Ангионевротичен оток с комбинирана етиология – клиничен случай

  • Светлан Дерменджиев
  • Златка Стойнева-Паскалева
  • Тихомир Дерменджиев
  • Атанаска Тодорова
  • Богомил Пенчев
  • Илия Аролски
  • Петя Делева
  • Ангел Димитров
  • Велчо Велев
Keywords: ангионевротичен оток, НАЕ, С1-естеразен инхибитор

Abstract

Ангионевротичният оток е често срещано заболяване (15-20% от населението), предизвикващо се от множество етиологични фактори. Клинично се манифестира с едем на дълбоките дермални и субдермални слоеве, понякога съпътстван от сърбеж. Наследственият ангиоедем (НАЕ) е рядко заболяване (1:50000), което е фенотипен израз на наследствен дефицит на С1-естеразния инхибитор. Заболяването се унаследява по автозомно доминантен тип. Активиране на протеазите от системата на комплемента води до образуване на медиатори, които увеличават съдовата пропускливост с клиника на оток по кожата, меките тъкани и вътрешните органи. При първа изява на отока независимо от неговата етиология, винаги трябва да се има предвид и НАЕ. Това налага неговото изключване с утвърдените за целта имунологични изследвания.

Не рядко в практиката ангиодемът е вторичен, а етиологията му е комплексна. В тези случаи следва да се имат предвид редица фактори, които едновременно или последователно биха могли да отключат клиничната изява на заболяването. Такъв е представеният от нас случай.

References

Kulthanan K, Jiamton S, Boochangkool K et al. Angioedema: clinical and etiological aspects. Clin Dev Immunol. 2007; 2007:26438.

Leznoff A. Urticaria and angioedema. Asian Pac J Allergy Immunol. 1984 Dec;2(2):272-8.

Mathews KP. Urticaria and angioedema. J Allergy Clin Immunol. 1983 Jul;72(1):1-14.

Greaves M, Lawlor F. Angioedema: manifestations and management. J Am Acad Dermatol. 1991 Jul;25(1 Pt 2):155-61.

Cohen EG, Soliman AM. Changing trends in angioedema. Ann Otol Rhinol Laryngol.2001 Aug;110(8):701-6.

Published
2015-12-15
How to Cite
1.
Дерменджиев С, Стойнева-Паскалева З, Дерменджиев Т, Тодорова А, Пенчев Б, Аролски И, Делева П, Димитров А, Велев В. Ангионевротичен оток с комбинирана етиология – клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2015Dec.15 [cited 2024Jul.16];6(2):7-. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/35
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>