Намаляват ли токсичните увреждания при професионално експонирани на метали лица?

  • Светлан Дерменджиев
  • Саша Кръстева-Запрянова
  • Тихомир Дерменджиев
  • Златка Стойнева-Паскалева
  • Илия Аролски
  • Мария Кумчева
  • Ани Кеворкян
  • Ангел Димитров
Keywords: токсични ефекти, метали, професионална експозиция

Abstract

През последните години делът на уврежданията предизвикани от експозицията на токсични фактори от работната среда, макар и различен за отделните отрасли на производство, е немалък. В някои сфери на металургията и химическата индустрия рискът от увреждане при работа с токсични вещества се задържа на едно относително постоянно равнище, в други нараства, а има и такива производства при които е налице тенденция към намаляване. Токсичните ефекти се дължат както на вече известни, така и на внедряването на редица нови за металургията и химическата промишленост материали. Независимо от това, експозицията на тежки метали продължава да бъде една от водещите причини за увреждане на работещите в редица производства. Целта на настоящото проучване е да се проследи честотата и да се направи експертна оценка на клиничната изява, тежестта и степента на увреждане здравето на професионално експонирани на метали пациенти за период от пет години.

References

Отравяния с тежки метали. Под ред. на Вл. Бояджиев, Цв. Алексиева. - София : Медицина и физкултура, 1990 (Перник : В. Андреев). - 18-45 с.
Стоянов С. Тежки метали в околната среда и хранителните продукти. Токсично увреждане на човека. Клинчна картина. Лечение и профилактика. – София: Пенсофт, 1999, 178-207, 205.
Хигиена: Том I „Хигиена и екология“ трето издание, Под ред. на проф. Д. Цветков – София, 2014 (изд.”Камея”ООД): 140-141.
Трудова медицина и професионални болести. Ред. Д. Цветков. 2006.
Професионални болести. Под ред. на Венета Костова, Вера Петкова. - 2. доп. и прераб. изд. - София : Рал-Колобър, 2007. 33-36, 40-43, 69-70.
Монов А. Клинична токсикология : Т. 1 - София : Венел, 1997.
Трахтенберг ИМ, Шафан ЛМ. Тиоловые яды. - В: - кн. Общая токсигология. Ред. В. А. Курлянского, В. А. Филова. М., Медицина, 2002, 111-166.
Цимакуридзе МП и др. Биохимические принципы раннего диагностика сатурнизма. -Мед. Новости Грузии, 2009, 618, 99-103.
Вismuth , Ch. Toxicologie clinique. 5-e ed. P., Flammarion. 2000, 953.
A textbook of Modern Toxicology. Ed. Ernest Hodgson. 4-th ed. New Jersey, John Wiley & Sons, 2010, 646 p. (36, 39, 45, 51,303,311,331,467).
Ellenhorn’s Medical Toxicology: Diagnosis and Treatment of Hunan Poisoning. M. J. Ellenhorn, S. Schonwald, G. Ordog. 2nd ed. Williams & Wilkins, 1997, 2047p. (1550-1551,1563- 1569).
Casarett and Doull’s Toxicology: the Basic Science of Poisons. Louis J. Caserett et al. McGraw-Hill Medical Pub. Division, 2001, 1236 p. (622,624,626,829,1073).
Toxicology: Toxin, Berylliun, Barium, Arsenic, Lead, Cyanide, Carbon Monoxide, Heavy Metal, Carcinogen, Bacteriocin, Herbicide By LLC Books, 2010, 992 p.
Hoekman TB. Heavy metal toxicology. http://www.hbci. com/, p. 1-6.
Hеavy Metal Toxicity Life Extension© http://www. lef.org/protocols/ortcl-156. shtml, 24 pages (1 -3 p.).
Henn SA, Sussell AL, Li J, Shire JD, Alarcon WA, Tak S. Characterization of lead in US workplaces using data from OSHA’s integrated management information system. Am J Ind Med. 2011 May;54(5):356-65.
Willi RF et al. Leitungsvergiftung in einer Gruppe von Arbeitern in Deutschland. Dtsch. Med. Wochenschr.2009; 134(50): 2556-2560.
Andujar P, Bensefa-Colas L, Descatha A. [Acute and chronic cadmium poisoning]. Rev Med Interne. 2010 Feb;31(2):107-15.
Sadhu HG, Amin BK, Parikh DJ, Sathawara NG, Mishra U, Virani BK, Lakkad BC, Shivgotra VK, Patel S. Poisoning of workers working in small lead-based units Indian J Occup Environ Med. 2008 Dec;12(3):139-41.
Dermendzhiev S, Stoyneva Z, Kuneva T. Study and assessment of toxic disorders in occupational exposed to lead and cadmium workers. Bulgarian Medical Journal, 2012, (2),58-62.
Bernard BP, Becker CE. Environmental lead poisoning and the kidney. Clin Toxicol 1988; 26: 1-34.
Committee on Environmental Health. Lead poisoning: from screening to primary prevention. Pediatrics 1993; 92:176-183.
Graef J. Lead poisoning. I. Joxicol Rev 1992; 14(8): 1-2.
Graef J. Lead poisoning. I.II. and III. Clin Toxicol Rev 1992; 14:8.9,12.
Greeley A. Getting the lead out. FDA Consumer 1991; 25(6):26-31.
Grilo Reina A, Lopez-Artiguez M. Wine as a sourse of lead contamination: study in the southern region of Sevilla. Med.Clin (Bare) 1990 Sep 15;95: 281-5.
Hallberg L, Rossander L. Effect of different drinus on the absorption of nonheme iron from composite meals. Hum Nutr 1982 Apr; 36:116-23.
Lead in table wines could pose hazards for pregnant and nursing women. FDA Med Bull 1991; 21(3):6-7.
Newton D, Pickford CJ, Chamberlain AC, Sherlock JC, Hislop JS. Elevation of lead in urine blood from its controlled ingestion in beer. Hum Exp Toxicol 1992; 11:3-9.
Reilly C. Cancer and the consumption of home-produced alcoholic drinks in Zambia: a possible correlation. Afr J Med Med Sci 1976 Sep; 5 :191-4.
Public Health Service. Healthy People 2000: National Health Promotion and Disease Prevention Objectives. Washington, DC: US Department of Health and Human Services, Public Health Seivice 1990; DHHS Publication No (NHS) 90-50212.
Royce SE, Needleman HL. Case studies in environmental medicine. I. Lead toxicity. ATSDR, June 1990. Public Health Service.
Royce SE, Needleman HL. Case studies in environmental medicine. I. Lead toxicity.US Department of Health and Human Services, Agency for Toxic Substance and Disease Registry.
Smitherman J. Household lead exposure. Newscare Poison Prevention and Hazardous Materials information, San Francisco bay Area Regional Poison Center, 1989; 5(1):1-2.
Staessen J, Yeoman WB, Fletcher AE, Markowe HLJ, Marmot MG, Rose G et al. Blood lead concentration, renal function and blood pressure in London civil servants. Br J lundust Med 1990; 47:442-447.
Published
2016-12-15
How to Cite
1.
Дерменджиев С, Кръстева-Запрянова С, Дерменджиев Т, Стойнева-Паскалева З, Аролски И, Кумчева М, Кеворкян А, Димитров А. Намаляват ли токсичните увреждания при професионално експонирани на метали лица?. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2016Dec.15 [cited 2024Jul.16];7(4):7-11. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/40
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>