Нагласи и мнения на лекари и пациенти относно прилагане на наративната медицина в България: резултати от фокус група

  • Розина Джамярова
  • Елена Енева
  • Радостина Симеонова
  • Евелина Попова
  • Георги Искров
  • Цонка Митева-Катранджиева
  • Румен Стефанов
Keywords: наративна медицина, пациентски истории, история на заболяването, редки болести

Abstract

Проведената фокус група имаше за цел да изследва нагласите и мненията на лекари и пациенти относно приложението на наративната медицина в България, в частност ролята й за постигане на холистичен подход при лечението на редки заболявания. В груповата дискусия участваха 5 представители на пациентски организации на хора с редки болести и 2 лекари специалисти, предварително номинирани от представителите.

Участниците се съгласиха, че личните истории на пациентите трябва да се вземат предвид при изготвянето на подходящ курс на лечение. За разлика от пациентите, които наблегнаха на личното преживяване на болния и неговите психологични и емоционални потребности, лекарите позиционираха личните истории в сферата на научните изследвания, навременното диагностициране и подобреното проследяване на заболяването. Пациентите отбелязаха, че често се чувстват пренебрегнати, но и признават, че лекарите са емоционално претоварени. Медицинските специалисти обясниха дистанцията във взаимоотношенията между лекари и пациенти с разлики в разбиранията между по-младите и по-възрастните лекари и с дисфункционалност в самата лечебна структура. Беше предложено да бъде изградена национална система с ясни правила относно включването на лични истории.

References

Charon R. Narrative medicine: a model for empathy, reflection, profession, and trust. Jama. 2001 Oct 17;286(15):1897-902.
Luzi I, Gentile A, Taruscio D. First international congress Narrative medicine and rare diseases. Rome: Rapporti ISTISAN, 2012.
Kitzinger J. Qualitative research. Introducing focus groups. BMJ: British medical journal. 1995 Jul 29;311(7000):299.
Cripe LD. A Piece of My Mind. Hope Is the Thing With Feathers. JAMA. 2016 Jan 19;315(3):265-6.
Epstein RM, Back AL. Responding to Suffering. JAMA. 2015 Dec 22;314(24):2623-4.
Мусурлиева Н. Oрални прояви при пациент със синдром на Даун – представяне на клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци 2015;6(2):13-15.
Published
2016-03-15
How to Cite
1.
Джамярова Р, Енева Е, Симеонова Р, Попова Е, Искров Г, Митева-Катранджиева Ц, Стефанов Р. Нагласи и мнения на лекари и пациенти относно прилагане на наративната медицина в България: резултати от фокус група. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2016Mar.15 [cited 2024Jul.22];7(1):15-7. Available from: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/48
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 > >>