Предизвикателства пред дългосрочната устойчивост и ефективност на европейските референтни мрежи

  • Георги Искров
  • Румен Стефанов

Abstract

През последните десетилетия здравните системи в цял свят са подложени на редица изпитания в резултат на нарастващите разходи за медицински услуги. Дългосрочната
устойчивост и ефективност на този сектор са под въпрос вследствие на застаряването на населението и навлизането на нови скъпоструващи здравни технологии. Тези проблеми са особено актуални в областта на редките болести, където са в сила някои специфични особености.

References

European Commission. Communication from the Commission on effective, accessible and resilient health systems COM(2014) 215 final.

Rosenberg-Yunger ZR, Daar AS, Thorsteinsdóttir H, Martin DK. Priority setting for orphan drugs: an international comparison. Health Policy. 2011 Apr;100(1):25-34.

Council of the European Union. Council recommendation of 8 June 2009 on an action in the field of rare diseases (2009/C 151/02).

European Commission. 3rd Conference on European Reference Networks. Conference report. 9-10 March 2017, Vilnius, Lithuania.

Martineau FP. People-centred health systems: building more resilient health systems in the wake of the Ebola crisis. Int Health. 2016 Sep;8(5):307-9.

Published
2018-09-05
How to Cite
1.
Искров Г, Стефанов Р. Предизвикателства пред дългосрочната устойчивост и ефективност на европейските референтни мрежи. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2018Sep.5 [cited 2024Jul.16];9(2):3. Available from: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/4
Section
Редакционна статия

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>