Разходи за лечение на съпътстващи заболявания при пациенти с акромегалия – преглед на литературата

  • Мария Камушева
  • Яница Русенова
  • Алексина Първанова
  • Силвия Въндева
  • Атанаска Еленкова
Keywords: акромегалия, съпътстваши заболявания, разходи

Abstract

Цел: Целта на настоящата разработка е да се систематизират и анализират наличните доказателства относно финансовата тежест на съпътстващите заболявания при пациентите с акромегалия.

Материал и методи: Проведено е литературно търсене в научни бази данни PubMed, Google Scholar, Bioseek по предварително зададени ключови думи. Селектирани са проучвания за пациенти с акромегалия, при които е оценяванa финансовата тежест на съпътстващите заболявания.

Резултати: От общо 176 идентифицирани проучвания са селектирани 16, които отговарят на изследователския въпрос. Преобладаващият брой проучвания са проведени в САЩ (n=6), Канада (n=2), Швеция (n=2), Китай (n=1), Испания (n=1), Италия (n=1), Полша (n=1). Проучванията потвърждават финансовата тежест на съпътстващите заболявания, която е най-значима при пациенти с недобър контрол на основното заболяване - близо 2 пъти по-висока в сравнение с пациети с добър контрол. Разходите за съпътстващите заболявания варират в различните държави и в зависимост от вида на заболяването, като техният дял е по-малък от този на разходите за фармакотерапия на акромегалия - 25% спрямо 75%. Приложението на подходяща фармакотерапия (octreotide, pasireotide) за акромегалия води до намаляване на честотата и тежестта на съпътстващите заболявания и до спестявания на свързаните разходи.

Заключение: Ефективният и навременен контрол на съпътстващите заболявания при акромегалия води до постигане на желаните дългосрочни терапевтични резултати, намаляване на общата смъртност, подобряване на качеството на живот, както и до намаляване на общите разходи за лечение от гледна точка на обществото и системата на здравеопазване.

