Tideman H, et al. Mandibular reconstruction in adults: a review. Int J Oral Maxillofac Surg. 2008;37(7):597-605. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijom.2008.03.002

Powers DB, Delo RI. Characteristics of ballistic and blast injuries. Atlas Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2013;21(1):15-24. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cxom.2012.12.001

Published
2020-10-16
How to Cite
1.
Цолов Р, Йорданов Г. Случай на лечение на фрактура на долна челюст след опит за самоубийство с огнестрелно оръжие. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2020Oct.16 [cited 2023Dec.4];11(3):19-1. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/118
Section
Статии