Случай на хиперсензитивен васкулит с множествена етиология

  • Светлан Дерменджиев
  • Златка Стойнева-Паскалева
  • Тихомир Дерменджиев
  • Атанаска Тодорова
  • Богомил Пенчев
  • Илия Аролски
  • Петя Делева
  • Ангел Димитров
Keywords: васкулит, имуно-алергичен процес, отключващи фактори

Abstract

Васкулитът е системно заболяване със засягане стените на кръвоносните съдове от възпалителен процес. Етиологията на заболяването е най-често имуно-алергична, но отключващите фактори и патогенетични механизми са разнообразни и не винаги могат да бъдат уточнени. Диагностицирането допълнително се затруднява от пъстрата хистологична картина, характера на инфилтрата и типа на засегнатите съдове. Поради тези причини липсва и единна общоприета класификация на васкулитите. За разнообразието в етиологичните форми на заболяването свидетелства представеният от нас клиничен случай.

References

Nikol S, Huehns TY, Pilz G et al. Immune-complex allergic vasculitis in association with the development of transverse myelitis. A case report. Angiology. 1996 Nov;47(11):1107-10.
Kauffmann RH, Herrmann WA, Meijer CJ et al. Circulating and tissue-bound immune complexes in allergic vasculitis: relationship between immunoglobulin class and clinical features. Clin Exp Immunol. 1980 Sep;41(3):459-70.
Giangiacomo J, Tsai CC. Dermal and glomerular deposition of IgA in anaphylactoid purpura. Am J Dis Child. 1977 Sep;131(9):981–983.
Mackel SE, Tappeiner G, Brumfield H et al. Circulating immune complexes in cutaneous vasculitis. Detection with C1q and monoclonal rheumatoid factor. J Clin Invest. 1979 Dec;64(6):1652–1660
Sams WM, Jr, Thorne EG, Small P et al. Leukocytoclastic vasculitis. Arch Dermatol. 1976 Feb;112(2):219–226.
Wolff HH, Maciejewski W, Scherer R et al. Immunoelectronmicroscopic examination of early lesions in histamine induced immune complex vasculitis in man. Br J Dermatol. 1978 Jul;99(1):13–24.
Kevil CG, Bullard DC. Roles of leukocyte/endothelial cell adhesion molecules in the pathogenesis of vasculitis. Am J Med. 1999 Jun. 106(6):677-87.
Blanco R, Martinez-Taboada VM, Rodriguez-Valverde V et al. Cutaneous vasculitis in children and adults. Associated diseases and etiologic factors in 303 patients. Medicine (Baltimore). 1998 Nov. 77(6):403-18.
Garcia-Porrua C, Gonzalez-Gay MA. Comparative clinical and epidemiological study of hypersensitivity vasculitis versus Henoch-Schönlein purpura in adults. Semin Arthritis Rheum. 1999 Jun. 28(6):404-12.
Garcia-Porrua C, Gonzalez-Gay MA, Lopez-Lazaro L. Drug associated cutaneous vasculitis in adults in northwestern Spain. J Rheumatol. 1999 Sep. 26(9):1942-4.
Gonzalez-Gay MA, Garcia-Porrua C, Pujol RM. Clinical approach to cutaneous vasculitis. Curr Opin Rheumatol. 2005 Jan. 17(1):56-61.
Gonzalez-Gay MA, Garcia-Porrua C. Systemic vasculitis in adults in northwestern Spain, 1988-1997. Clinical and epidemiologic aspects. Medicine (Baltimore). 1999 Sep. 78(5):292-308
Chen KR, Carlson JA. Clinical approach to cutaneous vasculitis. Am J Clin Dermatol. 2008. 9(2):71-92.
Fiorentino DF. Cutaneous vasculitis. J Am Acad Dermatol. 2003 Mar. 48(3):311-40.
Fain O, Hamidou M, Cacoub P et al. Vasculitides associated with malignancies: analysis of sixty patients.Arthritis Rheum. 2007 Dec 15. 57(8):1473-80.
Xu LY, Esparza EM, Anadkat MJ et al. Cutaneous manifestations of vasculitis. Semin Arthritis Rheum. 2009 Apr. 38(5):348-60.
Piette WW, Stone MS. A cutaneous sign of IgA-associated small dermal vessel leukocytoclastic vasculitis in adults (Henoch-Schönlein purpura). Arch Dermatol. 1989 Jan. 125(1):53-6.
Loricera J, Calvo-Río V, Mata C et al. Urticarial vasculitis in northern Spain: clinical study of 21 cases. Medicine (Baltimore). 2014 Jan. 93(1):53-60.
Davis MD, Daoud MS, Kirby B et al. Clinicopathologic correlation of hypocomplementemic and normocomplementemic urticarial vasculitis. J Am Acad Dermatol. 1998 Jun. 38(6 Pt 1):899-905.
Wisnieski JJ, Baer AN, Christensen J et al. Hypocomplementemic urticarial vasculitis syndrome. Clinical and serologic findings in 18 patients. Medicine (Baltimore). 1995 Jan. 74(1):24-41.
Published
2015-12-15
How to Cite
1.
Дерменджиев С, Стойнева-Паскалева З, Дерменджиев Т, Тодорова А, Пенчев Б, Аролски И, Делева П, Димитров А. Случай на хиперсензитивен васкулит с множествена етиология. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2015Dec.15 [cited 2024Jul.16];6(2):10-2. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/36
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>