Мениджмънт на денталните грижи при пациенти с ß майор таласемия

  • Нина Мусурлиева
Keywords: таласемия майор, орални прояви, дентални грижи

Abstract

Таласемия майор е генетично обусловено заболяване, което се унаследява предимно по автозомно-рецесивен начин. Характеризира се с висок HbF, ранно начало, тежка хемолитична анемия, скелетни и органни увреждания, характерни орофасциални появи. Заболяването се дължи на генетичен дефект (мутация в 11 хромозома).

Денталните грижи при пациенти с таласемия майор изискват мултидисциплинарен подход, включващ координация и консултация за извършването на всяка процедура с хематолог и педиатър. Изисква се и дефиренциация на нуждите на пациента от първична или специализирана дентална помощ, защото някои от манипулациите при такива пациенти налагат прилагането им в болнични заведения за предотвратяване на риска от усложнения.

References

Madhok S, Madhok S. Dental considerations in Thalassemic patients. JOSR Journal of dental and medical sciences 2014; 13(6):57-62.
Kumar N, Hattab F, Porter J. Guidelines for the management of transfusion dependent thalassaemia. In: Domenic M, Cohen A, Porter J. Thalassaemia International Federation 2014.
Jaideep S, Nitin S et al. Dental and Periodontal Health Status of Beta Thalassemia Major and Sickle Cell Anemic Patients: A Comparative Study. J Int Oral Health 2013; 5(5):53-8.
Abu Alhaija ESJ, Hattab FN, Al-Omari MAO. Cephalometric measurements and facial deformities in subjects with B-thalassaemia major. Eur J Orthod. 2002;24:9–19.
Al-Wahadni A, Qudeimat MA, Al-Omari M. Dental arch morphological and dimensional characteristics in Jordanian children and young adults with betathalassaemia major. Int J Paediatr Dent. 2005;15:98–104.
Duggal MS, Bedi R, Kinsey SE, et al. The dental management of children with sickle cell disease and beta-thalassaemia: a review. Int J Paediatr Dent. 1996;6:227–234.
Published
2016-09-15
How to Cite
1.
Мусурлиева Н. Мениджмънт на денталните грижи при пациенти с ß майор таласемия. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2016Sep.15 [cited 2024Jun.12];7(3):8-10. Available from: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/43
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)