Управление на качеството и сигурността в денталната практика в Германия

  • Тихомира Петкова
  • Нина Мусурлиева
Keywords: качество, безопасност на пациента, управление, дентални услуги

Abstract

Качеството и сигурността на предлаганите услуги в денталната практика са от изключително значение за успеха на провежданото лечение и удовлетвореността на пациента. Разбирането и прилагането на този концепт би следвало да бъде осъзнато и въведено в работния процес под формата на модел за управление на качеството като една от основните стратегии за подобряване на пациентската безопасност. Под понятието „Управление на качеството“ би следвало да се разбира процес на непрекъснато подобрение. Той се състои от различни модули и елементи, които образуват една система на управление, съобразена с условията и начина на работа. Денталните медици, практикуващи на територията на Германия, са законово задължени от 2010 г. да въведат в своите практики вътрешен модел на управление на качеството и сигурността, който в равни периоди от време да бъде контролиран и при нужда подобряван.

Целта на настоящата статия е да предостави информация за законовите регулации в денталните практики в Германия, касаещи контрола на качеството и безопасността на пациентите.

References

Das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin ÄZQ - Gemeinsames Kompetenzzentrum von Bundesärztekammer und Kassenärztlicher Bundesvereinigung. In: Qualitätsmanagement in Gesundheitssystemen. Edited by Rebscher H, Kaufmann S. 509-520. Heidelberg: Medhochzwei Verlag.
Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über grundsätzliche Anforderungen an ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement für Vertragsärztinnen und Vertragsärzte, Vertragspsychotherapeutinnen und Vertragspsychotherapeuten, medizinische Versorgungszentren, Vertragszahnärztinnen und Vertragszahnärzte sowie zugelassene Krankenhäuser, Seite 6 Methoden und Instrumente.
Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über grundsätzliche Anforderungen an ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement für Vertragsärztinnen und Vertragsärzte, Vertragspsychotherapeutinnen und Vertragspsychotherapeuten, medizinische Versorgungszentren, Vertragszahnärztinnen und Vertragszahnärzte sowie zugelassene Krankenhäuser, Seite 10-11.
Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über grundsätzliche Anforderungen an ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement für Vertragsärztinnen und Vertragsärzte, Vertragspsychotherapeutinnen und Vertragspsychotherapeuten, medizinische Versorgungszentren, Vertragszahnärztinnen und Vertragszahnärzte sowie zugelassene Krankenhäuser, Seite 15-16.
Vogg, Ingrid; Fleßa, Steffen (2011): Qualitätsmanagement in der ambulanten Versorgung. Leitfaden zur inführung eines QM-Systems in Arztpraxen. S. 57
Zollondz, Hans-Dieter (2011): Grundlagen Qualitätsmanagement. Einführung in Geschichte, Begriffe, Systeme und Konzepte S. 297
Zollondz, Hans-Dieter (2011): Grundlagen Qualitätsmanagement. Einführung in Geschichte, Begriffe, Systeme und Konzepte S. 298.
Benes, Georg; Groh, Peter (2011): Grundlagen des Qualitätsmanagements. S. 282.
Vogg, Ingrid; Fleßa, Steffen (2011): Qualitätsmanagement in der ambulanten Versorgung. Leitfaden zur Einführung eines QM-Systems in Arztpraxen S.133
Benes, Georg; Groh, Peter (2011): Grundlagen des Qualitätsmanagements. S. 95
Benes, Georg; Groh, Peter (2011): Grundlagen des Qualitätsmanagements. S. 289-290
Benes, Georg; Groh, Peter (2011): Grundlagen des Qualitätsmanagements. S. 120
Praxis Handbuch von Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg. https://phb.lzk-bw.de/
QM in der Zahnarztpraxis Analyse des Ist-Zustandes, Universitätsklinikum Ulm Klinik für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie Prof. Dr. Dr. Stephan Haase
Published
2022-08-03
How to Cite
1.
Петкова Т, Мусурлиева Н. Управление на качеството и сигурността в денталната практика в Германия. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2022Aug.3 [cited 2024Jun.20];13(2):5-10. Available from: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/160
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)