Случай на лечение и проследяване на медикаментозно-индуцирана остеонекроза на челюстите с приложение на PRF

  • Росен Цолов
  • Георги Йорданов
Keywords: PRF, челюсти, онкология, остеонекроза

Abstract

Медикаментозно-индуцираната остеонекроза на челюстта (МИОНЧ) е сериозна нежелана реакция на антирезорбционни и антиангиогенни агенти. Това е потенциално болезнено и инвалидизиращо състояние, което може значително да повлияе на качеството на живот на пациентите. В настоящия доклад представяме случай на 67-годишна пациентка, която през 2014 г. е диагностицирана с карцином на лява млечна жлеза. През 2015 г. са открити разсейки по костите и пациентката започва се терапия с denosumab и zoledronic acid. След екстракция на зъб през 2016 г. се оголва костта на долната челюст и се диагностицира остеонекроза. Пациентката постъпва в Клиниката по лицево-челюстна хирургия за лечение в гр. Пловдив, където й е направено компютърна томография на долна челюст, след което е подложена на лечение с богат на тромбоцити фибрин (PRF). След извършване на хемостаза бе поставен PRF и раната се заши плътно. Пациентката бе проследена в рамките на 1 г. и се установиха много добри резултати по отношение на меките тъкани и костта, на мястото на остеонекротичното огнище. Въз основа на изводите в литературата и в случая, описан тук, може да се заключи, че употребата на PRF трябва да се има предвид при лечението на пациенти с МИОНЧ.

References

Hoefert S, Hoefert CS, Albert M, et al. Zoledronate but not denosumab suppresses macrophagic differentiation of THP-1 cells. An aetiologic model of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw (BRONJ). Clin Oral Investig. 2015 Jul;19(6):1307-18. DOI: https://doi.org/10.1007/s00784-014-1358-3

Vandone AM, Donadio M, Mozzati M, et al. Impact of dental care in the prevention of bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw: a single-center clinical experience. Ann Oncol. 2012 Jan;23(1):193-200. DOI: https://doi.org/10.1093/annonc/mdr039

Otto S, Pautke C. Treatment of medication-related osteonecrosis of the jaw. In (ed.), Medication Related Osteonecrosis of the Jaws: Bisphosphonates, Denosumab and New Agents. Springer-Verlog Berlin Heidelberg 79-92, 2015. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-43733-9_7

Pichardo SE, Kuypers SC, van Merkesteyn JP. Denosumab osteonecrosis of the mandible: a new entity? A case report. J Craniomaxillofac Surg. 2013 Jun;41(4):e65-9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcms.2012.10.014

Neuprez A, Coste S, Rompen E, et al. Osteonecrosis of the jaw in a male osteoporotic patient treated with denosumab. Osteoporos Int. 2014 Jan;25(1):393-5. DOI: https://doi.org/10.1007/s00198-013-2437-z

Published
2021-01-12
How to Cite
1.
Цолов Р, Йорданов Г. Случай на лечение и проследяване на медикаментозно-индуцирана остеонекроза на челюстите с приложение на PRF. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2021Jan.12 [cited 2023Jun.10];11(4):12-5. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/128
Section
Статии