Селективни скринингови програми за ранна диагностика и ранно започване на лечение на пациенти с редки генетични заболявания – опитът в България

 • Ивайло Търнев
 • Теодора Чамова
 • Стайко Сарафов
 • Мариана Господинова
 • Иванка Синигерска
 • Андрей Киров
 • Велина Гергелчева
 • Тихомир Тодоров
 • Ара Капрелян
 • Людмила Ангелова
 • Маргарита Грудкова
 • Красимир Генов
 • Христина Димитрова
 • Иван Стайков
 • Кристина Кастрева
 • Огнян Каменов
 • Десислава Богданова
 • Иван Иванов
 • Иван Литвиненко
 • Пенка Переновска
 • Венета Божинова
 • Албена Тодорова
Keywords: скрининг, болест на Pompe, транстиретинова фамилна амилоидна полиневропатия, болест на Niemann-Pick тип С

Abstract

През последните години екипът на Българското дружество по невромускулни заболявания разработи и стартира няколко селективни скринингови програми за ранна диагностика на лечими наследствени заболявания: болест на Pompe, транстиретинова фамилна полиневропатия и болест на Niemann Pick тип C. Скрининговите програми се провеждат в партньорство с пациентските организации и са съпроводени от широка информационна кампания сред специалистите и общопрактикуващите лекари.
През април 2012 г. започна скрининговата програма за болестта на Pompe в България. Тя включва ретроспективно изследване на пациенти с недиагностицирани миопатии от регистрите на Българското дружество по невромускулни заболявания и проспективно изследване на кохорта от недиагностицирани пациенти, посещаващи университетските клиники и ЕМГ кабинетите. На 240 пациенти е изследвана ензимната активност на алфа-глюкозидаза и при 5 от тях, при които е установена намалена ензимна активност, е диагностицирана болест на Pompe.

През март 2014 г. започна селективната скринингова програма за изследване на носителство на мутации в транстиретиновия ген, причиняващи транстиретинова фамилна амилоидна полиневропатия (ТТР ФАП). Целевата група на програмата са роднините на диагностицираните пациенти от 60 засегнати фамилии. Общо 281 членове на фамилиите за изследвани. Проведените генетични изследвания установиха, че 136 от тях са носители на мутации, причиняващи ТТР ФАП. Всички участници в скрининга са информирани писмено за техния носителски статус. На установените асимптоматични носители е осигурено индивидуално генетично консултиране и регулярно клинично проследяване, а на диагностицираните пациенти в първи стадий - лечение с тафамидис.

През април 2015 г. стартира и скрининговата програма за болестта на Niemann-Pick тип C. Провеждаме ретроспективно изследване на пациенти с недиагностицирани атаксии, дистонии, когнитивни нарушения, вертикална погледна пареза и психиатрични разстройства от регистри на университетските неврологични клиники в страната и проспективно изследване на кохорта от недиагностицирани пациенти, които имат същата констелация от симптоми. До момента в скрининга са включени 23 изследвани лица.

В заключение българският опит показва, че скрининговите програми са ефективен метод за идентифициране на пациенти с редки генетични заболявания, ранното им диагностициране и ранното започване на лечение.

