Рядко срещани аеробни влагалищни изолати при пациенти на акушеро-гинекологични амбулатории

  • Кристина Хаджиева
  • Светлан Дерменджиев
  • Стефан Станев
Keywords: рядко срещани патогени, вагинити, вагинози

Abstract

Влагалището е богата и разнообразна на микроорганизми среда. Срещат се както анаеробни, така и факултативноанаеробни бактериални видове. Вагиналните инфекции (ВИ) са най-честата причина за посещения в специализирани акушеро-гинекологични амбулатории. Данни за характеристиките и разпространението на инфекциозните вагинити и вагинози в нашата страна са представени в проучвания на Кантарджиев Т., Шопова Е. и Дерменджиев Т. Игнорират се определени форми на ВИ, както и ролята на някои рядко срещани във влагалището бактериални патогени, чието присъствие може да се окаже фатално за бременната и новороденото.

Целта е да се проучи честотата на нетипични за влагалищeто бактериални видове, изолирани от влагалищен секрет на пациентки в акушеро-гинекологични амбулатории. Проучени са общо 4 687 влагалищни секрета (ВС). Възрастовият диапазон на изследваните пациенти е 18-85 години. Използват се клинични, микробиологични, епидемиологични и статистически методи на изследване.

Рядко срещани бактериални изолати от ВС при пациенти на специализирани амбулатории в извънболничната медицинска помощ (ИБМП) сa: S. pyogenes (GAS), Streptococcus pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa. Нивата на превалиране на изброените микроорганизми в нашето проучване са съответно: 0.31%, 0.05% и 0.08%. Общият относителен дял на тези бактериални патогени като чиста култура е – 0.44%.

Някои нетипични и относително рядко срещани във влагалището микроорганизми може да причинят опасни за здравето на жената, бременната и новороденото инфекции. Културелното изследване на влагалищен секрет трябва да е задължителен етап от цялостното поведение при жени с оплаквания от страна на долния генитален тракт. Това ще позволи своевременно и адекватно лечение след извършване на антибиотичен мониторинг.

References

Kent HL. Epidemiology of vaginitis.Am J Obstetrics Gynecol. 1991; 165:1168-1176.
Кантарджиев Т. Етиологична диагностика и етиотропна терапия на микозите – София : Нац. център по заразни и паразитни болести, 2012.
Кантарджиев Т. Микози-диагностика и клинични форми. - В: Болнична лекарствена политика; Под ред. на Дамян Николов Дамянов, Витан Даков Влахов. София, 1998, с. 56-94.
Шопова Е. За млечнокиселите бактерии като част от нормалната флора и като патогенни микроорганизми за човека. Акушерство и гинекология. 2001; 40(5):22-25.
Шопова Е, Тюфекчиева Е, Карагьозов И, Колева В. Цитолитична вагиноза – клинико-микробиологично проучване. Акушерство и гинеколкогия. 2006; 45(Suppl.2):12-13
Дерменджиев Т. Цитолитична вагиноза – Пловдив: Медицински университет – Пловдив, 2015.
7. Дерменджиев Т. Проучвания върху етиологията и епидемиологията на инфекциозните вагинити и вагинози. Дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор“. Пловдив, МУ – Пловдив, 2014.
Дерменджиев Т, Пехливанов Б, Хаджиева К, Станев С. Епидемиологични, клинични и микробиологични проучвания при жени с аеробен вагинит. Акушерство и гинекология. 2015; 54(9):4-8.
Nugent RP, Krohn MA, Hillier SL. Reliability of diagnosing bacterial vaginosis is improved by a standardized method of gram stain interpretation. J Clin Microbiol. 1991 Feb;29(2):297-301.
Donders GG, Vereecken A, Bosmans E, Dekeersmaecker A, Salembier G, Spitz B. Definition of a type of abnormal vaginal flora that is distinct from bacterial vaginosis: aerobic vaginitis. BJOG. 2002 Jan;109(1):34-43.
Cibley LJ, Cibley LJ. Cytolytic vaginosis. Am J Obstet Gynecol. 1991 Oct;165(4 Pt 2):1245-9.
Horowitz BJ, Mårdh PA, Nagy E, Rank EL. Vaginal lactobacillosis. Am J Obstet Gynecol. 1994 Mar;170(3):857-61.
Verstraelen H, Verhelst R, Vaneechoutte M, Temmerman M. Group A streptococcal vaginitis: an unrecognized cause of vaginal symptoms in adult women. Arch Gynecol Obstet. 2011 Jul;284(1):95-8.
Bray S, Morgan J. Two cases of group A streptococcal vulvovaginitis in premenopausal adults in a sexual health setting. Sex Health. 2006 Sep;3(3):187-8.
Sobel JD, Funaro D, Kaplan EL. Recurrent group A streptococcal vulvovaginitis in adult women: family epidemiology. Clin Infect Dis. 2007 Mar 1;44(5):e43-5.
Galea G, Abela R, Deguara C et al. Puerperal Streptococcus pneumoniae endometritis – A case report and literature review. Malta Medical Journal 2014;2(26):45-47.
Patterson D, Johnson CM, Monif GR. Streptococcus pneumoniae as a Cause of Salpingitis. Infect Dis Obstet Gynecol. 1994;1(6):290-2.
Westh H, Skibsted L, Korner B. Streptococcus pneumoniae infections of the Female genital tract and in the newborn child. Rev Infect Dis. 1990 May-Jun;12(3):416-22.
Pseudomonas aeruginosa in Healthcare Settings [Онлайн ресурс], http://www.cdc.gov/hai/organisms/pseudomonas.html
Panigrahy R, Jena S, Samal S.Fatal cervicitis by Metallo - ß - Lactamase (MBL) strain Pseudomonas aeruginosa. The Health Agenda, 2013;1(3):90-94.
Razzak MS, Al-Charrakh AH, Al-Greitty BH. Relationship between lactobacilli and 2011 Apr;3(4):185-92.
Published
2016-03-15
How to Cite
1.
Хаджиева К, Дерменджиев С, Станев С. Рядко срещани аеробни влагалищни изолати при пациенти на акушеро-гинекологични амбулатории. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2016Mar.15 [cited 2024Jul.16];7(1):10-4. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/47
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>