Рядък случай на невролептичен токсичен синдром при остро комбинирано отравяне с психотропни медикаменти от различни фармакологични групи

  • Светлан Дерменджиев
  • Саша Кръстева-Запрянова
  • Владимир Божилов
  • Стивън Рен
Keywords: остро комбинирано отравяне, психотропни медикаменти, невролептичен токсичен синдром

Abstract

Представяме случай на болен, насочен към Клиниката по токсикология от спешно вътрешно отделение на УМБАЛ „Свети Георги“ в състояние на кома. Анамнестични данни за прием на голямо количество психотропни лекарства от различни фармакологични групи. Голямото количество на приетите психотропни медикаменти, разгърнатата клинична картина на тежка степен на остро отравяне с потискане на съзнанието, последвано от депресия на дишането, са характеристики на специфичния токсидром, който съпътства острите интоксикации с церебротоксични отрови. Рядко срещано, въпреки, че е регистрирано като ефект на предозиране с невролептици, е дистоничното състояние с неколкократна клинична изява на тонични епилептиформени гърчове с влошаване на дишането, тахикардия до 170 удара в минута, независимо от присъщия за бензодиазепините миорелаксиращ ефект /6000мгкр./л, както и обстоятелството, че се прилагат като терапия при гърчово състояние. Високата концентрация на бензодиазепини и карбамазепини по принцип не предполага развитието на невролептичен токсичен синдром. Включването към терапията на акинетон повлия гърчовата симптоматика, която се овладя без да рецидивира, и подкрепи тезата ни за тежък дистонично–гърчов токсидром на базата на анамнестичните данни за приетите високи дози от невролептика, бързата утилизация и разгръщането на тежка клинична симптоматика.
Представеният клиничен случай затруднява понякога поставянето на правилна токсикологична диагноза, още повече, че поради технически и икономически причини и съображения не винаги може да се разчита на токсохимично изследване. Оценката на риска, особено при клинично проявени животозастрашаващи токсидроми, изисква познаване на специфичните клинични прояви и повлияване на спецификата им върху комбинираната остра интоксикация.

References

Drugs.com [Internet]. Carbamazepinе Information from Drugs.com. Available from: https://www.drugs.com/monograph/carbamazepine.html.
Kapoor N, Carbamazepine Toxicity Clinical Presentation. Available from: https://emedicine.medscape.com/article/813654-clinical.
Pringsheim T, Doja A, Belanger S, Patten S; Canadian Alliance for Monitoring Effectiveness and Safety of Antipsychotics in Children (CAMESA) guideline group. Treatment recommendations for extrapyramidal side effects associated with second-generation antipsychotic use in children and youth. Paediatr Child Health. 2011 Nov;16(9):590-8.
Soderstrom J, Murray L, Little M, Daly FF. Toxicology case of the month: Carbamazepine overdose. Emerg Med J. 2006 Nov;23(11):869-71.
Gajre MP, Jain D, Jadhav A. Accidental haloperidol poisoning in children. Indian J Pharmacol. 2012 Nov-Dec;44(6):803-4.
Kowalski JM. Medication-Induced Dystonic Reactions Medication. Available from https://emedicine.medscape.com/article/814632-medication#3.
Guzman F. Mechanism of Action of Antipsychotic Agents. Available from: https://psychopharmacologyinstitute.com/antipsychotics-videos/mechanismof-action-of-antipsychotic-agents/.
Sills GJ. Mechanisms of action of antiepileptic drugs. Epilepsy 2011: From Science to Society. A Practical Guide to Epilepsy. 2011.
Drugs.com [Internet]. Akineton Information from Drugs.com. Available from: https://www.drugs.com/pro/akineton.html.
Irwin RS, Rippe JM, editors. Irwin and Rippe‘s intensive care medicine. Lippincott Williams & Wilkins, 2003.
Published
2017-12-15
How to Cite
1.
Дерменджиев С, Кръстева-Запрянова С, Божилов В, Рен С. Рядък случай на невролептичен токсичен синдром при остро комбинирано отравяне с психотропни медикаменти от различни фармакологични групи. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2017Dec.15 [cited 2024Jul.16];8(4):10-3. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/17
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>