Рядък случай на асоциация между уртикария, ангиоедем и тиреоидит на Хашимото

  • Петър Паскалев
  • Светлан Дерменджиев
  • Николета Димитрова
  • Михаил Мазнев
  • Владимир Божилов
  • Велчо Велев
  • Мария Гиритлиева
  • Петя Илкова-Хараламбова
  • Николета Дойчева
Keywords: уртикария, тиреоидит, автоимунитет, анти-тиреопероксидазни антитела, L-Тироксин

Abstract

Уртикарията се класифицира според продължителността си като остра и хронична. Последната, от своя страна, се подразделя на спонтанна и индуцирана. В развитието на хроничната спонтанна уртикария може да играе роля автоимунитетът. Антитиреоидните автоантитела, особено анти-тиреопероксидазните, представляват тясната връзка между уртикарията и автоимунната патология на щитовидната жлеза, обуславяйки нерядко наблюдаваната в клиничната практика коморбидност на тези състояния. Тиреоидната дисфункция трябва да се има предвид и при идиопатичен ангиоедем (с неизвестна етиология). При хроничната спонтанна уртикария, асоциирана с тиреоидит на Хашимото, освен автоимунна активност, може да се открие и субклиничен хипотиреоидизъм. Подобряването на симптомите на уртикария / ангиоедем след хормонално лечение с левотироксин в подходящи дози доказва влиянието на тиреоидния автоимунитет върху възникването и прогресирането на кожно-лигавичните прояви.

Представеният от нас рядък клиничен случай допринася за изясняване на асоциацията между изявените кожно-лигавични изменения и имунологично активния автоимунен тиреоидит, подчертава значението на ранното и насочено изследване на тиреоидните хормони и автоантитела при пациенти с уртикария / ангиоедем и показва благоприятния терапевтичен ефект от добавянето на L-Тироксин към лечебната схема. Интердисциплинарната колаборация между специалисти по алергология и ендокринология е важна с оглед на своевременното и точно диагностициране при асоциирани с тиреоидит на Хашимото случаи на уртикария / ангиоедем.

References

Kayiran MA, Akdeniz N. Diagnosis and treatment of urticaria in primary care. North Clin Istanb. 2019 Feb 14;6(1):93-99.
Zuberbier T, Abdul Latiff AH, Abuzakouk M, et al. The international EAACI/GA²LEN/EuroGuiDerm/APAAACI guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria. Allergy. 2022 Mar;77(3):734-766.
Bracken SJ, Abraham S, MacLeod AS. Autoimmune Theories of Chronic Spontaneous Urticaria. Front Immunol. 2019 Mar 29;10:627.
Sánchez-Borges M, Ansotegui IJ, Baiardini I, et al. The challenges of chronic urticaria part 1: Epidemiology, immunopathogenesis, comorbidities, quality of life, and management. World Allergy Organ J. 2021 Jun 1;14(6):100533.
Najafipour M, Zareizadeh M, Najafipour F. Relationship between Chronic urticaria and autoimmune thyroid disease. J Adv Pharm Technol Res. 2018 Oct-Dec;9(4):158-161.
He L, Yi W, Huang X, et al. Chronic Urticaria: Advances in Understanding of the Disease and Clinical Management. Clin Rev Allergy Immunol. 2021 Dec;61(3):424-448.
Maurer M, Magerl M, Betschel S, et al. The international WAO/EAACI guideline for the management of hereditary angioedema-The 2021 revision and update. Allergy. 2022 Jan 10. Epub ahead of print.
Long BJ, Koyfman A, Gottlieb M. Evaluation and Management of Angioedema in the Emergency Department. West J Emerg Med. 2019 Jul;20(4):587-600.
Nowicki RJ, Grubska-Suchanek E, Porêbski G, et al. Angioedema. Interdisciplinary diagnostic and therapeutic recommendations of the Polish Dermatological Society (PTD) and Polish Society of Allergology (PTA). Postepy Dermatol Alergol. 2020 Aug;37(4):445-451.
Missaka RF, Penatti HC, Silvares MR, et al. Autoimmune thyroid disease as a risk factor for angioedema in patients with chronic idiopathic urticaria: a case-control study. Sao Paulo Med J. 2012;130(5):294-8.
Kirkpatrick CH. A mechanism for urticaria/angioedema in patients with thyroid disease. J Allergy Clin Immunol. 2012 Oct;130(4):988-90.
Ragusa F, Fallahi P, Elia G, et al. Hashimotos' thyroiditis: Epidemiology, pathogenesis, clinic and therapy. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2019 Dec;33(6):101367.
Petnehazy E, Buchinger W. [Hashimoto thyroiditis, therapeutic options and extrathyroidal options – an up-to-date overview]. Wien Med Wochenschr. 2020 Feb;170(1-2):26-34. German.
Ihnatowicz P, Drywień M, Wątor P, et al. The importance of nutritional factors and dietary management of Hashimoto's thyroiditis. Ann Agric Environ Med. 2020 Jun 19;27(2):184-193.
Kolkhir P, Metz M, Altrichter S, et al. Comorbidity of chronic spontaneous urticaria and autoimmune thyroid diseases: A systematic review. Allergy. 2017 Oct;72(10):1440-1460.
Selvendran SS, Aggarwal N. Chronic urticaria and thyroid autoimmunity: a perplexing association. Oxf Med Case Reports. 2018 Feb 22;2018(2):omx099.
Tienforti D, Di Giulio F, Spagnolo L, et al. Chronic urticaria and thyroid autoimmunity: a meta-analysis of case-control studies. J Endocrinol Invest. 2022 Feb 18. Epub ahead of print.
O Farrill-Romanillos PM, Álvarez-Chávez FE, Xochihua-García JJ. [Thyroid disorders in spontaneous chronic urticaria]. Rev Alerg Mex. 2019 Oct-Dec;66(4):403-408. Spanish.
Gonzalez-Diaz SN, Sanchez-Borges M, Rangel-Gonzalez DM, et al. Chronic urticaria and thyroid pathology. World Allergy Organ J. 2020 Mar 6;13(3):100101.
Aversano M, Caiazzo P, Iorio G, et al. Improvement of chronic idiopathic urticaria with L-thyroxine: a new TSH role in immune response? Allergy. 2005 Apr;60(4):489-93.
Bagnasco M, Minciullo PL, Saraceno GS, et al. Urticaria and thyroid autoimmunity. Thyroid. 2011 Apr;21(4):401-10.
Greiner B, Pelton J, Baker D. Hypothyroidism-associated angioedema. Proc (Bayl Univ Med Cent). 2020 Feb 12;33(2):254-255.
Miralles JC, Soriano J, Negro JM. Facial edema associated with thyroid autoimmunity. Allergol Immunopathol (Madr). 2002 Jan-Feb;30(1):47-50.
Published
2022-08-03
How to Cite
1.
Паскалев П, Дерменджиев С, Димитрова Н, Мазнев М, Божилов В, Велев В, Гиритлиева М, Илкова-Хараламбова П, Дойчева Н. Рядък случай на асоциация между уртикария, ангиоедем и тиреоидит на Хашимото. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2022Aug.3 [cited 2022Aug.17];13(2):11-5. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/161
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>