References

Kishnani PS, Steiner RD, Bali D., et al. Pompe disease diagnosis and management guideline.Genet Med. 2006;8(5):267-88.
Kishnani PS, Hwu WL, Mandel H. et al. A retrospective, multinational, multicenter study on the natural history of infantile-onset Pompe disease. J Pediatr. 2006; 148:671–6.
Kishnani PS, Nicolino M, Voit T., et al. Chinese hamster ovary cell-derived recombinant human acid alpha-glucosidase in infantile-onset Pompe disease. J Pediatr 2006, 149:89–97.
Kishnani PS, Corzo D, Nicolino M., et al. Recombinant human acid [alpha]-glucosidase: major clinical benefits in infantile-onset Pompe disease. Neurology 2007, 68:99–109.
Rigter T, Weinreich SS, van El CG, et al. Severely impaired health status at diagnosis of Pompe disease: a cross-sectional analysis to explore the potential utility of neonatal screening. Mol Genet Metab. 2012;107(3):448-55.
Fukuda T, Roberts A, Ahearn M, et al. Autophagy and lysosomes in Pompe disease. Autophagy 2006;2(4):318–20.
Winkel LP, Van den Hout JM, Kamphoven JH, et all. Enzyme replacement therapy in late-onset Pompe’s disease: a three-year follow-up. Ann Neurol 2004;55(4):495–502.
Ausems MG, Verbiest J, Hermans MP et al. Frequency of glycogen storage disease type II in The Netherlands: implications for diagnosis and genetic counselling. Eur J Hum Genet. 1999; 7:713-716.
Martiniuk F, Chen A, Mack A., et al. Carrier frequency for glycogen storage disease type II in New York and estimates of affected individuals born with the disease. Am J Med Genet. 1998; 79:69-72.
Van der Ploeg AT, Reuser AJ: Pompe’s disease. Lancet. 2008; 372:1342-1353.
Chien Y H, Hwu W L. A review of treatment of Pompe disease in infants. Biologics: Targets & Therapy. 2007:1(3);195–201.
Van den Hout H, Reuser AJ, Vulto AG, et al. Recombinant human alphaglucosidase from rabbit milk in Pompe patients. Lancet 2000, 356:397–8.
Van den Hout HM, Hop W, van Diggelen OP, et al. The natural course of infantile Pompe’s disease:20 original cases compared with 133 cases from the literature. Pediatrics. 2003; 112:332–40
Toscano A, Schoser B. Enzyme replacement therapy in late-onset Pompe disease: a systematic literature review. J Neurol. J Neurol. 2013 Apr;260(4):951-9.
Van der Beek NA, de Vries JM, Hagemans ML, et al. Clinical features and predictors for disease natural progression in adults with Pompe disease: a nationwide prospective observational study. Orphanet J Rare Dis. 2012;7(1):88
Чамова Т, Синигерска И, Гергелчева В и сътр. Селективен скрининг на пациенти с недиференцирани миопатии при диагностиката на болестта на Помпе. Медикарт. Неврология и психиатрия. 2013;3:22-27.
Търнев И, Чамова Т, Синигерска И и сътр. Описание на първия случай на болест на Pompe в България. Българска неврология. 2013;14 (1):36-41.
Божинова В, Славкова Е, Асенова А и сътр. Болест на Pompe в детската възраст – клинични форми, диагностика и лечение. Представяне на 2 български случая с детска форма на болестта на Pompe. Педиатрия, 2015: 55 (3), (приета за печат).
Andrade C. A peculiar form of peripheral neuropathy: familial atypical generalised amyloidosis with special involvement of peripheral nerves. Brain 75: 408-427, 1952.
Sakaki Y, Yoshioka K, Tanahashi H et al. Human transthyretin (prealbumin) gene and molecular genetics of familial amyloidotic polyneuropathy. Mol Biol Med. 1989 Apr;6(2):161-8.
Coelho T, Maurer MS, Suhr OB. THAOS - The Transthyretin Amyloidosis Outcomes Survey: initial report on clinical manifestations in patients with hereditary and wild-type transthyretin amyloidosis.
Rapezzi C, Perugini E, Salvi F et al. Phenotypic and genotypic heterogeneity in transthyretin-related cardiac amyloidosis: Towards tailoring of therapeutic strategies? Amyloid, September 2006; 13(3): 143–153
Coelho T. Maia LF, Martins da Silva A., et al. Tafamidis for trasthyretin familial polyneuropathy: a randomized, controlled trail. Neurology 2012; 79: 785-792
Сарафов С, Гергелчева В, Господинова М и сътр. Транстиретинова фамилна амилоидна полиневдропатия (ТТР-ФАП) – консенсус за диагностика, проследяване и лечение. 53-59
Vanier MT. Niemann-Pick disease type C. Orphanet J Rare Dis. 2010; 5:16.
Millat G, Marcais C, Rafi MA et al. Niemann-Pick C1 disease: the I1061T substitution is a frequent mutant allele in patients of Western European descent and correlates with a classic juvenile phenotype. Am J Hum Genet. 1999; 65: 1321–29.
Vanier MT, Millat G. Niemann-Pick disease type C. Clin Genet. 2003; 64:269-281.
Zech M, Nübling G, Castrop F, Jochim A., et al. Niemann-Pick C Disease Gene Mutations and Age- Related Neurodegenerative Disorders. PLoS One. 2013;8(12):e82879.
Patterson MC, Mengel E, Wijburg FA, et al. Disease and patient characteristics in NP-C patients: findings from an international disease registry. Orphanet J Rare Dis. 2013;8:12.
Mattsson N, Månsson JE, Blomqvist M et al. Niemann-Pick type C disease. Rare but possible diagnosis in adult neurology and psychiatry. Lakartidningen. 2013 7-21;110(19-20):956-7
Sullivan D, Walterfang M, Velakoulis D. Bipolar disorder and Niemann-Pick disease type C. Am J Psychiatry. 2005; 162: 1021–22.
Patterson MC, Vecchio D, Prady H et al. Miglustat for treatment of Niemann-Pick C disease: a randomised controlled study. Lancet Neurol. 2007;6(9):765-
Чамова Т, Гергелчева В, Желязкова С и сътр. Клиничен спектър на болестта на Niemann Pick C. Медикарт. Неврология и психиатрия. 2014;4:12-18.
Giese AK, Mascher H, Grittner U et al. A novel, highly sensitive and specific biomarker for Niemann-Pick type C1 disease. Orphanet J Rare Dis. 2015;10:78.
Published
2015-09-15
How to Cite
1.
Търнев И, Чамова Т, Сарафов С, Господинова М, Синигерска И, Киров А, Гергелчева В, Тодоров Т, Капрелян А, Ангелова Л, Грудкова М, Генов К, Димитрова Х, Стайков И, Кастрева К, Каменов О, Богданова Д, Иванов И, Литвиненко И, Переновска П, Божинова В, Тодорова А. Селективни скринингови програми за ранна диагностика и ранно започване на лечение на пациенти с редки генетични заболявания – опитът в България. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2015Sep.15 [cited 2024Jun.17];6(1):17-2. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/3
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)