Oрални прояви при пациент със синдром на Даун – представяне на клиничен случай

  • Нина Мусурлиева
Ключови думи: синдром на Даун, орални симптоми, системен пародонтит, множествен кариес

Резюме

Синдромът на Даун (тризомия 21) е генетично заболяване, дължащо се на наличие на допълнителна хромозома в 21-та хомоложна двойка. Представяме клиничен случай на 34-годишна пациентка с този синдром. Оралните изяви при пациентката са типични за нейното състояние – системен генерализиран пародонтит, характерен стоматит за ендокринно-обменното й заболяване (хипотироидизъм), зъбно-челюстни деформации, рецедивиращ herpes simplex, множествен кариес, занемарена орална хигиена. Планът за лечение включва етиотропно, патогенетично и специализирано лечение. Лечението на тези пациенти трябва да е насочено към подобряване качеството им на живот.

References

Боровский ЕВ и соавт. Заболевания слизистой оболочки рта и губ. Медицина. 1984: 400.
Кръстев З, Киселова А, Коларов Р. Орална медицина. Иван Сапунджиев ЕООД2009.
Иванова К. Заболявания на пародонта и устната лигавица в детска възраст. ВАП-Пловдив 2003.
Ботушанов П. Диагностика и лечение на заболяванията на устната лигавица. Автоспектър 1997.
Ботушанов П. Пародонтология. Автоспектър 2000.
Дата на публикуване
2015-12-15
Цитиране като
1.
Мусурлиева Н. Oрални прояви при пациент със синдром на Даун – представяне на клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци [интернет]. 15Дек2015 [цитиран 16Сеп2019];6(2):13-5. Available from: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/37
Издание
Секция
Статии

Най-четени статии на този автор(и)