Връзка между орално и общо здраве – клиничен случай на пациент с цитомегаловирус, токсоплазмоза и множествен кариес

  • Нина Мусурлиева
Keywords: множествен кариес, алергия, токсоплазмоза, цитомегаловирус

Abstract

Оралното здраве е част от общото здраве на индивида и двете понятия са неделимо свързани. В подкрепа на изказаното твърдение представяме клиничен случай на 4-годишна пациентка, която е лекувана за инфекциозно заболяване със симптоми – повишена температура, треска, слабост, увеличен черен дроб. Диагнозата на детето е токсоплазмоза и цитомегаловирусна инфекция. От анамнезата е уставено, че пациентката има алергия към казеина на млякото и не консумира никакви млечни продукти. Освен това е с доказана алергия към моркови и ябълки. Детето посещава кабинета с оплаквания от множество кариеси, които се появяват и развиват изключително бързо. Процесът на изграждане на твърдите зъбни структури изисква пълноценно доставяне на минерални вещества и белтъци. В нашия случай балансираното хранене на детето е било нарушено, а от там и нормалното развитие на зъбните структури.

References

Кръстев З, Киселова А, Коларов Р. Орална медицина. Иван Сапунджиев ЕООД 2009.
Матеева Хр. Пропедевтика и профилактика в детската стоматология. Медицина и физкултура. София 1995.
Hanada N. Study protocol for the review project in oral health status and health-related quality of life. The review group for Oral Health and General Health. Www.h7.dion.ne.jp/-ynasa/oHandQOL/index.htm.
Hernandez- Mejila R, Calderon- Garcia R, Fernandez- Lopez J. Escala para medir la calidad de vida en destentados totales rehabilitados con protesis completa mucosoportada. RCOE 2006; 11 (2): 181-191.
Published
2018-09-15
How to Cite
1.
Мусурлиева Н. Връзка между орално и общо здраве – клиничен случай на пациент с цитомегаловирус, токсоплазмоза и множествен кариес. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2018Sep.15 [cited 2024Feb.29];7(2):26-7. Available from: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/53
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)