Орално здраве при пациенти с хронични бъбречни заболявания

  • Нина Мусурлиева
Keywords: орално здраве, хронично бъбречно заболяване

Abstract

Хроничнoтo бъбречнo заболяване (ХБЗ) е социално значим здравен проблем, оказвайки негативни последици върху качеството на живот на пациентите. Според научни изследвания, при тези болни много по-често се наблюдават патологични състояния в устната кухина в сравнение със здравите лица. Целта на настоящото проучване е да се очертаят типичните промени в оралното здраве на пациентите с хронични бъбречни заболявания, да се представи алгоритъм за тяхното диагностициране и оценка, както да се отправят препоръки за правилното лечение.

References

Кръстев З, Киселова А, Коларов Р. Орална медицина, 2009.
Ненова-Ногалчева А. Компоненти на орално здраве при пациенти в терминален стадий на хронично бъбречно заболяване на хрониодиализно лечение. Дисертация 2018.
Ausavarugnirun R, Wisetsin S, Udompol U et al. Association of dental and periodontal disease with chronic kidney disease in patients of a single, tertiary care centre in Thailand. BMJ Open 2016; 6(7):11836.
Bayraktar G, Kurtulus I, Duraduryan A. et al. Dental and periodontal findings in hemodialysis patients. Oral Dis 2007;13:393-7.
Bots C, Brand H. Oral and salivary changes in patients with end stage renal disease:a two year follow-up study. Br Dent J 2007; 202:e 310.103/bdj.2007.47.
De Rossi S, Glick M. Dental considerations for the patient with renal disease receiving hemodialysis. J Am Dent Assoc 1996; 127:211-19.
Craig RG, Spittle MA, Levin NW. Importance of periodontal disease in the kidney patients. Blood Purif 2002; 20:113-19.
Hamid MJ, Dummer CD, Pinto LS. Systemic conditions oral findings and dental management of chronic renal failure patients. Braz Dent J 2006; 17:166-70.
Kshirsagar AV, Moss KL, Elter JR et al. Periodontal disease is associated with renal insufficiency in the atherosclerosis risk in communities. Am J Kidney Dis 2005;45:650-7.
Proctor R, Kumar N, Stein A et al. Oral and dental aspects of chronic renal failure. J Dent Res 2005; 84:199-208.
Published
2019-07-30
How to Cite
1.
Мусурлиева Н. Орално здраве при пациенти с хронични бъбречни заболявания. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2019Jul.30 [cited 2024Jul.16];10(2):28-0. Available from: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/74
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)