References

Въндева С. Aкромегалия – създаване на клинична база данни и оценка на някои епидемиологични показатели. Докторска дисертация. МУ – София. 2015.
Захариева С. Акромегалия. Наука Ендокринология. 2007;2:74-78.
Rolla M, Jawiarczyk-Przybyłowska A, Halupczok-Żyła J. et al. Complications and Comorbidities of Acromegaly-Retrospective Study in Polish Center. Frontiers in endocrinology. 2021; 12:642131.
Colao A, Ferone D, Marzullo P, et al. Systemic complications of acromegaly: epidemiology, pathogenesis, and management. Endocr Rev. 2004;25(1):102-52.
Kropf LL, Madeira M, Vieira Neto L, et al. Functional evaluation of the joints in acromegalic patients and associated factors. Clin Rheumatol. 2013;32(7):991-8.
Dreval AV, Trigolosova IV, Misnikova IV, et al. Prevalence of diabetes mellitus in patients with acromegaly. Endocr Connect. 2014;3(2):93-8.
НАРЕДБА № 16 от 21 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната, обн. в ДВ, брой 95 от 03.12.2019 г.
Szcześniak D, Jawiarczyk-Przybyłowska A, Rymaszewska J. The quality of life and psychological, social and cognitive functioning of patients with acromegaly. Adv Clin Exp Med. 2015;24(1):167-72.
Rajasoorya C, Holdaway IM, Wrightson P, et al. Determinants of clinical outcome and survival in acromegaly. Clin Endocrinol (Oxf). 1994;41(1):95-102.
Colao A, Ferone D, Marzullo P, et al. Systemic complications of acromegaly: epidemiology, pathogenesis, and management. Endocr Rev. 2004;25(1):102-52.
Holdaway IM, Rajasoorya RC, Gamble GD. Factors influencing mortality in acromegaly. J Clin Endocrinol Metab. 2004;89(2):667-74.
Kamusheva M, Vandeva S, Mitov K, et al. New Epidemiological, Clinical and Economic Data for Patients With Acromegaly in Bulgaria. Front Public Health. 2020 Apr 28;8:147.
Abreu A, Tovar AP, Castellanos R, et al. Challenges in the diagnosis and management of acromegaly: a focus on comorbidities. Pituitary. 2016;19(4):448-457. doi:10.1007/s11102-016-0725-2
Giustina A, Barkan A, Beckers A, et al. A Consensus on the Diagnosis and Treatment of Acromegaly Comorbidities: An Update, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2020; 105(4): e937–e946
Boguszewski CL. Acromegaly: 'You must know it to think of it'. Eur J Endocrinol. 2020 Jul;183(1):C1-C4.
Colao A, Grasso LFS, Giustina A, et al. Acromegaly. Nature Reviews: Disease Primers 2019;5(20).
Wilson LS, Shin JL, Ezzat S. Longitudinal assessment of economic burden and clinical outcomes in acromegaly. Endocr Pract. 2001;7(3):170-80.
Didoni G, Grottol S, Gasco V, et al. Cost-of-illness study in acromegalic patients in Italy. J Endocrinol Invest. 2004;27(11):1034-9.
Ben-Shlomo A, Sheppard MC, Stephens JM, et al. Clinical, quality of life, and economic value of acromegaly disease control. Pituitary. 2011;14(3):284-294.
Burton TM, Le nestour E, Bancroft T, et al. PCV64 Health Care Resource Utilization and Costs for Acromegaly: A Retrospective Study in a Large Claims Database in the United States. Value in Helath. 2012;15(4): PA123.
Lachaine J, Serri O, Beauchemin C, et al. PDB48 Health Care Resources Utilization and Costs Associated With the Management of Patients With Acromegaly: An Analysis Based on the Ramq Database. Value in Health. 2012;15(7): PA502.
Roset M, Merino-Montero S, Luque-Ramírez M, et al. Spanish group of the OASIS study. Cost of clinical management of acromegaly in Spain. Clin Drug Investig. 2012;32(4):235-45.
Broder MS, Neary MP, Chang E, et al. Treatments, complications, and healthcare utilization associated with acromegaly: a study in two large United States databases. Pituitary. 2014;17(4):333-41.
Placzek H, Xu Y, Mu Y, et al. Clinical and Economic Burden of Commercially Insured Patients with Acromegaly in the United States: A Retrospective Analysis. J Manag Care Spec Pharm. 2015;21(12):1106-12.
Lesén E, Granfeldt D, Houchard A, et al. Comorbidities, treatment patterns and cost-of-illness of acromegaly in Sweden: a register-linkage population-based study. Eur J Endocrinol. 2017;176(2):203-212.
Zhang JJ, Nellesen D, Ludlam WH, et al. Budget impact of pasireotide LAR for the treatment of acromegaly, a rare endocrine disorder. J Med Econ. 2016;19(4):374-85.
Sliwczynski A, Brzozowska M, Labenda A, et al. Real-World Comorbidities, Treatment Pattern and Cost of Patients with Acromegaly in Poland Based on Retrospective Analysis Of Administrative Claims Data. Value in Helath. 2016;19(7): PA682-A683.
Lesén E, Ranfeldt D, Houchard A, et al. Cost-of-Illness of Acromegaly in Sweden – A Register-Linkage Population-Based Study. Value in Health. 2016;19(7): PA669.
Liu S, Adelman DT, Xu Y, et al. Patient-centered assessment on disease burden, quality of life, and treatment satisfaction associated with acromegaly. J Investig Med. 2018;66(3):653-660.
Elbaum M, Mizera Ł, Bolanowski M. The real costs of acromegaly: analysis of different therapies. Endokrynol Pol. 2019;70(1):74-85.
Guo X, Wang K, Yu S, et al. Patient Characteristics, Diagnostic Delays, Treatment Patterns, Treatment Outcomes, Comorbidities, and Treatment Costs of Acromegaly in China: A Nationwide Study. Front Endocrinol (Lausanne). 2020;11:610519.
Ribeiro-Oliveira A Jr, Brook RA, Munoz KA, et al. Burden of acromegaly in the United States: increased health services utilization, location of care, and costs of care. J Med Econ. 2021;24(1):432-439.
Tosteson AN, Burge RT, Marshall DA, et al. Therapies for treatment of osteoporosis in US women: cost-effectiveness and budget impact considerations. Am J Manag Care. 2008;14:605–615.
Lloyd-Jones D, Adams R, Carnethon M, et al. Heart disease and stroke statistics–2009 update: a report from the American heart association statistics committee and stroke statistics subcommittee. Circulation. 2009;119:480–486.
Kapur V, Blough DK, Sandblom RE, et al.The medical cost of undiagnosed sleep apnea. Sleep. 1999;22:749–755.
Ray GT, Collin F, Lieu T, et al. The cost of health conditions in a health maintenance organization. Med Care Res Rev. 2000;57:92–109.
Published
2021-04-29
How to Cite
1.
Камушева М, Русенова Я, Първанова А, Въндева С, Еленкова А. Разходи за лечение на съпътстващи заболявания при пациенти с акромегалия – преглед на литературата. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2021Apr.29 [cited 2024Jun.20];12(1):10-6. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/135
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)