Рядък случай на пациент с токсична епидермална некролиза (синдром на Лайел)

  • Михаил Мазнев
  • Светлан Дерменджиев
  • Стоилка Туфкова
  • Владимир Божилов
  • Веселина Низамова
  • Мария Мурджева-Манолова
Keywords: токсична епидермална некролиза, синдром на Стивън-Джонсън, еритема мултиформе

Abstract

Токсичната епидермална некролиза, въпреки че е рядко срещано заболяване, е животозастрашаващо състояние с висока смъртност (25–70%), характеризиращо се със свличане на епидермиса и засягане на лигавиците. Най-често токсичната епидермална некролиза може да възникне вследствие на употреба на различни групи медикаменти, но възможни причинители могат да бъдат също инфекция, тумори и ваксини. Синдромът на Стивън-Джонсън се счита, че е в същия спектър на епидермолизата, предизвикана от лекарства, като разликата е в степента на засягане на кожата.

Представяме случай на пациент с токсична епидермална некролиза с подлежащо туморно заболяване и употреба на антибиотик. Случаят служи, за да покаже комплексността на диагностично-терапевтичните мероприятия при това рядко заболяване.

References

Lyell A. Toxic epidermal necrolysis: an eruption resembling scalding of the skin. Br J Dermatol. 1956 Nov;68(11):355-61.
Bastuji-Garin S, Rzany B, Stern RS et al. Clinical classification of cases of toxic epidermal necrolysis, Stevens-Johnson syndrome, and erythema multiforme. Arch Dermatol. 1993 Jan;129(1):92-6.
Nunes JM, Santareno S, Guerreiro L et al. Lyell's Syndrome and Antimalarials: A Case Report and Clinical Review. J Glob Infect Dis. 2017 Jan-Mar;9(1):23-30.
Lissia M, Mulas P, Bulla A et al. Toxic epidermal necrolysis (Lyell's disease) Burns. 2010;36:152–63.
Клинична пътека № 109. „Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел)” https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2018/02/14/prilogenie_9.pdf
Chan HL, Stern RS, Arndt KA et al. The incidence of erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome, and toxic epidermal necrolysis. A population-based study with particular reference to reactions caused by drugs among outpatients. Arch Dermatol. 1990;126:43–7.
Chave TA, Mortimer NJ, Sladden MJ et al. Toxic epidermal necrolysis: Current evidence, practical management and future directions. Br J Dermatol. 2005;153:241–53.
Bastuji-Garin S, Fouchard N, Bertocchi M et al. SCORTEN: a severity-of-illness score for toxic epidermal necrolysis. J Invest Dermatol. 2000 Aug;115(2):149-53.
Labib A, Milroy C. Toxic Epidermal Necrolysis. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan.
Mukasa Y, Craven N. Management of toxic epidermal necrolysis and related syndromes. Postgrad Med J. 2008 Feb;84(988):60-5.
Published
2023-03-24
How to Cite
1.
Мазнев М, Дерменджиев С, Туфкова С, Божилов В, Низамова В, Мурджева-Манолова М. Рядък случай на пациент с токсична епидермална некролиза (синдром на Лайел). Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2023Mar.24 [cited 2023Sep.23];13(3-4):14-7. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/167
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>