За стойността на иновативните терапии и цената на препрофилирането на лекарствени продукти

  • Георги Искров
  • Румен Стефанов

Abstract

Дебатът около иновативните лекарствени терапии и тяхната стойност става все по-интензивен през последното десетилетие. Инвестирането в научноизследователската и развойна дейност е един от основните инструменти за адекватно отговаряне на съвременните предизвикателства пред медицината и здравеопазването. В същото време обаче, основен проблем на иновативните терапии се оказва тяхната висока, често пъти непосилна цена. По този начин фокусът от ефективност и ефикасност на новата иновативна терапия бива изместван към нейната цена. Акцент на здравната политика и регулаторната практика за новите терапии следва да бъде преди всичко генерирането на здравни ползи – излекуване, предотвратяване на заболяване, повишаване на качеството на живот, удължаване на преживяемостта. Съответно пациентът трябва да има навременен достъп до диагностика, лечение и проследяване, които ще му осигурят най-добри, най-качествени здравни резултати. За съжаление обаче, не само у нас, но и в много други страни все повече се говори за лимити, ограничения и рестрикции.

References

Toumi M, Rémuzat C. Value added medicines: what value repurposed medicines might bring to society?. J Mark Access Health Policy. 2016;5(1):1264717. DOI: https://doi.org/10.1080/20016689.2017.1264717

Велева Н. Оценка на здравни технологии при целеви терапии – специфични особености и методологични предизвикателства. Редки болести и лекарства сираци 2019;10(1):5-11. DOI: https://doi.org/10.36865/2019.v10i1.64

Oprea TI, Mestres J. Drug repurposing: far beyond new targets for old drugs. AAPS J. 2012;14(4):759–763. DOI: https://doi.org/10.1208/s12248-012-9390-1

European Commission. Directorate-General for Health and Food Safety. STAMP 10/45, Summary record, 2018.

Published
2019-03-28
How to Cite
1.
Искров Г, Стефанов Р. За стойността на иновативните терапии и цената на препрофилирането на лекарствени продукти. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2019Mar.28 [cited 2024Jun.15];10(1):3-. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/63
Section
Редакционна статия

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 > >>