Започва ли глобална промяна в парадигмата за оценка на здравните технологии?

  • Георги Искров
  • Румен Стефанов
Keywords: ОЗТ, ценообразуване, реимбурсиране, лекарствена политика

Abstract

От самото си създаване парадигмата на оценката на здравните технологии (ОЗТ) търпи непрекъсната еволюция. Това е съвсем естествен процес предвид развитието на медицинската наука и ускореното навлизане на иновативни здравни технологии. През последните години се наблюдава обаче все по-ясно изразена тенденция за засилване на прозрачността при ценообразуването и обързване на реимбурсната цена на здравните технологии с тяхната ефективност.

На 24 юли 2020 г. Италия официално обнародва нова нормативна уредба за ОЗТ, с което освен друго съществено увеличава публичния контрол върху ценообразуването и заплащането с публични средства на всички нови лекарствени продукти. Настоящата статия има за цел да обобщи и анализира критично най-важното от тези промени и значението им за европейската политика и практика в областта на ОЗТ.

References

Kristensen FB, Mäkelä M, Neikter SA, et al. European network for health technology assessment, EUnetHTA: planning, development, and implementation of a sustainable European network for health technology assessment. Int J Technol Assess Health Care. 2009; 25 Suppl 2:107-116. DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462309990754

Kleijnen S, Toenders W, de Groot F, et al. European collaboration on relative effectiveness assessments: What is needed to be successful? Health Policy. 2015; 119(5):569-576. DOI: https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2015.01.018

Tafuri G, Bélorgey C, Favaretti C, et al. The fourth edition of the European Network for Health Technology Assessment Forum: highlights and outcomes. Int J Technol Assess Health Care. 2020; 36(3):191-196. DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462320000185

Baltussen R, Marsh K, Thokala P, et al. Multicriteria Decision Analysis to Support Health Technology Assessment Agencies: Benefits, Limitations, and the Way Forward. Value Health. 2019; 22(11):1283-1288. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jval.2019.06.014

Bond K, Stiffell R, Ollendorf DA. Principles for deliberative processes in health technology assessment [published online ahead of print, 2020 Aug 4]. Int J Technol Assess Health Care. 2020;1-8. DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462320000550

Kristensen FB, Gerhardus A. Health technology assessments: what do differing conclusions tell us?. BMJ. 2010;341:c5236. DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.c5236

Eichler HG, Kong SX, Gerth WC, et al. Use of cost-effectiveness analysis in health-care resource allocation decision-making: how are cost-effectiveness thresholds expected to emerge? Value Health. 2004; 7(5):518–528. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1524-4733.2004.75003.x

Ministero della Salute. Decreto 2 agosto 2019. Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. (20A03810) (GU Serie Generale n.185 del 24-07-2020)

Villa F, Jommi C, Altamura G, et al. Quanto vale la negoziazione del prezzo di un nuovo farmaco in Italia? [Establishing the value of new drugs in Italy.]. Recenti Prog Med. 2020; 111(2):65-69.

Villa F, Tutone M, Altamura G, et al. Determinants of price negotiations for new drugs. The experience of the Italian Medicines Agency. Health Policy. 2019; 123(6):595-600. DOI: https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2019.03.009

Искров Г, Стефанов Р. Иновация, добавени ползи и ценообразуване при оценката на здравни технологии. Редки болести и лекарства сираци. 2020; 11(1):3-4. DOI: https://doi.org/10.36865/2020.v11i1.106

Wouters OJ, McKee M, Luyten J. Estimated Research and Development Investment Needed to Bring a New Medicine to Market, 2009-2018. JAMA. 2020; 323(9):844–853. DOI: https://doi.org/10.1001/jama.2020.1166

Искров Г, Стефанов Р. За стойността на иновативните терапии и цената на препрофилирането на лекарствени продукти. Редки болести и лекарства сираци 2019; 10(1):3-4. DOI: https://doi.org/10.36865/2019.v10i1.63

Garattini L, Padula A. HTA for pharmaceuticals in Europe: will the mountain deliver a mouse?. Eur J Health Econ. 2020; 21(1):1-5. DOI: https://doi.org/10.1007/s10198-019-01103-9

Pejcic AV, Iskrov G, Jakovljevic MM, et al. Access to orphan drugs - comparison across Balkan countries. Health Policy. 2018; 122(6):583-589. DOI: https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2018.04.009

Wieseler B, McGauran N, Kaiser T. New Drugs: Where Did We Go Wrong and What Can We Do Better? BMJ. 2019 Jul 10;366:l4340. DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.l4340

Искров Г, Стефанов Р. Нови методи за оценка на здравните технологии в отговор на предизвикателствата на иновативните терапии. Редки болести и лекарства сираци. 2019;10(4):3-4. DOI: https://doi.org/10.36865/2019.v10i4.98

Published
2020-10-16
How to Cite
1.
Искров Г, Стефанов Р. Започва ли глобална промяна в парадигмата за оценка на здравните технологии?. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2020Oct.16 [cited 2024Jun.12];11(3):5-. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/115
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 > >>