Периферносъдови и микроциркулаторни нарушения при вибрационна болест от локално вибровъздействие

  • Златка Стойнева
  • Светлан Дерменджиев
  • Илия Аролски
Keywords: вибрационна болест от локално вибровъздействие, дистална доплерова сонография, лазерна доплерова флоуметрия, видеокапилярокопия

Abstract

Ранното диагностициране на Вибрационната болест от локално вибровъздействие (ВБ ЛВВ) е от съществено значение за превенцията на трофичните нарушения в ръцете, за подобряване на прогнозата и качеството на живот на болните и съхраняване на трудовия им капацитет.За това допринасят редица съвременни методи на изследване като дистална доплерова сонография (ДДС), лазерна доплерова флоуметрия (ЛДФ) и видеокапилярокопия (ВКС). Чрез тях профпатолозите и невровегетолозите получават ценна информация за състоянието на глобалното кожно кръвообращение, на терморегулаторните и на нутриционните кожни микросъдове.Получените резултати позволяват да се интерпретира адекватно тежестта и степента на периферносъдовите и микроциркулаторните нарушения при професионално експонираните на локални вибрации пациенти.

References

Lawson I, Burke F, McGeoch K, Nilsson T, Proud G. Hand-arm vibration syndrome In: Baxter P, Aw T, Cockcroft A, Durrington P, Harrington J, editors. Hunters Diseases of Occupations. 10th ed London: Hodder Arnold; 2010. p. 489–512.
Pelmear PL, Wasserman DE. Hand-arm vibration. Second ed: OEM Press Beverly Farms, MA; 1998. p. 1–272.Nilsson T, Wahlström J, Burström L. Handarm vibration and the risk of vascular and neurological diseases-A systematic review and meta-analysis. PloS One. 2017 Jul 13;12(7):e0180795.
Mahbub M, Harada N. Review of different quantification methods for the diagnosis of digital vascular abnormalities in hand-arm vibration syndrome. J Occup Health. 2011;53(4):241-9.
Chen Q, Chen G, Xiao B, Lin H, Qu H, Zhang D, Shi M, Lang L, Yang B, Yan M. Nailfold capillary morphological characteristics of hand-arm vibration syndrome: a cross-sectional study. BMJ Open. 2016 Nov 25;6(11):e012983.
Cooke R, Lawson I. Use of Doppler in the diagnosis of hypothenar hammer syndrome. Occup Med (Lond). 2009 May;59(3):185-90.
Mirbod SM, Yoshida H, Jamali M, Miyashita K, Takada H, Inaba R, Iwata H. Finger skin temperature and laser-Doppler finger blood flow in subjects exposed to hand-arm vibration. Ind Health. 1998 Apr;36(2):171-8.
Terada K, Miyai N, Maejima Y, Sakaguchi S, Tomura T, Yoshimasu K, Morioka I,Miyashita K. Laser Doppler imaging of skin blood flow for assessing peripheral vascular impairment in hand-arm vibration syndrome. Ind Health. 2007 Apr;45(2):309-17.
Sakaguchi S, Miyai N, Takemura S et al. Morphologic classification of nailfold capillary microscopy in workers exposed to hand-arm vibration. Ind Health 2011;49:614–18.
Published
2017-09-15
How to Cite
1.
Стойнева З, Дерменджиев С, Аролски И. Периферносъдови и микроциркулаторни нарушения при вибрационна болест от локално вибровъздействие. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2017Sep.15 [cited 2024Jun.17];8(3):9-11. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/23
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>