Рядък случай на пациент с протрахирано протичаща уртикария и инцидентно диагностицирана ранна ХИВ-инфекция

  • Светлан Дерменджиев
  • Владимир Божилов
  • Саша Кръстева
  • Стивън Рен
Keywords: уртикария, ХИВ, p24/HIV 1/2 тест

Abstract

Представяме случай на болен насочен в Клиниката по токсикология от инфекциозното отделение на областна болница, поради трудно повлияващ се на лечение уртикариален обрив на фона на антибиотична и симптоматична терапия по повод суспекция за Лаймска болест. Анамнеза за професионален контакт с животни и извършвани дейности в селскостопански район. Болният пролежа в клиниката 8 дни с тенденция за протрахирано рецидивиращо протичане на заболяването. Изписан е със значително подобрение. При последващото контролно микробиологично изследване за потвърждаване на борелиоза, инцидентно болният позитивира ХИВ-антитяло тест. Установен висок вирусен товар при RNA PCR-тест и започнато лечение в Инфекциозна клиника. Настоящият случай следва да бъде използван като алгоритъм за диагностично уточняване при пациенти с неясни фебрилни състояния и протрахирано протичащ уртикариален обрив, което налага снемане на щателна анамнеза за рисково сексуално поведение и злоупотреба с интравенозни психотропни медика-менти и прецизно интерпретиране на клиничните и лабораторни резултати. В клиниката по Токсикология следва да бъде изграден работен алгоритъм за стратификация на подобни рискови болни с цел ранна диагностика и превенция на разпространение на ХИВ с използването на последна генерация p24/Anti HIV1/2 тестове, които да стеснят прозоречния диагностичен период до няколко седмици след инфектирането.

References

Estimates of global, regional, and national incidence, prevalence, and mortality of HIV, 1980–2015: the Global Burden of Disease Study 2015
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/188750/Bulgaria-HIVAIDS-Country-Profile-2011-revision-2012-final.pdf
http://www.aidsprogram.bg/static_info1.php?main=data
Cooper DA, Gold J, Maclean P, Donovan B, Finlayson R, Barnes TG, Michelmore HM, Brooke P, Penny R. Acute AIDS retrovirus infection. Definition of a clinical illness associated with seroconversion. Lancet. 1985 Mar;1(8428):537-40.
Wantzin GR, Lindhardt BO, Weismann K, Ulrich K. Acute HTLV III infection associated with exanthema, diagnosed by seroconversion. Br J Dermatol. 1986 Nov;115(5):601-6.
Tindall B, Barker S, Donovan B, Barnes T, Roberts J, Kronenberg C, Gold J, Penny R, Cooper D. Characterization of the acute clinical illness associated with human immunodeficiency virus infection. Arch Intern Med. 1988 Apr;148(4):945-9.
Sinicco A, Palestro G, Caramello P, Giacobbi D, Giuliani G, Paggi G, Sciandra M, Gioannini P. Acute HIV-1 infection: clinical and biological study of 12 patients. J Acquir Immune Defic Syndr. 1990 3(3):260-5.
Hulsebosch HJ, Claessen FA, van Ginkel CJ, Kuiters GR, Goudsmit J, Lange JM. Human immunodeficiency virus exanthem. J Am Acad Dermatol. 1990 Sep;23(3 Pt 1):483-6.
Schacker T, Collier AC, Hughes J, Shea T, Corey L. Clinical and epidemiologic features of primary HIV infection. Ann Intern Med. 1996;125:257–264.
Hecht FM, Busch MP, Rawal B, et al. Use of laboratory tests and clinical symptoms for identification of primary HIV infection. AIDS. 2002;16:1119–1129.
Daar ES, Little S, Pitt J, et al. Diagnosis of primary HIV-1 infection. Los Angeles County Primary HIV Infection Recruitment Network. Ann Intern Med. 2001;134:25–29.
Weintrob AC, Giner J, Menezes P, et al. Infrequent diagnosis of primary human immunodeficiency virus infection: missed opportunities in acute care settings. Arch Intern Med. 2003;163:2097–2100.
Published
2017-09-15
How to Cite
1.
Дерменджиев С, Божилов В, Кръстева С, Рен С. Рядък случай на пациент с протрахирано протичаща уртикария и инцидентно диагностицирана ранна ХИВ-инфекция. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2017Sep.15 [cited 2024Jul.16];8(3):12-6. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/24
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2