Рядък случай на рецидивиращ ангиоедем и дебютирала астма с професионална етиология при пациент с тиреотоксикоза

  • Светлан Дерменджиев
  • Петър Димов
  • Петя Илкова
  • Велчо Велев
  • Илия Аролски
Keywords: професионална астма, ангиоедем, тиреотоксикоза, експозиция на синтетични полимери

Abstract

Експозицията на фактори от работната среда може да отключи астма при 5-15% от страдащите от заболяването пациенти. Като се има предвид, че съобщаваната в медицинската литература популационна честота на бронхиалната астма варира в диапазона от 5 до 10%, може да се приеме, че 0,2–0,5% от лицата в трудоспособна възраст стават астматици или заболяването се влошава от свързани с професията им фактори.

Представяме пациент на 40 години с остро възникнал бронхообструктивен синдром и рецидивиращ ангионевротичен оток, развили се на фона на тиореотоксикоза и професионална експозиция от синтетични полимери. Въздействието на вещества от работната среда би могло да отключи астмата и да причини влошаването на ангиоедема. Описанието на подобни клинични случаи подчертава нарастващото значение на синтетичните полимери и пластмаси като рисков фактор за отключване и влошаване на алергичните заболявания. Комбинацията между алергия и съпътстващо заболяване при един и същ пациент изисква както индивидуален, така и мултидисциплинарен подход.

References

Vandenplas O. Occupational asthma: etiologies and risk factors. Allergy Asthma Immunol Res 2011;3:157–167. DOI: https://doi.org/10.4168/aair.2011.3.3.157

Mapp CE. Agents, old and new, causing occupational asthma. Occup Environ Med. 2001 May;58(5):354-60, 290.

Дерменжиев Св. Професионална астма и други алергични болести, 2019; 11-52.

Ross DJ, Keynes HL, McDonald JC. SWORD '97: surveillance of work-related and occupational respiratory disease in the UK. Occup Med (Lond). 1998 Nov;48(8):481-5. DOI: https://doi.org/10.1093/occmed/48.8.481

Chan-Yeung M, Malo J-L. Tables of major inducers of occupational asthma. In: Bernstein IL, Chan-Yeung M, Malo J-L, Bernstein DI, eds. Asthma in the workplace, part IV. New York: Marcel Dekker, 1999: 683–721.

Vandenplas O, Cartier A, Lesage J, Perrault G, Grammer LC, Malo JL. Occupational asthma caused by a prepolymer but not the monomer of toluene diisocyanate (TDI). J Allergy Clin Immunol. 1992 Jun;89(6):1183-8. DOI: https://doi.org/10.1016/0091-6749(92)90303-J

Meredith SK, Bugler J, Clark RL. Isocyanate exposure and occupational asthma: a case-referent study. Occup Environ Med 2000;57:830–6. DOI: https://doi.org/10.1136/oem.57.12.830

Muñoz X, Cruz MJ, Albanell M, Morell F. Occupational asthma in food packers. Arch Bronconeumol 2003;39:324–326. DOI: https://doi.org/10.1016/S0300-2896(03)75394-0

Song GW, Ban GY, Nam YH, Park HS, Ye YM. Case report of occupational asthma induced by polyvinyl chloride and nickel. J Korean Med Sci. 2013 Oct;28(10):1540-2. DOI: https://doi.org/10.3346/jkms.2013.28.10.1540

Leznoff A, Josse RG, Denburg J, Dolovich J. Association of chronic urticaria and angioedema with thyroid autoimmunity. Arch Dermatol. 1983 Aug;119(8):636-40. DOI: https://doi.org/10.1001/archderm.119.8.636

Leznoff A, Sussman GL. Syndrome of idiopathic chronic urticaria and angioedema with thyroid autoimmunity: a study of 90 patients. J Allergy Clin Immunol. 1989 Jul;84(1):66-71. DOI: https://doi.org/10.1016/0091-6749(89)90180-2

Turktas I, Gokcora N, Demirsoy S, Cakir N, Onal E. The association of chronic urticaria and angioedema with autoimmune thyroiditis. Int J Dermatol. 1997 Mar;36(3):187-90. DOI: https://doi.org/10.1046/j.1365-4362.1997.00187.x

Sato A, Takemura Y, Yamada T, Ohtsuka H, Sakai H, Miyahara Y, et al. A possible role of immunoglobulin E in patients with hyperthyroid Graves' disease. J Clin Endocrinol Metab. 1999 Oct;84(10):3602-5. DOI: https://doi.org/10.1210/jcem.84.10.6038

Kostova V, Petkova V. Occupational diseases, second additional and revised edition, Sofia, 2007.

Jaakkola JJ, Knight TL. The role of exposure to phthalates from polyvinyl chloride products in the development of asthma and allergies: a systematic review and meta-analysis. Environ Health Perspect. 2008 Jul;116(7):845-53. DOI: https://doi.org/10.1289/ehp.10846

Dimitrov V, Bozhkov B, Petranov E, Boikikeva M. Allergic diseases principles, diagnosis and treatment. Arso, 2000.

Mapp CE, Saetta M, Maestrelli P, Fabbri LM. Occupational asthma. Eur Respir Monogr 1999;11:255–285.

Blanc PD, Toren K. How much adult asthma can be attributed to occupational factors? Am J Med. 1999 Dec;107(6):580-7. DOI: https://doi.org/10.1016/S0002-9343(99)00307-1

Soutar CA, Copland LH, Thornley PE, Hurley JF, Ottery J, Adams WG, Bennett B. Epidemiological study of respiratory disease in workers exposed to polyvinylchloride dust. Thorax 1980; 35:644–652. DOI: https://doi.org/10.1136/thx.35.9.644

Ng TP, Lee HS, Low YM, Phoon WH, Ng YL. Pulmonary effects of polyvinyl chloride dust exposure on compounding workers. Scand J Work Environ Health 1991;17:53–59. DOI: https://doi.org/10.5271/sjweh.1734

Published
2019-10-08
How to Cite
1.
Дерменджиев С, Димов П, Илкова П, Велев В, Аролски И. Рядък случай на рецидивиращ ангиоедем и дебютирала астма с професионална етиология при пациент с тиреотоксикоза. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2019Oct.8 [cited 2024Jul.16];10(3):9-13. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/79
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>