Проектиране на модел за изграждане на капацитет и институционализиране на ОЗТ практики

  • Ралица Райчева
  • Румен Стефанов
Keywords: оценка на здравни технологии, ОЗТ капацитет, ОЗТ структура, характеристики на средата, динамичен интегративен модел

Abstract

Въведение: Най-съществената характеристика на средата, в която се изгражда капацитета и се институционализира една ОЗТ структура, са динамичните промени, дължащи се на развитието и бързото разпространение на технологиите, както и скоростта на обмена на информация.

Цел: Извършено е международно проучване на ОЗТ практики, с цел набиране на информация за дейностите по ОЗТ; изследване на институционалния контекст и вида на приложение на ОЗТ принципите, логиката, методите и инструментите, за да се разработи теоретична рамка за изграждане на капацитет и институционализиране на ОЗТ структура.

Материал и методи: Използваният метод е международно уеб-базирано проучване на ОЗТ организации с разнообразен профил. В периода 2013 - 2015 г. се проведе обширно проучване на ОЗТ дейностите в 386 организации от 83 държави, включително 11 международни организации. Данните са получени от полу-структуриран въпросник, който съдържа 102 въпроса.

Резултати: Въз основа на резултатите от изследването е създаден динамичен интерактивен модел за изграждане на капацитет и институционализиране на ОЗТ структура. ОЗТ организацията е обвързана, съществува и се развива в макро-, мезо- и микро- среда.

Заключение: ОЗТ структурата не е автономен обект, напротив, нейното създаване, съществуване, дейност и крайни резултати са изцяло зависими от външната за организацията среда. Моделът, който представяме не е алгоритъм за изграждане на ОЗТ организация, а е динамична рамка, която интегрира трите взаимно свързани равнища – макро, мезо и микро. С прилагането на итеративни и рекурсивни процеси е възможно постигането на баланс, синхронизирането и хармонизирането на дейностите и удовлетворяване на потребностите и на трите нива.

References

WHO: Institutionalization of Health Technology Assessment. Geneva, 2001
EUnetHTA Work Package 8. EUnetHTA Handbook on Health Technology Assessment Capacity Building. Barcelona (Spain): Catalan Agency for Health Technology Assessment and Research. Catalan Health Service. Department of Health Autonomous Government of Catalonia, 2008
Hass M, Hall J, Viney R, Gallego G, Goodall S. Norman R, Van Gool K. A model for best practice HTA. Centre for Health Economics Research and Evaluation. Sidney (Australia): Faculty of Business. University of Technology, 2008
Glassman A, Chalkidou K: Priority-Setting in Health: Building Institutions for Smarter Public Spending, 2012
Doherty J: Effective Capacity-Building Strategies For Health Technology Assessment: A Rapid Review Of International Experience, 2015
World Health Organization: 2015 Global Survey on Health Technology Assessment by National Authorities.Main findings, 2015.
Hawkins B, Parkhurst J: The “good governance” of evidence in health policy. Evidence & policy : a journal of research, debate and practice. 2016;12(4):575–592.
Li R, Hernandez-Villafuerte K, Towse A, et al. : Mapping Priority Setting in Health in 17 Countries Across Asia, Latin America, and sub-Saharan Africa. Health Systems & Reform. 2016;2(1):71–83.
Waterman RH, Peters TJ, Phillips JR (1980). Structure Is Not organization. Bus. Horiz., 23(3):14-26.
EUR-ASSESS. Introduction to the EUR-ASSESS Project. International Journal of Technology Assessment in Health Care. 1997; 13:133–143.
Published
2019-07-30
How to Cite
1.
Райчева Р, Стефанов Р. Проектиране на модел за изграждане на капацитет и институционализиране на ОЗТ практики. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2019Jul.30 [cited 2024Jun.20];10(2):31-6. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/75
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 > >>