Орални прояви при пациенти с бъбречна тубулна ацидоза

  • Нина Мусурлиева
Keywords: бъбречни заболявания, дистална бъбречна тубулна ацидоза, amelogenesis imperfecta

Abstract

Бъбречна тубулна ацидоза (БТА) е заболяване свързано с натрупване на пикочна киселина в организма, поради неспособност на бъбреците да филтрират урината. Тя може да бъде две форми – първична и вторична (придобита). Най-честата форма на първична БТА при децата е дисталната бъбречна тубулна ацидоза. При нея се наблюдават характерни орални промени – зъбите са с несъвършена емайлогенеза.

References

Близнакова Д, Радева Т, Веткова М. Многоликото лице на нефрокалцинозата в детска възраст. Известия на съюза на учените - Варна 2’2013 / ТОМ XVIII; стр.32-6.
Матеева Х. Пропедевтика и профилактика в детската стоматология. Медицина и физкултура. София 1995.
Ferreira S, Silva A, Pereira P et al. Dental findings in patients with renal tubular acidosis. Journal of pediatric dentistry 2016; 4:77-9.
Ravi P, Ekambaranath T, Arasi S et al. Distal renal tubular acidosis and amelogenesis imperfect. A rare association. Indian J Nephrol 2013; 23:452-5.
Published
2019-07-30
How to Cite
1.
Мусурлиева Н. Орални прояви при пациенти с бъбречна тубулна ацидоза. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2019Jul.30 [cited 2024Jun.12];10(2):22-4. Available from: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/72
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)